Komponenter

Pick by Light-systemet består av följande komponenter:

  • Styrdator med gränssnitt till ett överordnat system (host, WMS-system etc.)

  • Linecontroller (antal beroende på systemets storlek)

  • Ett pick face per lagerplats


Ett pick face är en display- och manöverenhet. Där får användaren sin information om den kvantitet som ska plockas. När plockningen genomförts kvitterar användaren genom att trycka på den belysta knappen. Dessutom finns två korrigeringsknappar där användaren under plockningen kan korrigera den angivna kvantiteten med hänsyn till den kvantitet som finns tillgänglig.

Som helhet kan Pick by Light systemet enkelt integreras i befintliga eller planerade plockprocesser och plockstrategier. Systemet är utformat speciellt för användning i fasta hyllställ eller pallsystem.