Privacy

Bảo vệ dữ liệu của bạn là mối quan tâm của chúng tôi

Chúng tôi rất vui vì bạn quan tâm đến công ty, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và mong muốn bạn cảm thấy an toàn khi truy cập trang web của chúng tôi và khi nói đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Bởi vì chúng tôi rất coi trọng vấn đề này. Việc tuân thủ các quy định của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và luật bảo vệ dữ liệu liên bang mới (BDSG) là một vấn đề đương nhiên đối với chúng tôi.

Chúng tôi muốn bạn biết khi nào chúng tôi thu thập dữ liệu về bạn, dữ liệu nào chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng chúng. Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo rằng các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu được thực hiện bởi chúng tôi, cũng như bởi bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài nào được chúng tôi ủy quyền.

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là thông tin về danh tính của bạn, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn. Thông tin này luôn được xử lý theo các yêu cầu của Quy định bảo vệ dữ liệu chung và các quy định khác theo luật bảo vệ dữ liệu áp dụng cho công ty chúng tôi.
Về nguyên tắc, không có yêu cầu cho bạn để tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, có một số trường hợp chúng tôi cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu.
Điều tương tự cũng áp dụng, ví dụ: nếu chúng tôi cần gửi cho bạn tài liệu thông tin hoặc hàng hóa bạn đã đặt hàng hoặc nếu chúng tôi cần trả lời các câu hỏi cụ thể của bạn. Trường hợp này là cần thiết khi mà chúng tôi tư vấn cho bạn một cách phù hợp. 
Nếu không có cơ sở pháp lý để xử lý các dữ liệu cá nhân này, chúng tôi yêu cầu sự đồng thuận từ phía bạn. 
Hơn nữa, chúng tôi chỉ lưu trữ và xử lý dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và, nếu có, dữ liệu chúng tôi thu thập tự động khi bạn truy cập trang web của chúng tôi (ví dụ: địa chỉ IP của bạn và tên của các trang được truy cập, trình duyệt bạn đã sử dụng và hệ điều hành, ngày giờ truy cập, công cụ tìm kiếm được sử dụng và tên của các tệp đã tải xuống).
Nếu bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi chỉ thường thu thập dữ liệu mà chúng tôi yêu cầu để cung cấp cho bạn các dịch vụ đó. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu khác, thông tin này là tùy chọn. Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu và để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chính chúng ta.

Tên và địa chỉ của cơ quan chịu trách nhiệm xử lý

Trong nội dung của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, luật bảo vệ dữ liệu khác áp dụng tại các quốc gia thành viên EU và các điều khoản bảo vệ dữ liệu khác, cơ quan chịu trách nhiệm là:

SSI SCHÄFER FRITZ SCHÄFER GMBH
Fritz-Schäfer-Straße 20
57290 Neunkirchen / Siegerland, Đức
Tel. +49 2735 70-1
Fax: +49 2735 70-396
E-mail: info@ssi-schaefer.com
Website: www.ssi-schaefer.com

Thông tin liên hệ của nhân viên bảo vệ dữ liệu

Thông tin liên hệ của Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi như sau:

Ông Mario Arndt

DeuDat GmbH

Zehntenhofstraße 5b

65201 Wiesbaden, Germany

Tel.: +49 611 950008-32


E-mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi luôn sẵn sàng cho bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào mà bạn có thể có liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu.

Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp để trả lời các câu hỏi của bạn, xử lý đơn đặt hàng của bạn hoặc để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số thông tin hoặc dịch vụ nhất định. Khi nói đến việc duy trì mối quan hệ khách hàng, chúng tôi có thể cần phải sử dụng những dữ liệu cá nhân này để cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm hoặc tiến hành khảo sát trực tuyến để đáp ứng tốt hơn các câu hỏi của khách hàng và yêu cầu.
Đương nhiên, chúng tôi tôn trọng mong muốn của bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn trong các vấn đề không liên quan đến việc hỗ trợ mối quan hệ khách hàng của chúng tôi (đặc biệt cho mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc nghiên cứu thị trường). Chúng tôi sẽ không bán hoặc phân phối dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Tính chất sử dụng cụ thể

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi vì mục đích truyền đạt cho bạn. Chúng tôi sẽ không chuyển tiếp dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng nhất rõ ràng của bạn.
Việc thu thập dữ liệu cá nhân và việc truyền tải tới các cơ quan hoặc cơ quan nhà nước có quyền nhận thông tin đó chỉ được thực hiện trong phạm vi luật pháp yêu cầu và / hoặc nếu chúng tôi có nghĩa vụ làm như vậy do phán quyết của tòa án. Nhân viên của chúng tôi và những người cung cấp dịch vụ do chúng tôi ủy nhiệm có nghĩa vụ tuân thủ nghĩa vụ bảo mật đối với chúng tôi và tuân thủ các quy định của Bảo vệ dữ liệu chung.

