Polityka prywatności SSI SCHÄFER Niemcy

Doceniamy Twoje zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami, dlatego chcielibyśmy zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa podczas odwiedzania naszej strony internetowej pod względem ochrony Twoich danych osobowych. Ponieważ bardzo poważnie traktujemy kwestię ochrony Twoich danych osobowych. Przestrzeganie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i nowej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) jest dla nas czymś oczywistym.

Chcemy, byś wiedział, kiedy gromadzimy dane i jak te informacje będą wykorzystywane.  Podjęliśmy działania techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że regulacje dotyczące ochrony danych są przestrzegane zarówno przez nas, jak i przez naszych zewnętrznych usługodawców.

Dane osobowe to informacje o Twojej tożsamości. Obejmują one np. informacje takie jak nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Takie informacje zawsze są przetwarzane zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w naszej firmie.

Aby móc korzystać z naszej strony internetowej, zazwyczaj nie jest konieczne ujawnianie danych osobowych. Jednakże w pewnych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne, na przykład do świadczenia konkretnych usług, o które poprosisz.

To samo dotyczy przykładowo wysyłania materiałów informacyjnych i zamówionych towarów albo odpowiadania na indywidualne pytania. Będziemy Cię odpowiednio informować, kiedy będzie to konieczne.

Jeśli nie istnieje podstawa prawna przetwarzania takich danych osobowych, pozyskamy Twoją zgodę.

Dodatkowo przechowujemy i przetwarzamy tylko dane, które przekażesz nam dobrowolnie i, jeśli to konieczne, dane, które gromadzimy automatycznie, kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe (np. Twój adres IP i nazwę stron, które odwiedziłeś, przeglądarkę, z której korzystasz oraz system operacyjny, data i godzina uzyskania dostępu, wykorzystywane wyszukiwarki, nazwy pobranych plików).

Jeśli korzystasz z naszych usług, co do zasady tylko takie dane będą gromadzone w celu świadczenia usług. Jeśli prosimy o bardziej szczegółowe dane, ich podanie jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi i, jeśli to konieczne, w celu ochrony czyichś prawnie uzasadnionych interesów.

Poniższe kategorie danych osobowych mogą być gromadzone, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub w ramach innego przetwarzania opisanego w niniejszej polityce prywatności:

 • Dane podstawowe (nazwiska, adresy itp.)

 • Inne przekazane przez Ciebie dane osobowe (osobiste zainteresowania itp.)

 • Dane dotyczące umowy (numer klienta, numer umowy itp.)

 • Dane dotyczące treści (teksty, zdjęcia, filmy itp.)

 • Dane kontaktowe (e-mail, numery telefonu itp.)

 • Metadane (adresy IP, informacje o urządzeniach itp.)

 • Dane dotyczące użytkowania (odwiedzone treści, godziny uzyskania dostępu itp.)

 • Osobami zainteresowanymi są zatem użytkownicy/potencjalni klienci naszej oferty.

Administratorem danych w zakresie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów ustawowych dotyczących ochrony danych jest:

dla tej strony internetowej:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
Niemcy

dla kandydatów:

podmiot prawny, do którego aplikowano.

dla odbiorców newslettera:

Fritz Schäfer GmbH
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
Niemcy

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Fritz Schäfer GmbH & Co KG pod adresem datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Dla kandydatów:

Kandydaci aplikujący do SSI Schäfer Automation GmbH (Niemcy) lub SSI Schäfer IT Solutions GmbH (Niemcy) mogą skontaktować się z odpowiedzialnym inspektorem ochrony danych pod adresem datenschutz.giebelstadt@ssi-schaefer.com.

Kandydaci aplikujący do wszystkich pozostałych niemieckich podmiotów z Grupy SSI Schaefer mogą skontaktować się z odpowiedzialnym inspektorem ochrony danych pod adresem datenschutzbeauftragter.neunkirchen@ssi-schaefer.com

Dla odbiorców newslettera:

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Fritz Schäfer GmbH pod adresem datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Wykorzystujemy przekazane przez Ciebie dane osobowe do odpowiadania na Twoje zapytania, przetwarzania Twoich zamówień albo do zapewnienia Ci dostępu do konkretnych informacji lub ofert. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) może także wymagać od nas albo zatrudnionego przez nas usługodawcy wykorzystywania takich danych osobowych do informowania Cię o ofertach produktowych lub przeprowadzania ankiet internetowych, aby lepiej zaspokajać potrzeby i wymagania naszych klientów. Podstawa prawna tych rodzajów przetwarzania. Art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO.

