Hội thoại với khách

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT SSI SCHÄFER GERMANY

Chúng tôi rất vui vì bạn quan tâm đến công ty, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và mong muốn bạn cảm thấy an toàn khi truy cập trang web của chúng tôi và khi nói đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Bởi vì chúng tôi rất coi trọng vấn đề này. Việc tuân thủ các quy định của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và luật bảo vệ dữ liệu liên bang mới (BDSG) là một vấn đề đương nhiên đối với chúng tôi.

Chúng tôi muốn bạn biết khi nào chúng tôi thu thập dữ liệu về bạn, dữ liệu nào chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng chúng. Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo rằng các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu được thực hiện bởi chúng tôi, cũng như bởi bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài nào được chúng tôi ủy quyền.

Dữ liệu cá nhân là thông tin về danh tính của bạn, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn. Thông tin này luôn được xử lý theo các yêu cầu của Quy định bảo vệ dữ liệu chung và các quy định khác theo luật bảo vệ dữ liệu áp dụng cho công ty chúng tôi.
Về nguyên tắc, không có yêu cầu cho bạn để tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, có một số trường hợp chúng tôi cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu.
Điều tương tự cũng áp dụng, ví dụ: nếu chúng tôi cần gửi cho bạn tài liệu thông tin hoặc hàng hóa bạn đã đặt hàng hoặc nếu chúng tôi cần trả lời các câu hỏi cụ thể của bạn. Trường hợp này là cần thiết khi mà chúng tôi tư vấn cho bạn một cách phù hợp. 
Nếu không có cơ sở pháp lý để xử lý các dữ liệu cá nhân này, chúng tôi yêu cầu sự đồng thuận từ phía bạn. 
Hơn nữa, chúng tôi chỉ lưu trữ và xử lý dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và, nếu có, dữ liệu chúng tôi thu thập tự động khi bạn truy cập trang web của chúng tôi (ví dụ: địa chỉ IP của bạn và tên của các trang được truy cập, trình duyệt bạn đã sử dụng và hệ điều hành, ngày giờ truy cập, công cụ tìm kiếm được sử dụng và tên của các tệp đã tải xuống).
Nếu bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi chỉ thường thu thập dữ liệu mà chúng tôi yêu cầu để cung cấp cho bạn các dịch vụ đó. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu khác, thông tin này là tùy chọn. Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu và để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chính chúng ta.

Các loại dữ liệu cá nhân sau đây có thể được thu thập khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc thông qua quá trình xử lý khác được mô tả trong chính sách bảo mật này:

 • Dữ liệu chính (tên, địa chỉ, v.v.)

 • Dữ liệu cá nhân khác do bạn cung cấp (sở thích cá nhân, v.v ...)

 • Dữ liệu hợp đồng (số khách hàng, số hợp đồng, v.v.)

 • Dữ liệu nội dung (văn bản, ảnh, video, v.v.)

 • Chi tiết liên lạc (e-mail, số điện thoại, vv)

 • Siêu dữ liệu (địa chỉ IP, thông tin thiết bị, v.v.)

 • Dữ liệu sử dụng (nội dung đã truy cập, thời gian truy cập, v.v.)

 • Những người bị ảnh hưởng là người dùng / các bên quan tâm đến các đề nghị của chúng tôi.

Trong nội dung của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, luật bảo vệ dữ liệu khác áp dụng tại các quốc gia thành viên EU và các điều khoản bảo vệ dữ liệu khác, cơ quan chịu trách nhiệm là:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Thông tin liện hệ nhân viên bảo vệ dữ liệu như sau:

Email: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi luôn sẵn sàng cho bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào mà bạn có thể có liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp để trả lời các câu hỏi của bạn, xử lý đơn đặt hàng của bạn hoặc để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số thông tin hoặc dịch vụ nhất định. Khi nói đến việc duy trì mối quan hệ khách hàng, chúng tôi có thể cần phải sử dụng những dữ liệu cá nhân này để cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm hoặc tiến hành khảo sát trực tuyến để đáp ứng tốt hơn các câu hỏi của khách hàng và yêu cầu. Cơ sở pháp lý cho các loại hình xử lý này là Điều 6, đoạn 1b, f) GDPR

Đương nhiên, chúng tôi tôn trọng mong muốn của bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn trong các vấn đề không liên quan đến việc hỗ trợ mối quan hệ khách hàng của chúng tôi (đặc biệt cho mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc nghiên cứu thị trường). Chúng tôi sẽ không bán hoặc phân phối dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi vì mục đích truyền đạt cho bạn. Chúng tôi sẽ không chuyển tiếp dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng nhất rõ ràng của bạn.
Việc thu thập dữ liệu cá nhân và việc truyền tải tới các cơ quan hoặc cơ quan nhà nước có quyền nhận thông tin đó chỉ được thực hiện trong phạm vi luật pháp yêu cầu và / hoặc nếu chúng tôi có nghĩa vụ làm như vậy do phán quyết của tòa án. Nhân viên của chúng tôi và những người cung cấp dịch vụ do chúng tôi ủy nhiệm có nghĩa vụ tuân thủ nghĩa vụ bảo mật đối với chúng tôi và tuân thủ các quy định của Bảo vệ dữ liệu chung.