Dữ liệu được tự động thu thập khi truy cập trang web của chúng tôi

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, các dữ liệu sau được lưu trữ vì lý do tổ chức và kỹ thuật: Tên trang bạn truy cập, trình duyệt bạn đã sử dụng và hệ điều hành, ngày và giờ truy cập, công cụ tìm kiếm được sử dụng, tên tệp đã tải xuống, và địa chỉ IP của bạn.
Thông tin được thu thập là bắt buộc để cung cấp cho bạn nội dung hợp lệ trên trang web của chúng tôi. Hơn nữa, các dữ liệu kỹ thuật này được phân tích nặc danh và hoàn toàn nhằm mục đích thống kê, liên tục tối ưu hóa trang web của chúng tôi và cho phép chúng tôi nâng cao thiết kế trang web của mình và cung cấp thông tin cần thiết cho các cơ quan thực thi pháp luật để truy tố hình sự trong trường hợp Tấn công mạng. Những dữ liệu này được lưu trữ riêng biệt với các thông tin cá nhân khác trên các hệ thống an toàn. Cá nhân không được xác định.

Những cơ hội liên hệ thông qua trang web

Do các nghĩa vụ theo luật định, trang web của chúng tôi chứa thông tin giúp bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi một cách nhanh chóng và liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Thông tin này bao gồm địa chỉ email và khi cần thiết, một biểu mẫu liên hệ.
Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua e-mail hoặc biểu mẫu liên hệ, dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được lưu trữ tự động. Những dữ liệu này bạn đã tự nguyện truyền đạt cho chúng tôi, được sử dụng cho mục đích xử lý yêu cầu của bạn hoặc thực hiện bất kỳ liên hệ nào có liên quan. Không có dữ liệu nào được chuyển tiếp tới bên thứ ba.

Xóa và chặn dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của các cá nhân liên quan miễn là nó là cần thiết để đạt được mục đích cơ bản hoặc miễn là được dự định bởi các nghĩa vụ theo luật định chi phối tổ chức của chúng tôi. Theo các quy định pháp luật, dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa nếu chúng không còn cần thiết hoặc khi hết thời hạn theo quy định của pháp luật, trừ khi chúng tôi bị ràng buộc bởi luật pháp để giữ lại các dữ liệu này. Trong những trường hợp này, dữ liệu bị chặn.

Quyền của những người liên quan

a. Quyền truy cập

Bạn có thể, bất cứ lúc nào, có quyền truy cập miễn phí và các bản sao dữ liệu cá nhân được chúng tôi xử lý và lưu trữ.
Quyền truy cập này bao gồm thông tin về mục đích xử lý, danh mục dữ liệu cá nhân được xử lý, người nhận hoặc danh mục người nhận mà dữ liệu cá nhân đã hoặc đang được tiết lộ, thời gian dự kiến mà dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ. có thể), hoặc nơi không thể, tiêu chí xác định giai đoạn này, sự tồn tại của quyền sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn hoặc hạn chế xử lý bởi người khác hoặc phản đối việc xử lý này, sự tồn tại của quyền kháng cáo với cơ quan quản lý và nếu dữ liệu không được thu thập từ bạn, tất cả thông tin có sẵn về nguồn gốc của dữ liệu và sự tồn tại của bất kỳ quyết định tự động đưa ra, bao gồm cả hồ sơ, theo Điều 22, đoạn 1 và 4 và - ít nhất trong những trường hợp này - thông tin liên quan đến logic liên quan và các tác động dự định của việc xử lý. 
Bạn cũng có quyền yêu cầu thông tin về việc liệu dữ liệu cá nhân của bạn đã được truyền đạt đến một nước thứ ba hay một tổ chức quốc tế và những biện pháp bảo vệ thích hợp tồn tại liên quan đến thông tin liên lạc này.

b. Quyền cải chính

Bạn cũng có quyền yêu cầu chỉnh sửa ngay lập tức bất kỳ dữ liệu cá nhân không chính xác nào liên quan đến bạn. Hơn nữa, bạn có quyền yêu cầu hoàn thành bất kỳ dữ liệu cá nhân không đầy đủ nào, liên quan đến mục đích xử lý.