Oczywiście szanujemy decyzję o tym, że nie chcesz przekazać nam swoich danych osobowych w celu wspierania naszej relacji z klientami (zwłaszcza na potrzeby marketingu bezpośredniego lub badań rynkowych). Nie będziemy sprzedawali ani w inny sposób oferowali Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Będziemy gromadzili, przetwarzali i wykorzystywali tylko dane osobowe, które przekażesz nam przez Internet w określonym celu. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Gromadzenie danych osobowych i przekazywanie takich danych to instytucji i organów państwowych, które są uprawnione do otrzymywania takich informacji odbywają się tylko w zakresie istotnych przepisów prawa lub jeśli zostaniemy do tego zobowiązani w drodze orzeczenia sądowego. Nasi pracownicy i zatrudnione przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania poufności, a także do przestrzegania postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w konkretnym celu, przetwarzanie jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do realizacji lub zainicjowania umowy z Tobą, przetwarzanie jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W niektórych przypadkach, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, możemy podlegać prawnemu obowiązkowi przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie może być także realizowane, aby chronić Twoje ważne interesy lub inną osobę fizyczną. W takim wyjątkowym przypadku przetwarzanie będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. Ponadto operacje przetwarzania mogą także opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jest tak, kiedy przetwarzanie odbywa się w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem że Twoje interesy, podstawowe prawa i wolności nie przeważają. Taki prawnie uzasadniony interes może być już zaakceptowany, jeśli jesteś naszym klientem. Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wówczas nasz prawnie uzasadniony interes to prowadzenie naszej działalności biznesowej.

Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, ze względów organizacyjnych i technicznych będą przechowywane następujące informacje: nazwy stron, do których uzyskałeś dostęp, przeglądarka, z której korzystasz i Twój system operacyjny, data i godzina uzyskania dostępu, wykorzystywane wyszukiwarki, nazwy pobranych plików i Twój adres IP.

Gromadzone informacje są niezbędne do tego, aby móc prawidłowo udostępniać treści na naszej stronie internetowej. Dodatkowo oceniamy takie dane techniczne anonimowo i tylko do celów statystycznych, aby móc nieustannie ulepszać naszą stronę internetową i uatrakcyjniać nasze usługi internetowe, a także aby dostarczać organom ścigania informacje niezbędne do ścigania w przypadku cyberataku. Takie dane są przechowywane oddzielnie od pozostałych danych osobowych w bezpiecznych systemach. Nie mogą być wykorzystywane do wnioskowania tożsamości osób. Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w wydajnym i bezpiecznym udostępnianiu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) w rozumieniu art. 28 RODO.

Ze względu na regulacje ustawowe nasza strona internetowa zawiera informacje, które umożliwiają szybkie nawiązanie kontaktu drogą elektroniczną i bezpośrednią komunikację z nami. Obejmuje to podanie adresu e-mail oraz, w stosownych przypadkach, formularz kontaktowy. Przetwarzanie informacji użytkownika w tym kontekście odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jeśli skontaktujesz się z nami drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy, przekazane przez Ciebie dane osobowe zostaną automatycznie przechowane. Informacje przekazane nam przez Ciebie dobrowolnie będą przechowywane w celu przetwarzania Twoich wniosków lub skontaktowania się z Tobą, a następnie zostaną natychmiast skasowane. Nie będą one udostępniane stronom trzecim.

Przetwarzamy dane osobowe osób, których dane dotyczą zgodnie z art. 17 i 18 RODO tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia podstawowego celu lub kiedy przewidują to obowiązki prawne, którym podlega nasza firma. Jeśli cel przechowywania danych nie ma już zastosowania lub jeśli jest określony prawny okres przetrzymywania, np. ze względu na specyfikacje kodeksu podatkowego albo kodeksu handlowego na mocy prawa handlowego lub podatkowego, wówczas dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z ustawowymi regulacjami, chyba że jesteśmy zobowiązani prawnie do dalszego przechowywania tych danych. W takich przypadkach przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone.

