Kombinovaná řešení: Jak double-pack skladování optimalizuje materiálové toky

SSI SCHAEFER nabízí inteligentně kombinovaná logistická řešení, která pomáhají malým a středním podnikům učinit první kroky k poloautomatizovaným logistickým procesům – jednoduchým způsobem plug and play a za atraktivní ceny. Vhodný balík výkonných řešení zajišťuje optimalizované skladovací procesy, které jsou klíčové pro dlouhodobý úspěch. 
 

Výhody kombinovaných řešení


Vyřešte své individuální výzvy ve skladu pomocí chytrého řešení od SSI SCHAEFER. Bez ohledu na to, který modul si vyberete, máte následující výhody:

  • Řešení – snadná a na požadavky orientovaná integrace řešení pro dosažení individuálních logistických cílů věnovaných vašim specifickým požadavkům

  • Snížení nákladů a zvýšení efektivity – automatizací opakujících se skladových procesů snižte náklady a také rozšiřte sklad při zachování plochy.

  • Měřitelnost a transparentnost – prostřednictvím automatizace a digitalizace stávajících skladových procesů

Mobilní regálové systémy a automaticky řízené vozíky

Ještě efektivnější společně – mobilní regály v kombinaci s AGV zajišťují úsporu místa a optimalizaci toku materiálu.

Vysoce výkonné celkové systémové řešení na malé ploše pro nepřetržitý tok zboží 24/7/365.

Zjistěte více
MPE Plastics case study, MRS, AGVs, PE solution

Skladovací věž SSI LOGIMAT® a automaticky řízený vozík WEASEL® Lite

Optimalizace nákladů díky spolehlivým procesům skladování a vychystávání prostřednictvím ergonomických systémových řešení s WEASEL® LITE a SSI LOGIMAT®.

Kombinované, poloautomatické systémové řešení pro efektivnější vychystávání malých dílů na omezeném prostoru.

Zjistěte více
Picking at SSI LOGIMAT in combination with SSI WEASEL

Mobilní roboty a regálové systémy SSI

Balíček řešení Plug & Play pro krátkodobé zvýšení kapacity a efektivity při manipulaci s malými díly z jednoho zdroje.

Zjistěte více
Shelving Systems & SSI Mobile Robot

Paletové regály a AGV

Jak AGV pomáhají optimalizovat skladovací procesy ve statických a dynamických paletových regálech

Přečtěte si více
Selecta Pallet rack and continuous rack Picking tunnel

Kanálový sklad a AGV (automaticky řízené vozíky)

Škálovatelné systémové řešení pro manipulaci s paletami optimalizovanou z hlediska zdrojů a prostoru. Zjednodušení procesů, optimalizace nákladů a pomoc při kompenzaci přetrvávajícího nedostatku pracovních sil pomocí SSI Orbiter & AGV.

Přečtěte si více
Orbiter_AGV_1.tif

Dosáhněte svých cílů s logistickými řešeními od SSI SCHAEFER – domluvte si schůzku již nyní

Promluvte si nyní s jedním z našich odborníků SSI SCHAEFER. Profitujte z optimalizace své intralogistiky a zvyšte dlouhodobě spokojenost svých zákazníků.

Stačí vyplnit formulář níže.

Těšíme se na váš dotaz.

Podejte žádost
Mockup SME Brochure English

Manuální sklad v určitém okamžiku nevyhnutelně narazí na své limity, protože parametry, na základě kterých bylo distribuční centrum původně navrženo, se v průběhu času mění. Například se mohl zvýšit počet položek, což vede k nedostatku skladovacích míst. Nebo doba chůze a hledání položek trvá příliš dlouho, což způsobuje přerušení toku materiálu. Nebo rychlost vychystávání není dostatečně vysoká a dochází k příliš velkému počtu chyb při vychystávání, takže dodávaní koncoví zákazníci již nejsou spokojeni. Kromě toho nedostatek kvalifikovaného personálu a kolísající poptávka navíc brání každodennímu provozu v logistickém centru.

Při pohledu na výše uvedené výzvy stojí za to se zamyslet nad tím, jak lze optimálně plánovat nákladově náročné nasazení personálu ve skladu a jak zároveň zvýšit kvalitu práce a efektivitu procesů. Vzhledem k tomu, že stavební nebo finanční podmínky ne vždy umožňují přístavbu nebo novostavbu, soustředí se tyto úvahy na dva aspekty: Částečnou automatizaci skladovacích procesů, kterou lze realizovat různými způsoby, a zvýšení skladovací kapacity při optimálním využití stávajícího prostoru. Automatizace některých dílčích procesů v logistickém centru má za cíl úsporu nákladů a zajištění bezpečného, transparentního, kontinuálního a efektivního materiálového toku.

SSI SCHAEFER má dlouholeté zkušenosti s plánováním a realizací velkých logistických projektů, ve kterých byly intralogistické procesy komplexně automatizovány. SSI SCHAEFER využívá tyto odborné znalosti a know-how pro částečnou automatizaci a optimalizuje procesy ručního ukládání implementací individuálně přizpůsobených a menších automatizačních řešení. Zejména menší a střední podniky (SME), které se snaží najít odpovědi na výše uvedené typické výzvy, mohou z těchto řešení těžit, aby byly v budoucnu úspěšné.

SSI SCHAEFER nabízí vysoce výkonné produkty, které jsou kombinovány s inteligentními, škálovatelnými a modulárními úložnými řešeními pro různé aplikace. Řešení zajišťují rychlejší a spolehlivý tok materiálu a zvýšenou efektivitu. Díky principu plug and play je lze snadno a flexibilně integrovat do stávajících procesů a umožnit tak dokonalou interakci v rámci systému. Náklady na částečnou automatizaci jsou oproti automatizaci celého skladu zvládnutelné. Zákazník dostává tato řešení z jednoho zdroje, což je jasná výhoda pro uživatele: Pro všechny projekty s částečnou automatizací existuje jeden spolehlivý dodavatel pro plánování, realizaci a po uvedení do provozu. To umožňuje krátké a jednoduché komunikační kanály.

Mobilní regálový systém a automaticky řízené vozíky používaná v MPE Plastic

CÍLE DOSAŽENY, KVALITA PROCESU ZLEPŠENA

Automobilový dodavatel zahajuje novinku s částečně automatizovaným systémovým řešením sestávajícím z mobilních regálů a AGV od SSI...

Zjistěte více
MPE Plastics CEO Riccoardo Battagliotti
Customer Service & Support

Služby pro vaši logistiku

Case Study KNV

Skladování

agv_collage.jpg

AGV - Automaticky řízené vozíky

Vertical Lift Module LOGIMAT

Skladovací věž SSI LOGIMAT®

Mobile Racking ESX

Posuvné regály

Images SME Brochure

Řešení pro malé a střední podniky

Máte otázky?