c. Quyền xóa

Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa ngay dữ liệu liên quan đến bạn, do chúng tôi lưu trữ trong trường hợp có một trong các điều kiện sau: Dữ liệu cá nhân đã được thu thập cho các mục đích hoặc được xử lý theo cách khác mà chúng không còn cần thiết; bạn thu hồi sự đồng ý của bạn, mà việc xử lý dựa vào, theo Điều 6, Đoạn. 1 GDPR hoặc Điều 9, Đoạn. 2 GDPR và không có cơ sở pháp lý khác để xử lý; bạn nộp đơn phản đối việc xử lý theo Điều 21, Đoạn. 1 GDPR và không có lý do chính đáng nào để xử lý hoặc bạn gửi đơn phản đối việc xử lý theo Điều 21, Đoạn. 2 GDPR; dữ liệu cá nhân đã được xử lý bất hợp pháp; việc xóa dữ liệu cá nhân là bắt buộc để đáp ứng nghĩa vụ pháp lý theo luật của Liên minh châu Âu hoặc quyền của các Quốc gia thành viên mà chúng tôi phải chịu; các dữ liệu cá nhân được thu thập liên quan đến các dịch vụ được cung cấp bởi xã hội thông tin theo Điều 8, Đoạn. 1.
Nếu chúng tôi đã công khai dữ liệu cá nhân và chúng tôi có nghĩa vụ xóa chúng theo Điều 17, Đoạn. 1 GDPR, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để thông báo cho các bên chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân được tiết lộ mà bạn đã yêu cầu xóa tất cả các liên kết đến các dữ liệu cá nhân này cũng như bất kỳ bản sao hoặc bản sao nào.

d. Quyền hạn chế xử lý

Bạn có quyền yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bị hạn chế trong trường hợp có một trong các điều kiện sau: Tính chính xác của dữ liệu cá nhân bị bạn tranh cãi và thực sự trong một khoảng thời gian cho phép chúng tôi kiểm tra tính chính xác của cá nhân dữ liệu; xử lý là bất hợp pháp và bạn từ chối xóa dữ liệu cá nhân, thay vào đó yêu cầu sử dụng các dữ liệu cá nhân này bị hạn chế; chúng tôi không còn yêu cầu dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý, tuy nhiên bạn yêu cầu họ xác nhận, tập thể dục hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc bạn đã phản đối việc xử lý theo Điều 21, Para. 1, miễn là nó vẫn còn được xác định cho dù lý do chính đáng đưa ra bởi công ty chúng tôi chiếm ưu thế hơn của bạn.

e. Quyền di chuyển dữ liệu

Bất cứ lúc nào, bạn có thể yêu cầu dữ liệu đã cung cấp cho chúng tôi, được xuất theo một định dạng chung và định dạng thuật ngữ máy tính. Hơn nữa, bạn có quyền chia sẻ những dữ liệu này cho một người chịu trách nhiệm khác mà không bị cản trở. Nếu quá trình xử lý dựa theo sự đồng ý ở điều 6, đoạn 1 GDPR hoặc điều 9, đoạn 2 GDPR hoặc hợp đồng theo đúng điều 6, đoạn 1b và quá trình xử lý được hoàn thành bằng phương pháp tự động. Nếu quá trình xử lý không quản lý nhiệm vụ giao cho chúng tôi, lợi ích công cộng hoặc trong việc thực hiện quyền chính thức sẽ được hoàn thành.
Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi gửi dữ liệu cá nhân được lưu trữ cho một bên chịu trách nhiệm khác, chỉ cần điều này cho phép về mặt kỹ thuật và không xâm phạm quyền hoặc tự do của người khác.

f. Quyền phản đối

Vì lý do phát sinh từ tình huống cụ thể, bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân theo điều 6, đoạn 1e hoặc f GDPR. Bất cứ profiling nào cũng được áp dụng dựa trên các điều khoản này.
Trong trường hợp phản đối, chúng tôi sẽ ngừng xử lý các dữ liệu cá nhân, cho đến khi chứng minh được quá trình xử lý là hợp pháp hơn lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc quá trình xử lý được hỗ trợ cưỡng chế, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
Nếu chúng tôi dùng dữ liệu cá nhân của bạn để tham gia quảng cáo trực tiếp, bạn có quyền phản đối bất kỳ lúc nào về việc công khai dùng dữ liệu cá nhân này. Điều này cũng áp dụng cho hình thức công khai trực tiếp profiling. Nếu bạn phản đối việc dùng dữ liệu cá nhân của bạn quảng cáo, chúng tôi sẽ ngừng dùng dữ liệu cá nhân của bạn.
Vì những lý do phát sinh từ tình huống cụ thể, theo điều 89, đoạn 1 GDPR, bạn có quyền đệ đơn phản đối dữ liệu cá nhân đang được dùng cho mục đích nghiên cứu, hoặc thống kê;  trừ khi việc này là cần thiết để thực hiện quyền lợi của công chúng.
Theo Quy định (EC) số 2002/58, liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của xã hội thông tin, bạn được tự do thực hiện quyền phản đối bằng phương pháp tự động.​​​​​​​