Jako odpowiedzialna firma powstrzymujemy się od zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Dane osobowe będą usuwane po wygaśnięciu ustawowego okresu przechowywania, jeśli nie są one już dłużej potrzebne do realizacji lub zainicjowania umowy.

W niektórych przypadkach przekazywanie danych osobowych jest wymagane prawnie lub umownie. Z tego powodu konieczne może okazać się przekazanie nam danych osobowych, które muszą być przez nas przetwarzane, na przykład podczas zawierania umowy. Przykładowo zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych w celu przygotowania umowy. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

Przed przekazaniem danych osobowych możesz skontaktować się z naszymi inspektorami ochrony danych. Wyjaśnią oni, dlaczego podanie danych osobowych jest wymagane prawnie lub umownie w danym przypadku, a także jakie konsekwencje będzie miało niepodanie takich danych.

Ponieważ za przetwarzanie odpowiedzialny jest administrator danych, podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 RODO. Obejmują one w szczególności środki zapewniające poufność, integralność i dostępność danych. Ponadto zdefiniowaliśmy procesy gwarantujące, że zapewnione są prawa osoby, której dane dotyczą, usuniecie danych osobowych i natychmiastowa reakcja na zagrożenia dla takich danych. Zapewniamy także ochronę danych osobowych już na etapie opracowywania i wyboru sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie z przepisami art. 25 RODO. Wszyscy nasi pracownicy i osobowy zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązani do przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych, a także do poufnego obchodzenia się z danymi osobowymi.

Jeśli dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, informacje będą przekazywane w formie zaszyfrowanej, aby zapobiegać nadużyciom danych przez strony trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa będą nieustannie aktualizowane zgodnie z rozwojem technologii.

Jednakże ogólnie rzecz ujmując, mogą występować luki bezpieczeństwa w przekazywaniu danych przez Internet, w związku z czym nie można zagwarantować absolutnej ochrony.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych środkach bezpieczeństwa i ochrony danych, kiedy okaże się to konieczne ze względu na zmiany techniczne. W takich przypadkach będziemy również odpowiednio aktualizowali naszą politykę prywatności danych. W związku z tym prosimy o przestrzeganie odpowiedniej bieżącej wersji naszego oświadczenia o prywatności danych.

Jeśli korzystasz z zewnętrznych linków, które znajdują się na naszej stronie internetowej, nie są one objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Jeśli umieszczamy linki, upewniamy się, że na powiązanych stronach internetowych w chwili utworzenia linku nie dochodzi do naruszeń obowiązującego prawa. Jednakże nie mamy wpływu na przestrzeganie regulacji dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych przez innych dostawców. W związku z tym prosimy o czytanie oświadczeń o prywatności danych innych dostawców na ich stronach internetowych.

Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych, może się zdarzyć, że będziemy przechowywali informacje w formie pliku cookie na Twoim komputerze. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane z serwera internetowego na Twoją przeglądarkę i przechowywane na dysku twardym Twojego komputera.

Poza adresem protokołu internetowego nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika. Informacje te mają automatycznie rozpoznawać Cię podczas Twoich kolejnych odwiedzin na naszych stronach internetowych i ułatwić Ci poruszanie się po nich. Pliki cookie pozwalają nam na przykład personalizować stronę internetową do Twoich zainteresowań albo przechowywać Twoje hasło tak, byś nie musiał go wpisywać ponownie za każdym razem.

Oczywiście możesz przeglądać nasze strony internetowe także bez plików cookie. Jeśli nie chcesz, byśmy rozpoznawali Twój komputer, możesz uniemożliwić zapisywanie plików cookie na Twoim dysku twardym, wybierając opcję „Nie akceptuj plików cookie” w ustawieniach swojej przeglądarki. Nawet pliki cookie, które zostały już ustawione, mogą zostać skasowane za pośrednictwem przeglądarki. Szczegóły dotyczące tego, jak to zrobić znajdziesz w instrukcjach producenta swojej przeglądarki. Jeśli nie zaakceptujesz plików cookie, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych wobec naszych ofert.