Nếu bạn đã đồng ý để dữ liệu cá nhân được dùng cho một mục đích cụ thể, quá trình xử lý sẽ được hoàn thành dựa trên điều 6, đoạn 1 GDPR. Theo điều 6, đoạn 1b GDPR nếu cần thiết xử lý để thực hiện hoặc bắt đầu một hợp đồng. Trong một số trường hợp, ví dụ như để thực hiện nghĩa vụ thuế, chúng tôi phải tuân theo nghĩa vụ pháp lý để dùng dữ liệu cá nhân, các cơ sở pháp lý này được nêu ở điều 6, đoạn 1 c GDPR. Trong một số ít trường hợp, dữ liệu cũng có thể được dùng để bảo vệ quyền lợi quan trọng của bạn hoặc cá nhân khác. Trong trường hợp đặc biệt, việc sử dụng dựa trên điều 6, đoạn 1d GDPR. Cuối cùng, việc xử lý cũng có thể dựa trên điều 6,  đoạn 1f GDPR. Quá trình xử lý trong trường hợp này nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công ty của chúng tôi hoặc của bên thứ ba, chỉ cần những lợi ích này không ảnh hưởng đến quyền lợi, quyền công dân và quyền tự do cơ bản của bạn. Nếu bạn là khách hàng của chúng tôi sẽ có quyền lợi hợp pháp như vậy. Nếu việc dùng dữ liệu cá nhân được dựa trên điều 6, đoạn 1f GDPR, quyền lợi hợp pháp của chúng tôi thể hiện trong công việc kinh doanh hàng ngày.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, các dữ liệu sau được lưu trữ vì lý do tổ chức và kỹ thuật: Tên trang bạn truy cập, trình duyệt bạn đã sử dụng và hệ điều hành, ngày và giờ truy cập, công cụ tìm kiếm được sử dụng, tên tệp đã tải xuống, và địa chỉ IP của bạn.
Thông tin được thu thập là bắt buộc để cung cấp cho bạn nội dung hợp lệ trên trang web của chúng tôi. Hơn nữa, các dữ liệu kỹ thuật này được phân tích nặc danh và hoàn toàn nhằm mục đích thống kê, liên tục tối ưu hóa trang web của chúng tôi và cho phép chúng tôi nâng cao thiết kế trang web của mình và cung cấp thông tin cần thiết cho các cơ quan thực thi pháp luật để truy tố hình sự trong trường hợp Tấn công mạng. Những dữ liệu này được lưu trữ riêng biệt với các thông tin cá nhân khác trên các hệ thống an toàn. Cá nhân không được xác định. Việc xử lý được thực hiện dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc cung cấp hiệu quả và an toàn cho trang web của chúng tôi, phù hợp với Điều 6. 1 f, Điều 28 GDPR.

Do các nghĩa vụ theo luật định, trang web của chúng tôi chứa thông tin giúp bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi một cách nhanh chóng và liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Thông tin này bao gồm địa chỉ email và khi cần thiết, một biểu mẫu liên hệ. Việc xử lý dữ liệu của người dùng được thực hiện theo Điều 6. 1 b GDPR.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua e-mail hoặc biểu mẫu liên hệ, dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được lưu trữ tự động. Những dữ liệu này bạn đã tự nguyện truyền đạt cho chúng tôi, được sử dụng cho mục đích xử lý yêu cầu của bạn hoặc thực hiện bất kỳ liên hệ nào có liên quan. Không có dữ liệu nào được chuyển tiếp tới bên thứ ba.

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của các cá nhân liên quan được thực hiện theo Điều 17 và 18 GDPR như là điều cần thiết để đạt được mục đích cơ bản hoặc là dự định cho các nghĩa vụ theo luật định chi phối tổ chức của chúng tôi. Theo các quy định pháp luật, dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa nếu chúng không còn cần thiết hoặc khi hết thời hạn theo quy định của pháp luật, trừ khi chúng tôi bị ràng buộc bởi luật pháp để giữ lại các dữ liệu này, ví dụ. do các quy định thương mại hoặc thuế của AO hoặc HGB (Bộ luật thương mại Đức). Trong những trường hợp này, dữ liệu bị ngăn chặn.

Là một tổ chức có trách nhiệm, chúng tôi không tham gia vào việc tự động quyết định hoặc profiling.

Dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa sau khi hết hạn lưu giữ theo luật định, nếu dữ liệu không còn cần thiết cho mục đích của hợp đồng hoặc sự khởi đầu.

Ở một mức độ nào đó, cung cấp dữ liệu cá nhân được quy định theo pháp luật hoặc theo hợp đồng. Vì lý do này, bạn cần phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân để tiến hành ký kết hợp đồng. Một ví dụ là khi ký kết hợp đồng, bạn có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân. Nếu không cung cấp các dữ liệu này thì sẽ không thể ký kết hợp đồng.
Trước khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể tham khảo ý kiến Cán bộ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Họ sẽ giải thích liệu việc cung cấp dữ liệu cá nhân trong trường hợp cụ thể của bạn có được quy định bởi pháp luật hoặc theo hợp đồng và hậu quả sẽ là gì nếu những dữ liệu này không được cung cấp.