g. Quyền thu hồi

Bất cứ lúc nào, bạn có thể thu hồi sự đồng ý sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong tương lai.​​​​​​​

h. Quyền xác nhận

Bạn có quyền yêu cầu xác nhận dữ liệu cá nhân được sử dụng hay không.
Để thực hiện bất kỳ quyền nói trên, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi trực tiếp qua email datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com hoặc số điện thoại +49 2735 70-619 hoặc liên hệ với bất kỳ nhân viên của chúng tôi.

Tự động ra quyết định​​​​​​​​​​​​​​

Là một tổ chức có trách nhiệm, chúng tôi không tham gia vào việc tự động quyết định hoặc profiling.

Thời gian lưu giữ

Dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa sau khi hết hạn lưu giữ theo luật định, nếu dữ liệu không còn cần thiết cho mục đích của hợp đồng hoặc sự khởi đầu.

Cơ sở pháp lý cho quá trình xử lý

Nếu bạn đã đồng ý để dữ liệu cá nhân được dùng cho một mục đích cụ thể, quá trình xử lý sẽ được hoàn thành dựa trên điều 6, đoạn 1 GDPR. Theo điều 6, đoạn 1b GDPR nếu cần thiết xử lý để thực hiện hoặc bắt đầu một hợp đồng. Trong một số trường hợp, ví dụ như để thực hiện nghĩa vụ thuế, chúng tôi phải tuân theo nghĩa vụ pháp lý để dùng dữ liệu cá nhân, các cơ sở pháp lý này được nêu ở điều 6, đoạn 1 c GDPR. Trong một số ít trường hợp, dữ liệu cũng có thể được dùng để bảo vệ quyền lợi quan trọng của bạn hoặc cá nhân khác. Trong trường hợp đặc biệt, việc sử dụng dựa trên điều 6, đoạn 1d GDPR. Cuối cùng, việc xử lý cũng có thể dựa trên điều 6,  đoạn 1f GDPR. Quá trình xử lý trong trường hợp này nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công ty của chúng tôi hoặc của bên thứ ba, chỉ cần những lợi ích này không ảnh hưởng đến quyền lợi, quyền công dân và quyền tự do cơ bản của bạn. Nếu bạn là khách hàng của chúng tôi sẽ có quyền lợi hợp pháp như vậy. Nếu việc dùng dữ liệu cá nhân được dựa trên điều 6, đoạn 1f GDPR, quyền lợi hợp pháp của chúng tôi thể hiện trong công việc kinh doanh hàng ngày.

Cung cấp dữ liệu cá nhân

Ở một mức độ nào đó, cung cấp dữ liệu cá nhân được quy định theo pháp luật hoặc theo hợp đồng. Vì lý do này, bạn cần phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân để tiến hành ký kết hợp đồng. Một ví dụ là khi ký kết hợp đồng, bạn có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân. Nếu không cung cấp các dữ liệu này thì sẽ không thể ký kết hợp đồng.
Trước khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể tham khảo ý kiến Cán bộ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Họ sẽ giải thích liệu việc cung cấp dữ liệu cá nhân trong trường hợp cụ thể của bạn có được quy định bởi pháp luật hoặc theo hợp đồng và hậu quả sẽ là gì nếu những dữ liệu này không được cung cấp.

Bảo mật

Là một tổ chức chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị mất, xóa, thao tác và truy cập trái phép. Tất cả nhân viên của chúng tôi và tất cả những người liên quan đến xử lý dữ liệu đều có nghĩa vụ phải tuân thủ theo Quy định bảo mật dữ liệu chung và các luật khác liên quan đến bảo mật dữ liệu và xử lý tất cả dữ liệu cá nhân một cách bí mật.
Khi dữ liệu cá nhân được thu thập và xử lý, thông tin được mã hóa trước khi được truyền đi để tránh bất kỳ việc sử dụng dữ liệu từ bên thứ ba. Các biện pháp an ninh của chúng tôi liên tục được xem xét phù hợp với phát triển công nghệ. Tuy nhiên, sự bảo mật truyền dữ liệu trên Internet cơ bản là nguy hiểm, do đó không thể đảm bảo tuyệt đối về bảo mật.