RODZAJ PLIKU COOKIE    
trwały plik cookie  
trwały plik cookie

NAZWA PLIKU COOKIE
nQ_cookieId
nQ_visitId

DOMENA
domena klienta
domena klienta

CEL I DANE, KTÓRE SĄ PRZECHOWYWANE
Określ użytkownika
Określ sesję użytkownika

WYGASA
 1 rok
 1 rok

Osoby poniżej 16-ego roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów. Nie zwracamy się z wnioskiem o dane osobowe dzieci i nastolatków, nie gromadzimy ich ani nie udostępniamy ich stronom trzecim.

Jeśli udzielisz nam zgody na przesyłanie newslettera, będziemy przetwarzali Twoje dane kontaktowe do wysyłania Ci zaproszeń i biletów na ekskluzywne wydarzenia, a także informacje o produktach i rozwiązaniach dla intralogistyki – również od innych firm należących do Grupy SSI Schäfer – drogą mailową. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili bez wpływu na przyszłość. Będziemy przechowywali Twoje dane, dopóki nie wycofasz zgody, jeśli dotyczy.

Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili za pośrednictwem linku podanym do tego celu w newsletterze lub w odpowiedniej wiadomości do nas. Twoje nazwisko i inne dane przekazane w związku z rejestracją do newslettera zostaną wówczas przez nas natychmiast usunięte.

Przetwarzanie opiera się na zgodzie danego odbiorcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO w połączeniu z § 7 par. 2 nr 3 niem. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) lub § 7 par. 3 niem. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG). Dowód rejestracji użytkownika do naszego newslettera opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ umożliwia nam to udowodnienie zgody. Adres e-mail przekazany obowiązkowo przez użytkownika jest przechowywany do tego celu, dopóki użytkownik nie wycofa swojej zgody na otrzymywanie newslettera.

W tym celu korzystamy z oprogramowania Pardot, usługi firmy Salesforce EMEA Limited („Salesforce”). W tym kontekście przetwarzanie danych przez firmy Salesforce i podwykonawców Salesforce poza EOG nie może zostać wykluczone, w szczególności w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, dla których Komisja Europejska nie podjęła decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym zawarliśmy standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję UE zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO z Salesforce.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Salesforce można znaleźć w polityce prywatności Salesforce:

https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Wykorzystujemy Salesforce jako podmiot przetwarzający dane. Podmioty przetwarzające dane mogą wykorzystywać dane tylko do określonych przez nas celów, a także są przez nas zobowiązane umownie do obchodzenia się z Twoimi danymi wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami ochrony danych. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych przez Salesforce w naszym imieniu stanowi art. 28 RODO.

Każdemu klientowi, który odpowiednio się zarejestruje, zapewniamy bezpośredni chroniony hasłem dostęp do ich przechowywanych danych jednostkowych. Można tutaj przeglądać dane o zrealizowanych, otwartych i niedawno wysłanych zamówieniach, a także zarządzać swoimi danymi adresowymi, bankowymi i newsletterem. Wyrażasz zgodę na traktowanie osobistych danych dostępu jako informacji poufnych, a także na nieudostępnianie ich nieupoważnionym stronom trzecim. Nie bierzemy odpowiedzialności za bezprawne posługiwanie się hasłami, chyba że to my jesteśmy odpowiedzialni za bezprawne posługiwanie się.
Funkcja „pozostań zalogowany” ma sprawić, że odwiedzanie naszych stron internetowych będzie jak najprzyjemniejsze. Funkcja ta pozwala Ci na korzystanie z naszych usług bez konieczności logowania się za każdym razem. Jednakże we względów bezpieczeństwa zostaniesz poproszony o ponowne wprowadzenia hasła na przykład, jeśli zechcesz zmienić swoje dane osobowe lub jeśli zechcesz złożyć zamówienie. Zalecamy, by nie korzystać z tej funkcji, jeśli komputer jest używany przez kilku użytkowników. Należy zauważyć, że jeśli korzystasz z ustawienia, które automatycznie usuwa przechowywane pliki cookie po każdej sesji, funkcja „pozostań zalogowany” nie będzie dostępna.