Là một tổ chức chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị mất, xóa, thao tác và truy cập trái phép với Điều 32 GDPR. Điều này bao gồm các biện pháp cụ thể để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của dữ liệu. Hơn nữa, chúng tôi đã thiết lập các quy trình đảm bảo việc bảo vệ quyền của các đối tượng dữ liệu, xóa dữ liệu cá nhân và phản ứng ngay lập tức đối với sự nguy hiểm của dữ liệu đó. Hơn nữa, chúng tôi đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu cá nhân đã có trong quá trình phát triển và lựa chọn phần cứng và phần mềm phù hợp với các nguyên tắc của Điều 25 GDPR. Tất cả nhân viên của chúng tôi và những người liên quan đến xử lý dữ liệu có nghĩa vụ tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung và các luật khác có liên quan đến bảo vệ dữ liệu cũng như xử lý dữ liệu cá nhân một cách bảo mậtphù hợp với Điều 32 GDPR. Điều này bao gồm các biện pháp cụ thể để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của dữ liệu. Hơn nữa, chúng tôi đã thiết lập các quy trình đảm bảo việc bảo vệ quyền của các đối tượng dữ liệu, xóa dữ liệu cá nhân và phản ứng ngay lập tức đối với sự nguy hiểm của dữ liệu đó. Hơn nữa, chúng tôi đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu cá nhân đã có trong quá trình phát triển và lựa chọn phần cứng và phần mềm phù hợp với các nguyên tắc của Điều 25 GDPR. Tất cả nhân viên của chúng tôi và những người liên quan đến xử lý dữ liệu có nghĩa vụ tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung và các luật khác có liên quan đến bảo vệ dữ liệu cũng như xử lý dữ liệu cá nhân một cách bảo mật.

Khi dữ liệu cá nhân được thu thập và xử lý, thông tin được mã hóa trước khi được truyền đi để tránh bất kỳ việc sử dụng dữ liệu từ bên thứ ba. Các biện pháp an ninh của chúng tôi liên tục được xem xét phù hợp với phát triển công nghệ. Tuy nhiên, sự bảo mật truyền dữ liệu trên Internet cơ bản là nguy hiểm, do đó không thể đảm bảo tuyệt đối về bảo mật.

Chúng tôi duy trì quyền sửa đổi các biện pháp bảo mật và bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, điều này là cần thiết đối với các phát triển kỹ thuật. Trong những trường hợp này, chúng tôi cũng sẽ sửa đổi thông tin bảo mật dữ liệu của mình cho phù hợp. Do đó, vui lòng tham khảo phiên bản bảo mật dữ liệu hiện tại của chúng tôi.

Nếu bạn sử dụng các liên kết bên ngoài được cung cấp trên bất kỳ trang web của chúng tôi, những dữ liệu được bảo mật không mở rộng đến các liên kết. Khi cung cấp bất kỳ liên kết nào, chúng tôi đảm bảo rằng, tại thời điểm tạo liên kết, không có vi phạm về luật hiện hành trên trang web được liên kết. Tuy nhiên, chúng tôi không có ảnh hưởng đến tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ khác.
Do đó, vui lòng tham khảo các trang web của nhà cung cấp dịch vụ khác và các điều kiện bảo mật dữ liệu của riêng họ.

Nếu bạn truy cập một trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin trên máy tính của bạn dưới dạng cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được máy chủ web gửi tới trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính. 
Ngoài việc lưu trữ địa chỉ IP (Internet Protocol) của bạn, cookie không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác của người dùng. Thông tin này đã từng được sử dụng tự động để nhận ra bạn khi truy cập trang web của chúng tôi một lần nữa và điều hướng trang web của bạn. Ví dụ: cookie cho phép chúng tôi sửa đổi trang web phù hợp với sở thích của bạn hoặc lưu mật khẩu của bạn, do đó bạn không phải nhập mật khẩu mỗi khi bạn truy cập trang web. 
Đương nhiên, bạn cũng có thể xem trang web của chúng tôi mà không cần cookie. Nếu bạn không muốn chúng tôi có thể nhận ra máy tính của bạn, bạn có thể từ chối lưu trữ cookie trên ổ cứng của mình bằng cách chọn "Không chấp nhận cookie" trong cài đặt trình duyệt của bạn. Bạn cũng có thể xóa cookie đã có trên máy tính của mình thông qua trình duyệt. Để tìm hiểu cách thực hiện việc này, vui lòng tham khảo thông tin hỗ trợ của nhà cung cấp trình duyệt của bạn. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ cookie nào, điều này có thể dẫn đến hạn chế một số chức năng dịch vụ của chúng tôi.

TYPE OF COOKIE    
persistent cookie  
persistent cookie

COOKIE NAME
nQ_cookieId
nQ_visitId

DOMAIN
client domain
client domain

PURPOSE AND DATA THAT IS STORED
Identify user
Identify user session

EXPIRES
 1 year
 1 year

Những người dưới 18 tuổi không được chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ dữ liệu cá nhân từ trẻ em và thanh thiếu niên, cũng như chúng tôi không thu thập dữ liệu đó hoặc chuyển tiếp chúng cho bên thứ ba.