Sửa đổi các điều khoản bảo mật dữ liệu của chúng tôi

Chúng tôi duy trì quyền sửa đổi các biện pháp bảo mật và bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, điều này là cần thiết đối với các phát triển kỹ thuật. Trong những trường hợp này, chúng tôi cũng sẽ sửa đổi thông tin bảo mật dữ liệu của mình cho phù hợp. Do đó, vui lòng tham khảo phiên bản bảo mật dữ liệu hiện tại của chúng tôi.

Liên kết

Nếu bạn sử dụng các liên kết bên ngoài được cung cấp trên bất kỳ trang web của chúng tôi, những dữ liệu được bảo mật không mở rộng đến các liên kết. Khi cung cấp bất kỳ liên kết nào, chúng tôi đảm bảo rằng, tại thời điểm tạo liên kết, không có vi phạm về luật hiện hành trên trang web được liên kết. Tuy nhiên, chúng tôi không có ảnh hưởng đến tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ khác.
Do đó, vui lòng tham khảo các trang web của nhà cung cấp dịch vụ khác và các điều kiện bảo mật dữ liệu của riêng họ.

Cookies

Nếu bạn truy cập một trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin trên máy tính của bạn dưới dạng cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được máy chủ web gửi tới trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính. 
Ngoài việc lưu trữ địa chỉ IP (Internet Protocol) của bạn, cookie không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác của người dùng. Thông tin này đã từng được sử dụng tự động để nhận ra bạn khi truy cập trang web của chúng tôi một lần nữa và điều hướng trang web của bạn. Ví dụ: cookie cho phép chúng tôi sửa đổi trang web phù hợp với sở thích của bạn hoặc lưu mật khẩu của bạn, do đó bạn không phải nhập mật khẩu mỗi khi bạn truy cập trang web. 
Đương nhiên, bạn cũng có thể xem trang web của chúng tôi mà không cần cookie. Nếu bạn không muốn chúng tôi có thể nhận ra máy tính của bạn, bạn có thể từ chối lưu trữ cookie trên ổ cứng của mình bằng cách chọn "Không chấp nhận cookie" trong cài đặt trình duyệt của bạn. Bạn cũng có thể xóa cookie đã có trên máy tính của mình thông qua trình duyệt. Để tìm hiểu cách thực hiện việc này, vui lòng tham khảo thông tin hỗ trợ của nhà cung cấp trình duyệt của bạn. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ cookie nào, điều này có thể dẫn đến hạn chế một số chức năng dịch vụ của chúng tôi.

Trẻ em và thanh thiếu niên (trẻ vị thành niên) 

Những người dưới 18 tuổi không được chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ dữ liệu cá nhân từ trẻ em và thanh thiếu niên, cũng như chúng tôi không thu thập dữ liệu đó hoặc chuyển tiếp chúng cho bên thứ ba.

Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics; dịch vụ phân tích web do Google Inc. cung cấp ("Google"). Google Analytics sử dụng "cookie" hoặc tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép chúng tôi phân tích việc sử dụng trang web của bạn.
Cookie tạo thông tin việc bạn sử dụng trang web thường được chuyển đến lưu trữ ở máy chủ Google tại Hoa Kỳ. Trong trường hợp kích hoạt ẩn danh IP trên trang web, địa chỉ IP của bạn sẽ được viết tắt trong các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu, hoặc ở các tiểu bang khác là thành viên trong Khu vực Kinh tế Châu Âu. Chỉ trong các trường hợp ngoại lệ địa chỉ IP đầy đủ được viết tắt chuyển đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ. IP ẩn danh đang hoạt động trên trang web. Google sử dụng thông tin này thay cho nhà điều hành trang web để phân tích việc sử dụng trang web của bạn, báo cáo về hoạt động trên web và cung cấp cho nhà điều hành web các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng web và Internet của các dịch vụ liên quan.
Trình duyệt của bạn phát ra địa chỉ IP là một phần của Google Analytics, không ràng buộc với bất kỳ dữ liệu khác của Google. Bạn có thể không cho lưu trữ cookie bằng cách áp dụng cài đặt trong phần mềm trình duyệt. Tuy nhiên, khi làm như vậy bạn sẽ không tận dụng được tất cả chức năng của trang web. Bạn cũng có thể ngăn Google thu thập và xử lý dữ liệu cho cookie, liên quan đến việc dùng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn). Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào liên kết sau để tải xuống và cài đặt plugin trình duyệt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

[---Error_NoJavascript---]