W celu wysłania Twojego zamówienia przekażemy Twoje dane adresowe, jeśli dotyczy, Twój adres e-mail oraz numer telefonu do ustalenia spotkania firmie logistycznej, której zlecono realizację dostawy.  Twoje dane są przekazywane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Niektóre produkty są wysyłane do Ciebie bezpośrednio od producenta. W takim przypadku przekażemy Twoje dane adresowe producentowi, by mógł zrealizować dostawę zamówionych przez Ciebie towarów. Twoje dane są przekazywane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Aby móc zapewnić Ci możliwość dokonywania płatności z góry (wpłata na rachunek, raty itp.), musimy zapewnić, że tego rodzaju transakcja płatnicza nie prowadzi do nadużycia i chroni konsumentów przed przeciążeniem ekonomicznym. W związku z tym nasza firma jest powiązana z systemem sprawozdawczości kredytowej biura kredytowego ds. ochrony przed należnościami nieuiszczonymi z powodu niewypłacalności, nadużyciami z powodu braku chęci zapłaty, a także nieprawidłowego wykorzystania przez strony trzecie (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Association of Clubs Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Monachium; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Strasse 192, 50735 Kolonia).

Grupa SSI SCHAEFER prowadzi system zgłaszania nieprawidłowości pozwalający wyjaśniać pewne nieprawidłowe zachowania, w szczególności swoich własnych pracowników lub osób/pracowników w łańcuchu dostaw Grupy SSI SCHAEFER. Gwarantuje to, że osoby w łańcuchu dostaw Grupy SSI SCHAEFER mają odpowiedni kanał do zgłaszania zaobserwowanego nieprawidłowego zachowania, a tym samym przyczyniają się do zapewnienia, że Grupa SSI SCHAEFER stale przestrzega przepisów.

W ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości może się zdarzyć, że będą otrzymywane zgłoszenia, które zawierają także informacje o Tobie jako pracowniku lub osobie w inny sposób zaangażowanej w łańcuch dostaw Grupy SSI SCHAEFER. Może tak się zdarzyć na przykład, jeśli sygnalista przypuszcza nieprawidłowe zachowanie po Twojej stronie, które natychmiast zostanie uznane za nieistotne lub niewystarczająco uzasadnione. Możliwa jest także sytuacja, kiedy informacje o Tobie są tylko częścią zgłoszenia, które dotyczy rzekomego nieprawidłowego zachowania innej osoby. Jeśli w otrzymanym komunikacie zostanie wskazane Twoje ewentualne istotne nieprawidłowe zachowanie, a następnie rozpocznie się dochodzenie, poinformujemy Cię o tym oddzielnie tak szybko, jak to tylko możliwe bez narażania celu dochodzenia.

Przetwarzamy takie dane przede wszystkim do wyjaśnienia ewentualnego nieprawidłowego zachowania, a także do dochodzenia własnych roszczeń i obrony prawnej, jeśli okaże się to niezbędne.

Podstawę prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w wyjaśnieniu rzekomego nieprawidłowego zachowania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) i nasz prawny obowiązek prowadzenia systemu zgłaszania nieprawidłowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Jeśli wymaga tego nieprawidłowe zachowanie, możemy udostępnić Twoje dane osobowe innym stronom zainteresowanym lub organom rządowym.

Anonimizujemy lub usuwamy Twoje dane osobowe najpóźniej, jak tylko zostanie osiągnięty realizowany przez nas cel lub przestanie on obowiązywać w inny sposób.

Jeśli sam zgłaszasz nieprawidłowe zachowanie za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości, musisz mieć na uwadze oddzielne informacje o ochronie danych. Możesz zapoznać się z nimi bezpośrednio w systemie zgłaszania nieprawidłowości.

Co do zasady osobą odpowiedzialną za wykorzystywanie systemu zgłaszania nieprawidłowości i związane z tym przetwarzanie danych osobowym ja Fritz Schäfer GmbH & Co KG, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen, Niemcy (my). Informacje przekazane za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości są zatem początkowo kierowane do Fritz Schäfer GmbH & Co KG jako odpowiedzialnej stronie. Jeśli zgłoszenie przez sygnalistę dotyczy danych osobowych innej firmy z Grupy SSI SCHAEFER, wówczas dana firma z Grupy SSI SCHAEFER może, w zależności od stopnia zaangażowania w daną sprawę, zostać uznana za kolejną niezależną stronę odpowiedzialną, poza Fritz Schaefer GmbH & Co KG, w celu przeprowadzenia procedury dochodzeniowej i powiązanego przetwarzania danych osobowych. Fritz Schäfer GmbH & Co KG wyznaczyła inspektora ochrony danych. Zapytania dotyczące ochrony danych w Grupie SSI SCHAEFER oraz Fritz Schaefer GmbH & Co KG można kierować na adres datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com.