Dữ liệu của bạn được nhập trong quá trình đăng ký bản tin sẽ vẫn được lưu trữ cho đến khi bạn hủy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào thông qua liên kết được cung cấp trong bản tin hoặc bằng cách gửi cho chúng tôi một tin nhắn tương ứng. Bằng cách hủy đăng ký, bạn phản đối việc sử dụng địa chỉ email của bạn. Địa chỉ e-mail của bạn, họ của bạn và các dữ liệu khác được truyền liên quan đến việc đăng ký bản tin sẽ bị xóa ngay lập tức.

Việc xử lý được thực hiện dựa trên sự đồng ý của người nhận tương ứng theo Điều 6. 1 a), Điều 7 GDPR kết hợp với § 7 đoạn. 2 Số 3 UWG hoặc § 7 đoạn. 3 UWG. Bằng chứng về đăng ký của người dùng cho bản tin của chúng tôi được cung cấp dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo Điều 6. 1 chữ cái f) GDPR, vì điều này cho phép chúng tôi cung cấp bằng chứng đồng ý. Địa chỉ e-mail nhất thiết được cung cấp bởi người dùng sẽ được lưu trữ cho mục đích này cho đến khi người dùng rút lại sự đồng ý của mình để nhận bản tin.

For this purpose we use the software Evalanche of the company SC-Networks GmbH, Enzianstr. 2, 82319 Starnberg. For this purpose, an order processing contract in accordance with Art. 28 GDPR has been concluded with SC-Networks.

Với chức năng, vẫn duy trì trạng thái đăng nhập, chúng tôi muốn bạn truy cập các trang web của chúng tôi dễ chịu nhất có thể. Tính năng này cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi mà không phải đăng nhập lại mỗi lần. Tuy nhiên, vì lý do bảo mật, bạn sẽ được yêu cầu nhập lại mật khẩu của mình, ví dụ, nếu bạn muốn thay đổi thông tin cá nhân hoặc nếu bạn muốn đặt hàng. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng tính năng này nếu máy tính được chia sẻ bởi nhiều người dùng. Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng một cài đặt tự động xóa các cookie được lưu trữ sau mỗi phiên, thì tính năng vẫn còn được đăng nhập trong tính năng sẽ không có sẵn.

Bạn có thể gửi cho chúng tôi dữ liệu của bạn, nếu có trên phiếu mua hàng trực tuyến của chúng tôi, thông qua biểu mẫu liên hệ. Điều này được thực hiện bằng phương tiện của một quá trình mã hóa hiện đại. Nếu bạn gửi cho chúng tôi dữ liệu đăng ký của bạn qua e-mail, xin lưu ý rằng e-mail không được gửi dưới dạng mã hóa và rằng bạn là người nộp đơn phải đảm bảo rằng chúng được mã hóa chính mình. Vì lý do này, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc truyền dữ liệu của bạn theo cách này và do đó khuyên bạn nên sử dụng cách gửi thư, vì ngoài việc gửi tài liệu qua e-mail hoặc, nếu có, sử dụng biểu mẫu trực tuyến, vẫn có thể gửi cho chúng tôi tài liệu theo cách này.

Nếu đơn đăng ký một trong các đề nghị công việc của chúng tôi không thành công, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa sau sáu tháng, trừ khi bạn đã cho chúng tôi một khoản thu hồi hợp lý trước khi kết thúc giai đoạn này hoặc đã đồng ý với dữ liệu được lưu trữ trong một khoảng thời gian ngoài này. Điều này là cần thiết để có thể thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo Đạo luật Điều trị Bình đẳng Chung nếu cần thiết. Nếu bạn đã gửi hóa đơn để hoàn lại tiền cho chúng tôi, các hóa đơn này sẽ được lưu trữ theo các điều khoản theo luật định và bị xóa sau khi hết thời gian lưu trữ theo luật định.

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn được cung cấp riêng cho mục đích xử lý thủ tục đăng ký. Điều này được thực hiện dựa trên Điều 6. 1 b) GDPR, hoặc, nếu việc xử lý trong các thủ tục pháp lý trở nên cần thiết, trên cơ sở Điều 6. 1 f) GDPR và § 26 GDPR. Nếu bạn cũng tự nguyện cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân đặc biệt, chẳng hạn như dữ liệu y tế, chúng tôi xử lý dữ liệu này dựa trên Điều 9. 2 a) GDPR. Nếu điều này là cần thiết cho thực hành chuyên môn dự định, chúng tôi yêu cầu các loại dữ liệu cá nhân đặc biệt dựa trên Điều 9. 2 b) GDPR.

Đối với việc gửi đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi chuyển vào dữ liệu địa chỉ của bạn và nếu cần thiết, địa chỉ e-mail và số điện thoại của bạn cho công ty hậu cần được giao nhiệm vụ phối hợp cuộc hẹn. Dữ liệu của bạn sẽ được thông qua để thực hiện hợp đồng dựa trên Điều 6. 1 b) GDPR.

