SSI Flexi Shuttle

Fördelar

  • Flexibel anpassning till ändrade logistikparametrar och -processer

  • Optimering av lagervolymen (flerdubbeldjup lagring möjlig)

  • Hög leveranstillgänglighet (same day/next day delivery)

  • Tillförlitlig plockning av lagerlådor, kartonger och tråg

  • Ökad genomströmning i smådelslagret

  • Lämplig för användning i djupfryslager

  • Minimal energiförbrukning

  • Kortar orderledtiden