Zgodnie z RODO i krajowymi przepisami o ochronie danych oraz w ich zakresie przysługuje Ci prawo do uzyskania dostępu do danych, ich skorygowania i usunięcia oraz do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, np. Krajowego Rzecznika Ochrony Danych i Wolności Informacji w Nadrenii Północnej-Westfalii będącego organem właściwym ds. ochrony danych dla Fritz Schäfer GmbH & Co KG.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje CI prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z RODO i krajowymi przepisami o ochronie danych oraz w ich zakresie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku wykonania prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzali Twoich danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dotyczące informowania użytkowników i stron zainteresowanych o naszych usługach pozostajemy obecni na różnych portalach społecznościowych. W zakresie, w jakim dostawcy danej platformy uzyskają zgodę użytkowników na przetwarzanie danych osobowych, odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO.

Dane osobowe użytkowników spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być przetwarzane. Może to utrudnić zainteresowanym stronom wykonywanie swoich usług.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się regularnie do celów badań rynkowych i reklamowych. Na podstawie danych użytkownika tworzone są profile, które umożliwiają na przykład wyświetlanie reklam, które są zgodne z rzekomymi zainteresowaniami danego użytkownika. Odbywa się to regularnie poprzez umieszczanie plików cookie na urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika.

Wnioski o udzielenie informacji i dochodzenie swoich praw należy składać bezpośrednio do odpowiednich dostawców wymienionych poniżej, ponieważ tylko oni posiadają dostęp do danych osobowych użytkowników i mogą podjąć odpowiednie działania i udzielić informacji.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy przy egzekwowaniu swoich praw, możesz oczywiście skontaktować się z nami.

Jesteśmy obecni na następujących platformach społecznościowych:

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia (Facebook), Polityka prywatności danych https://www.facebook.com/about/privacy/, Możliwości rezygnacji https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen lub http://www.youronlinechoices.com/

 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone (Twitter), Polityka prywatności https://twitter.com/privacy, Możliwości rezygnacji https://twitter.com/personalization

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (Google.  Youtube), Polityka prywatności https://policies.google.com/privacy, Opcje rezygnacji https://adssettings.google.com/authenticated

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (LinkedIn) – Polityka prywatności https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opcje rezygnacji https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 • XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy (Xing) – Polityka prywatności i Opcje rezygnacji https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, usługę analityki internetowej od Google Inc. („Google”). Wykorzystanie obejmuje tryb Universal Analytics; umożliwia on przypisanie danych, sesji i interakcji z różnych urządzeń do pseudoanonimowego ID użytkownika tak, by czynności użytkownika mogły być analizowane na różnych urządzeniach.

Google Analytics wykorzystuje to, co jest nazywane „plikami cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu przez Ciebie ze strony internetowej generowane przez pliki cookie są co do zasady przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli anonimizacja IP jest aktywowana na tej stronie internetowej, ale Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych stronach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP będzie przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zostanie skrócony wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Należy zauważyć, że na tej stronie internetowej usługa Google Analytics została rozszerzona o anonimizację adresów IP, aby zagwarantować, że adresy IP są gromadzone w formie zanonimizowanej („maskowanie adresów IP”). Adres IP przekazywany z Twojej przeglądarki w kontekście Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/gb.html and https://policies.google.com/?hl=en-GB

Firma Google będzie wykorzystywała te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej, a także świadczenia innych usług dla nas, operatora strony internetowej, związanych ze stroną internetową i korzystaniem z Internetu.

Dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 p. 1 lit. a) RODO.

Odbiorą przetwarzanych danych jest Google.

Dane przesyłane przez nas i powiązane z plikami cookie, nazwami użytkowników (na przykład ID użytkownika) lub ID reklam będą usuwane automatycznie po 14 miesiącach. Dane, dla których upłynął okres przetrzymywania, będą usuwane automatycznie raz na miesiąc.