Một số sản phẩm được giao trực tiếp từ nhà sản xuất cho bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu địa chỉ của bạn cho nhà sản xuất để giao hàng đã đặt hàng của bạn. Dữ liệu của bạn sẽ được thông qua để thực hiện hợp đồng dựa trên Điều 6. 1 b) GDPR.

Để có thể cung cấp cho bạn các khoản thanh toán tạm ứng (thanh toán trên tài khoản, thanh toán theo phần, vv), chúng tôi phải đảm bảo rằng loại xử lý thanh toán này không bị lạm dụng và người tiêu dùng được bảo vệ khỏi tình trạng quá tải kinh tế. Do đó, công ty chúng tôi kết nối với hệ thống cảnh báo tín dụng của tổ chức tín dụng (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Association of Clubs Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Strasse 192, 50735 Cologne) để bảo vệ chống lại các khoản thanh toán mặc định dựa trên khả năng thanh toán, lạm dụng do không muốn thanh toán và sử dụng trái phép bởi bên thứ ba.

Trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo Điều 6. 1 f) GDPR trong giao tiếp và thông tin của người dùng và các bên liên quan của các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi duy trì sự hiện diện khác nhau trong các mạng xã hội. Nếu các nhà cung cấp của nền tảng tương ứng có được sự đồng ý của người dùng đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân, điều này được thực hiện dựa trên Điều 6. 1 a), Điều 7 GDPR.

Không loại trừ dữ liệu cá nhân của người dùng bên ngoài Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu có thể được xử lý. Điều này có thể gây khó khăn cho những người bị ảnh hưởng để thực thi các dịch vụ của họ. Một số nhà cung cấp nền tảng truyền thông xã hội được chứng nhận theo Ủy ban bảo mật quyền riêng tư của Hoa Kỳ, yêu cầu họ tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu của Châu Âu.

Dữ liệu người dùng cá nhân được xử lý thường xuyên cho mục đích nghiên cứu thị trường và quảng cáo. Dựa trên dữ liệu người dùng, các cấu hình được tạo để làm cho nó có thể, ví dụ, để hiển thị quảng cáo tương ứng với các lợi ích giả định của người dùng tương ứng. Điều này được thực hiện thường xuyên bằng cách đặt cookie trên thiết bị được người dùng sử dụng.

Yêu cầu cung cấp thông tin và xác nhận quyền của bạn phải được thực hiện trực tiếp cho các nhà cung cấp tương ứng được liệt kê dưới đây, vì chỉ họ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của người dùng và có thể thực hiện các biện pháp thích hợp và cung cấp thông tin.

Nếu bạn vẫn cần giúp đỡ trong việc thực hiện các quyền của mình, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi có thể duy trì sự hiện diện trên các phương tiện truyền thông xã hội hiện diện sau đây:

Trang web này sử dụng Google Analytics; dịch vụ phân tích web do Google Inc. cung cấp ("Google"). Cách sử dụng bao gồm chế độ Universal Analytics, có thể chỉ định dữ liệu, phiên và tương tác trên nhiều thiết bị cho ID người dùng trùng danh và do đó phân tích hoạt động của người dùng trên các thiết bị.

Google Analytics sử dụng các cookie được gọi là. Đây là các tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép phân tích việc bạn sử dụng trang web. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng trang web thường được chuyển đến máy chủ Google ở ​​Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Tuy nhiên, nếu ẩn danh IP được kích hoạt trên trang web này, Google sẽ giảm địa chỉ IP của bạn trong các Quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu hoặc bên khác của các quốc gia thành Thỏa thuận về Khu vực kinh tế châu Âu trước đó. Chỉ trong trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP đầy đủ sẽ được truyền tới máy chủ Google ở ​​Hoa Kỳ và rút ngắn ở đó. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng trên trang web này, Google Analytics đã được mở rộng để bao gồm ẩn danh IP nhằm đảm bảo thu thập các địa chỉ IP ẩn danh (được gọi là mặt nạ IP). Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền trong ngữ cảnh của Google Analytics không được hợp nhất với dữ liệu Google khác. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các điều khoản sử dụng và bảo vệ dữ liệu tại 

https://www.google.com/analytics/terms/vn.html hoặc tại https://policies.google.com/?hl=vi

Thay mặt chúng tôi, Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng trang web, biên soạn báo cáo về hoạt động trang web và cung cấp các dịch vụ khác cho chúng tôi, nhà điều hành trang web, liên quan đến việc sử dụng trang web và sử dụng internet.

Việc xử lý được thực hiện theo Điều 6. 1 câu 1 a) GDPR dựa trên sự đồng ý của bạn.

Người nhận dữ liệu được xử lý là Google.

 

Dữ liệu cá nhân sẽ được chuyển giao cho Hoa Kỳ theo Khiên bảo mật EU-Hoa Kỳ dựa trên quyết định đầy đủ của Ủy ban châu Âu. Bạn có thể truy xuất chứng chỉ tại 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 

Dữ liệu do chúng tôi gửi và được liên kết với cookie, ID người dùng (ví dụ: ID người dùng) hoặc ID quảng cáo sẽ tự động bị xóa sau 14 tháng. Dữ liệu có thời gian lưu giữ đã đạt được sẽ tự động bị xóa mỗi tháng một lần.

 

Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào với hiệu lực cho tương lai bằng cách ngăn việc lưu trữ cookie bằng cài đặt tương ứng của phần mềm trình duyệt của bạn; tuy nhiên, chúng tôi muốn chỉ ra rằng trong trường hợp này, bạn có thể không sử dụng được tất cả các chức năng của trang web này ở mức độ đầy đủ.

Bạn cũng có thể ngăn Google thu thập dữ liệu do cookie tạo và liên quan đến việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) và xử lý dữ liệu này bởi Google bằng cách tải xuống và cài đặt plug-in trình duyệt có sẵn theo liên kết sau: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Bạn cũng có thể sử dụng cookie chọn không tham gia để ngăn việc thu thập dữ liệu trong tương lai khi bạn truy cập trang web này. Để ngăn Universal Analytics thu thập dữ liệu trên các thiết bị khác nhau, bạn phải chọn không tham gia trên tất cả các hệ thống được sử dụng.

Nếu bạn nhấp vào đây, cookie chọn không tham gia sẽ được đặt:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp YouTube để nhúng video. Các video đã được nhúng trong chế độ bảo vệ dữ liệu mở rộng [CV1]. Tuy nhiên, giống như hầu hết các trang web, YouTube cũng sử dụng cookie để thu thập thông tin về khách truy cập vào trang web của họ. YouTube sử dụng thông tin này để thu thập số liệu thống kê video, ngăn chặn gian lận, cải thiện tính thân thiện với người dùng và những thứ khác. Điều này cũng thiết lập kết nối với mạng Google DoubleClick. Khi bạn bắt đầu video, điều này có thể kích hoạt các quy trình xử lý dữ liệu khác. Chúng tôi không có ảnh hưởng đến điều này. Thông tin thêm về bảo vệ dữ liệu tại YouTube có thể được tìm thấy trong tuyên bố bảo mật dữ liệu của họ: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Doubleclick của Google là một dịch vụ của Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick của Google sử dụng cookie để hiển thị cho bạn quảng cáo có liên quan đến bạn. Trong quá trình này, trình duyệt của bạn sẽ được gán một số nhận dạng giả danh (ID) để kiểm tra xem quảng cáo nào đã được hiển thị trên trình duyệt của bạn và quảng cáo nào đã được nhấp. Các cookie không chứa bất kỳ thông tin cá nhân. Việc sử dụng cookie DoubleClick chỉ cho phép Google và các trang web đối tác của họ chuyển đổi quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đó vào trang web của chúng tôi hoặc những người khác trên internet. Thông tin được tạo bởi các cookie sẽ được truyền đến máy chủ Google ở ​​Hoa Kỳ để đánh giá và lưu trữ ở đó. Google tuân thủ các quy định về quyền riêng tư dữ liệu của thỏa thuận về quyền riêng tư của Shield Shield Shield và được đăng ký với chương trình của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Dữ liệu sẽ chỉ được Google truyền đến các bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc trong bối cảnh xử lý đơn hàng. Trong mọi trường hợp, Google sẽ kết nối dữ liệu của bạn với dữ liệu khác do Google thu thập.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu được thu thập về bạn sẽ được Google xử lý và các phương pháp xử lý dữ liệu được mô tả ở trên cũng như mục đích được chỉ định. Bạn có thể ngăn việc lưu trữ cookie thông qua cài đặt thích hợp trên phần mềm trình duyệt của bạn; tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm như vậy, bạn có thể không thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web này trong phạm vi đầy đủ của chúng. Ngoài ra, bạn có thể ngăn không cho dữ liệu được tạo bởi các cookie liên quan đến việc sử dụng trang web của bạn (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) bằng cách tải xuống và cài đặt trình cắm trình duyệt có sẵn theo liên kết sau bên dưới tiêu đề DoubleClick Vô hiệu hóa mở rộng. Ngoài ra, bạn có thể vô hiệu hóa cookie Doubleclick với quyền từ chối này.

Quyền truy cập

Bạn có thể dựa theo Điều 15 GDPR, bất kì thời điểm nào, có quyền truy cập miễn phí và các bản sao dữ liệu cá nhân được chúng tôi xử lý và lưu trữ.
Quyền truy cập này bao gồm thông tin về mục đích xử lý, danh mục dữ liệu cá nhân được xử lý, người nhận hoặc danh mục người nhận mà dữ liệu cá nhân đã hoặc đang được tiết lộ, thời gian dự kiến mà dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ. có thể), hoặc nơi không thể, tiêu chí xác định giai đoạn này, sự tồn tại của quyền sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn hoặc hạn chế xử lý bởi người khác hoặc phản đối việc xử lý này, sự tồn tại của quyền kháng cáo với cơ quan quản lý và nếu dữ liệu không được thu thập từ bạn, tất cả thông tin có sẵn về nguồn gốc của dữ liệu và sự tồn tại của bất kỳ quyết định tự động đưa ra, bao gồm cả hồ sơ, theo Điều 22, đoạn 1 và 4 và - ít nhất trong những trường hợp này - thông tin liên quan đến logic liên quan và các tác động dự định của việc xử lý. 
Bạn cũng có quyền yêu cầu thông tin về việc liệu dữ liệu cá nhân của bạn đã được truyền đạt đến một nước thứ ba hay một tổ chức quốc tế và những biện pháp bảo vệ thích hợp tồn tại liên quan đến thông tin liên lạc này.