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili bez wpływu na przyszłość, uniemożliwiając przechowywanie plików cookie dzięki odpowiednim ustawieniom w swojej przeglądarce, jednakże trzeba mieć świadomość tego, że w takim przypadku możesz nie być w stanie wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie.

Dodatkowo możesz uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie związane z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twój adres IP), pobierać i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Możesz także uniemożliwić gromadzenie swoich danych podczas przyszłych odwiedzin na tej stronie internetowej, korzystając z plików cookie do rezygnacji. Aby uniemożliwić Universal Analytics gromadzenie danych z różnych urządzeń, będziesz musiał dokonać rezygnacji na wszystkich systemach, z których korzystasz.

Plik cookie do rezygnacji zostanie ustawiony po kliknięciu w poniższy link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Korzystamy z usług YouTube do umieszczania filmów. Filmy zostały umieszczone w trybie rozszerzonej ochrony danych [CV1]. Jednak jak większość stron internetowych YouTube również wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia informacji o osobach odwiedzających ich stronę internetową. YouTube wykorzystuje te informacje do tworzenia statystyk dotyczących filmów, zapobiegania oszustwom, zwiększenia przyjazności strony dla użytkowników i w innych celach. W ten sposób nawiązywane jest również połączenie z siecią Google DoubleClick. Kiedy zaczniesz odtwarzać film, może to wywołać procesy przetwarzania danych. Nie mamy na to wpływu. Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich oświadczeniu o ochronie danych: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Usługa Doubleclick od Google to usługa świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Doubleclick od Google wykorzystuje pliki cookie do pokazywania Ci reklam, które są dla Ciebie istotne. W tym procesie Twojej wyszukiwarce zostanie przypisany pseudoanonimowy numer identyfikacyjny (ID), aby sprawdzić, które reklamy zostały wyświetlone na Twojej przeglądarce i w które reklamy kliknąłeś. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Korzystanie z plików cookie DoubleClick pozwala Google i jej partnerskim stronom internetowym tylko zmieniać reklamy na podstawie poprzednich odwiedzin na naszej stronie internetowej lub innych w Internecie. Informacje generowane przez pliki cookie będą przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych do oceny i tam będą przechowywane. Firma Google przestrzega regulacji dotyczących prywatności danych wynikających z umowy „Privacy Shield” i jest zarejestrowana w programie „Privacy Shield” Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Dane będą przekazywane przez Google tylko stronom trzecim, jeśli jest to wymagane prawnie lub w kontekście przetwarzania zamówienia. W żadnych okolicznościach Google nie będzie łączyć Twoich danych z innymi danymi gromadzonymi przez Google.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zgromadzonych o Tobie danych przez Google, a także na metody przetwarzania danych opisane powyżej, jak również określony cel. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie dzięki odpowiednim ustawieniom w swojej przeglądarce, jednakże trzeba mieć świadomość tego, że w takim przypadku możesz nie być w stanie wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Dodatkowo możesz uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie związane z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twój adres IP), pobierać i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem pod nagłówkiem Dezaktywacja rozszerzenia DoubleClick. Ewentualnie możesz wyłączyć pliki cookie DoubleClick w drodze rezygnacji.

Zgodnie z art. 15 RODO możesz uzyskać od nas informacje oraz kopię danych osobowych o Tobie, które przechowujemy i przetwarzamy, w każdej chwili i nieodpłatnie.

Prawo dostępu obejmuje informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione, jeśli to możliwe, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, a jeśli to niemożliwe, kryteriach stosowanych do określenia tego okresu, istnieniu prawa do żądania sprostowania lub usunięcia dotyczących Cię danych osobowych albo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, istnienia prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także, kiedy dane osobowe nie są pozyskiwane od Ciebie, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła i istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

Przysługuje Ci również prawo do uzyskania informacji o tym, czy Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego albo do międzynarodowej organizacji i jakie odpowiednie zabezpieczenia zostały wdrożone w związku z takim przekazywaniem.