Quyền cải chính

In addition, pursuant to Art. 16 of the GDPR, you have the right to obtain without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning you. Hơn nữa, bạn có quyền yêu cầu hoàn thành bất kỳ dữ liệu cá nhân không đầy đủ nào, liên quan đến mục đích xử lý.

Quyền xóa

Bạn cũng có quyền dựa theo Điều 17 GDPR yêu cầu xóa ngay dữ liệu liên quan đến bạn, do chúng tôi lưu trữ trong trường hợp có một trong các điều kiện sau: Dữ liệu cá nhân đã được thu thập cho các mục đích hoặc được xử lý theo cách khác mà chúng không còn cần thiết; bạn thu hồi sự đồng ý của bạn, mà việc xử lý dựa vào, theo Điều 6, Đoạn. 1 GDPR hoặc Điều 9, Đoạn. 2 GDPR và không có cơ sở pháp lý khác để xử lý; bạn nộp đơn phản đối việc xử lý theo Điều 21, Đoạn. 1 GDPR và không có lý do chính đáng nào để xử lý hoặc bạn gửi đơn phản đối việc xử lý theo Điều 21, Đoạn. 2 GDPR; dữ liệu cá nhân đã được xử lý bất hợp pháp; việc xóa dữ liệu cá nhân là bắt buộc để đáp ứng nghĩa vụ pháp lý theo luật của Liên minh châu Âu hoặc quyền của các Quốc gia thành viên mà chúng tôi phải chịu; các dữ liệu cá nhân được thu thập liên quan đến các dịch vụ được cung cấp bởi xã hội thông tin theo Điều 8, Đoạn. 1.
Nếu chúng tôi đã công khai dữ liệu cá nhân và chúng tôi có nghĩa vụ xóa chúng theo Điều 17, Đoạn. 1 GDPR, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để thông báo cho các bên chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân được tiết lộ mà bạn đã yêu cầu xóa tất cả các liên kết đến các dữ liệu cá nhân này cũng như bất kỳ bản sao hoặc bản sao nào.

Quyền hạn chế xử lý

Bạn có quyền dựa theo Điều 18 GDPR yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bị hạn chế trong trường hợp có một trong các điều kiện sau: Tính chính xác của dữ liệu cá nhân bị bạn tranh cãi và thực sự trong một khoảng thời gian cho phép chúng tôi kiểm tra tính chính xác của cá nhân dữ liệu; xử lý là bất hợp pháp và bạn từ chối xóa dữ liệu cá nhân, thay vào đó yêu cầu sử dụng các dữ liệu cá nhân này bị hạn chế; chúng tôi không còn yêu cầu dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý, tuy nhiên bạn yêu cầu họ xác nhận, tập thể dục hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc bạn đã phản đối việc xử lý theo Điều 21, Para. 1, miễn là nó vẫn còn được xác định cho dù lý do chính đáng đưa ra bởi công ty chúng tôi chiếm ưu thế hơn của bạn.

Quyền di chuyển dữ liệu

Bất cứ lúc nào, bạn có thể yêu cầu dựa theo Điều 20 GDPR dữ liệu đã cung cấp cho chúng tôi, được xuất theo một định dạng chung và định dạng thuật ngữ máy tính. Hơn nữa, bạn có quyền chia sẻ những dữ liệu này cho một người chịu trách nhiệm khác mà không bị cản trở. Nếu quá trình xử lý dựa theo sự đồng ý ở điều 6, đoạn 1 GDPR hoặc điều 9, đoạn 2 GDPR hoặc hợp đồng theo đúng điều 6, đoạn 1b và quá trình xử lý được hoàn thành bằng phương pháp tự động. Nếu quá trình xử lý không quản lý nhiệm vụ giao cho chúng tôi, lợi ích công cộng hoặc trong việc thực hiện quyền chính thức sẽ được hoàn thành.
Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi gửi dữ liệu cá nhân được lưu trữ cho một bên chịu trách nhiệm khác, chỉ cần điều này cho phép về mặt kỹ thuật và không xâm phạm quyền hoặc tự do của người khác.

Quyền phản đối

Bạn có quyền dựa theo Điều 20 GDPR  vì lý do phát sinh từ tình huống cụ thể, bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân theo điều 6, đoạn 1e hoặc f GDPR. Bất cứ profiling nào cũng được áp dụng dựa trên các điều khoản này.
Trong trường hợp phản đối, chúng tôi sẽ ngừng xử lý các dữ liệu cá nhân, cho đến khi chứng minh được quá trình xử lý là hợp pháp hơn lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc quá trình xử lý được hỗ trợ cưỡng chế, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
Nếu chúng tôi dùng dữ liệu cá nhân của bạn để tham gia quảng cáo trực tiếp, bạn có quyền phản đối bất kỳ lúc nào về việc công khai dùng dữ liệu cá nhân này. Điều này cũng áp dụng cho hình thức công khai trực tiếp profiling. Nếu bạn phản đối việc dùng dữ liệu cá nhân của bạn quảng cáo, chúng tôi sẽ ngừng dùng dữ liệu cá nhân của bạn.
Vì những lý do phát sinh từ tình huống cụ thể, theo điều 89, đoạn 1 GDPR, bạn có quyền đệ đơn phản đối dữ liệu cá nhân đang được dùng cho mục đích nghiên cứu, hoặc thống kê;  trừ khi việc này là cần thiết để thực hiện quyền lợi của công chúng.
Theo Quy định (EC) số 2002/58, liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của xã hội thông tin, bạn được tự do thực hiện quyền phản đối bằng phương pháp tự động.​​​​​​​

Quyền thu hồi

Bất cứ lúc nào, bạn có thể thu hồi sự đồng ý sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong tương lai.​​​​​​, dựa theo Điều 7 đoạn 3 GDPR.

Quyền xác nhận

Bạn có quyền yêu cầu xác nhận dữ liệu cá nhân được sử dụng hay không.
Để thực hiện bất kỳ quyền nói trên, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi trực tiếp qua email datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com hoặc số điện thoại +49 2735 70-619 hoặc liên hệ với bất kỳ nhân viên của chúng tôi.

Quyền kháng cáo

Hơn nữa, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát theo Điều 77 GDPR. Theo quy định, bạn có thể liên hệ với cơ quan giám sát tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc thông thường của bạn hoặc tại trụ sở chính của công ty chúng tôi.

Dữ liệu được thu thập và cơ sở pháp lý

Chúng tôi thu thập dữ liệu sau từ bạn để tiến hành hội thảo trực tuyến:

Đăng nhập/ Đăng kí

 • Tên, Họ

 • Đại chỉ E-mail

 • Tên Công ty

 • Chủ đề / Quan tâm


Hiện thực hóa hội thảo trực tuyến:

 • Đóng góp bằng giọng nói

 • Đóng góp bằng cuộc trò chuyện

 • Bỏ phiếu đóng góp

 • Tham gia hội thảo trực tuyến

 • Bảng câu hỏi tích hợp


Ghi lại và đánh giá hội thảo trực tuyến

 • Quay video hội thảo trực tuyến

Chúng tôi thu thập dữ liệu này trên cơ sở sự đồng ý của bạn, Điều khoản số 6, Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu, mà bạn có thể cung cấp như một phần của đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến. Bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất kỳ lúc nào bằng cách gửi e-mail đến marketing@ssi-schaefer.com. Điều này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu được thực hiện cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý. 

Sử dụng Pardot- Bộ xử lý dữ liệu

Quy trình mời hội thảo trực tuyến của chúng tôi được vận hành thông qua Pardot, một dịch vụ được cung cấp bởi Salesforce EMEA Limited ("Salesforce"). Không thể loại trừ việc xử lý dữ liệu của các công ty Salesforce và chuyên gia cung cấp dữ liệu của Salesforce bên ngoài EEA, đặc biệt là ở Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác mà Ủy ban EU chưa có quyết định đầy đủ. Do đó, chúng tôi đã quyết định các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt theo Điều khoản 46 (2)  c) Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu GDPR với Salesforce.

Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu của Salesforce, vui lòng xem chính sách bảo mật của Salesforce:
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Chúng tôi sử dụng Salesforce như một bộ xử lý dữ liệu. Bộ xử lý dữ liệu chỉ có thể sử dụng dữ liệu cho các mục đích do chúng tôi chỉ định và chúng tôi cũng có nghĩa vụ theo hợp đồng phải xử lý dữ liệu của bạn độc quyền theo chính sách bảo mật này và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Cơ sở pháp lý để Salesforce thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn là Điều khoản. 28 Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu GDPR.

Sử dụng GoToWebinar - Bộ xử lý dữ liệu

Chúng tôi sử dụng GoToWebinar, một dịch vụ được cung cấp bởi LogMeIn Ireland Unlimited Company ("LogMeIn"), để thực hiện các hội thảo trực tuyến của chúng tôi. Không thể loại trừ việc xử lý dữ liệu của các công ty LogMeIn và các nhà xử lý LogMeIn bên ngoài EEA, đặc biệt là ở Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác mà Ủy ban EU chưa có quyết định đầy đủ. Do đó, chúng tôi đã kết thúc các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban EU phê duyệt theo Điều khoản. 46 (2) lit. c) GDPR với LogMeIn.

Để biết thêm thông tin về cách xử lý dữ liệu của LogMeIn, vui lòng xem chính sách bảo mật của LogMeIn:
https://www.logmein.com/legal/privacy/international

Chúng tôi sử dụng LogMeIn như một bộ xử lý dữ liệu. Bộ xử lý dữ liệu chỉ có thể sử dụng dữ liệu cho các mục đích do chúng tôi quy định và chúng tôi cũng có nghĩa vụ theo hợp đồng phải xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách bảo mật này và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Cơ sở pháp lý để LogMeIn thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn là Điều khoản. 28 GDPR.