Prawo do sprostowania danych

Dodatkowo zgodnie z art. 16 RODO przysługuje Ci prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Cię danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z art. 17 RODO przysługuje Ci także prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; wycofasz zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Jeżeli upubliczniliśmy dane osobowe i mamy obowiązek usunąć te dane osobowe zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, podejmujemy rozsądne działania, by poinformować pozostałych administratorów przetwarzających te dane osobowe, że zażądałeś usunięcia wszelkich łącz do tych danych, kopii tych danych osobowych lub ich replikacji.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 RODO przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych osobowych;

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; albo wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie naszej firmy są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo otrzymać dotyczące Ciebie dane osobowe, które nam dostarczyłeś w dowolnej chwili, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, kiedy przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO albo na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej.
Dodatkowo masz prawo żądania, by przechowywane przez Ciebie dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i jeśli niekorzystnie nie wpływa to na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f). Dotyczy to także profilowania na podstawie tych przepisów.

Jeśli wniesiesz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzali Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw lub wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to także profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już dłużej przetwarzali danych osobowych do takich celów.

Masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Do Ciebie należy decyzja o wykonaniu swojego prawa do wniesienia sprzeciwu wobec automatycznych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne, które dotyczą korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i bez względu na dyrektywę 2002/58/WE.

Prawo do wycofania zgody

Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdej chwili bez wpływu na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do potwierdzenia

Masz prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące.

Prawo wniesienia skargi

Dodatkowo masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Zasadniczo możesz skontaktować się z organem nadzorczym w swoim stałym miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub naszej siedzibie głównej.

Gromadzone dane i podstawa prawna

Pozyskujemy od Ciebie następujące dane, aby móc prowadzić webinary:

Logowanie / rejestracja

 • Nazwisko i imię

 • Adres e-mail

 • Firma

 • Temat / zainteresowanie


Realizacja webinaru

 • Wypowiedzi ustne

 • Wypowiedzi na czacie

 • Udział w głosowaniu

 • Uczestnictwo w webinarze

 • Zintegrowany kwestionariusz


Nagrywanie i ocena webinaru

 • Nagrywanie webinaru w formie filmu


Gromadzimy te dane na podstawie Twojej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, które możesz przekazać nam w ramach rejestracji na webinar. Możesz wycofać tę zgodę w każdej chwili, wysyłając e-mail na adres marketing@ssi-schaefer.com. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wykorzystanie Pardot – Podmiot przetwarzający dane

Proces zapraszania na nasze webinary jest obsługiwany przez Pardot, usługę świadczoną przez Salesforce EMEA Limited („Salesforce”). Przetwarzanie danych przez firmy Salesforce i podmioty przetwarzające Salesforce poza EOG, w szczególności w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, dla których Komisja Europejska nie podjęła decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, nie może zostać wykluczone. W związku z tym zawarliśmy standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję UE zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO z Salesforce.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Salesforce można znaleźć w Polityce prywatności Salesforce:
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Wykorzystujemy Salesforce jako podmiot przetwarzający dane. Podmioty przetwarzające dane mogą wykorzystywać dane tylko do określonych przez nas celów, a także są przez nas zobowiązane umownie do obchodzenia się z Twoimi danymi wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami ochrony danych. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych przez Salesforce w naszym imieniu stanowi art. 28 RODO.

Wykorzystanie GoToWebinar – Podmiot przetwarzający dane

Korzystamy z GoToWebinar, usługi świadczonej przez LogMeIn Ireland Unlimited Company („LogMeIn”), do prowadzenia naszych webinarów. Przetwarzanie danych przez firmy LogMeIn i podmioty przetwarzające LogMeIn poza EOG, w szczególności w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, dla których Komisja Europejska nie podjęła decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, nie może zostać wykluczone. W związku z tym zawarliśmy standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję UE zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO z LogMeIn.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez LogMeIn można znaleźć w Polityce prywatności LogMeIn:
https://www.logmein.com/legal/privacy/international

Wykorzystujemy LogMeIn jako podmiot przetwarzający dane. Podmioty przetwarzające dane mogą wykorzystywać dane tylko do określonych przez nas celów, a także są przez nas zobowiązane umownie do obchodzenia się z Twoimi danymi wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami ochrony danych. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych przez LogMeIn w naszym imieniu stanowi art. 28 RODO.