Co je dopravník a jak funguje?

V intralogistice se dopravníková technika používá ke sjednocení jednotlivého zboží do větších skladových jednotek. Intralogistika používá dopravníkové systémy k ochraně různého zboží, k jeho přípravě na nakládku, přepravu a skladování.

Overview of store order picking area with conveyor
Country Road Group fashion Omni Fulfilment Centre - Melbourne, Australia

Dopravníkové technologie v logistice

Logistické centrum je jen tak dobré, jak dobrá je manipulační technika a dopravní systémy, které jej udržují v pohybu. Dopravníkové technologie hrají ve firmách ústřední roli, pokud jde o tok materiálů v distribuční a výrobní logistice. Materiál a zboží musí být bezpečně skladováno, přepravováno, tříděno a dostupné na správném místě ve správný čas.
Aby bylo zajištěno hladké fungování logistických procesů, musí být dopravní a skladovací technologie spolu se softwarově podporovaným materiálovým a informačním tokem úzce propojeny. Důležitá je hlavně možnost integrace do jednotlivých procesů, rozšiřitelnost a flexibilní adaptace na nové podmínky. Kvůli těmto požadavkům potřebují společnosti na míru šité koncepty řešení, které umožní efektivní a úspěšné zpracování objednávek.

Který dopravníkový systém je ten správný?

Volba optimálního systému vnitropodnikové dopravy závisí na několika faktorech a liší se podle obchodního modelu a odvětví. Různá průmyslová odvětví a provozy mají různá kritéria pro výběr automatizovaných systémů. V potravinářském průmyslu musí být zboží přepravováno především rychle a šetrně, aby nedošlo ke zkažení nebo poškození. Přeprava zmrazeného zboží je speciální výzvou, protože chladící řetězec musí být neustále udržován v příslušných teplotách. Velká výroba může těžit z velkých nosičů nákladu, zatímco technologie závěsných dopravníků se nejlépe hodí pro aplikace, kde se přepravuje choulostivé zboží.

Uspořádání skladu uložené ve Warehouse Management System (WMS) slouží jako souřadnicový systém pro inteligentní plánování tras a optimalizaci cest. Systém také zohledňuje preferovanou strategii ukládání – pevnou nebo pohyblivou. Ve spojení se systémem toku materiálu se každá jednotka dostane přímo na místo určení, bez ohledu na to, která dopravníková technologie je použita.

Faktory, které přispívají k výběru dopravníkového systému:

  • Druh a vlastnosti položek přepravovaných dopravníkovým systémem

  • Nosiče nákladu, které budou použity při přepravě

  • Požadovaná propustnost

  • Inteligentní řídicí systém

  • Dostupný prostor ve zařízení

  • Teplotní rozsah vybavení

Dopravníky a Doprava

SSI SCHAEFER poskytuje dopravníková řešení společnostem po celém světě a nabízí široké spektrum modulárních přepravních řešení schopných zvládnout nejrůznější toky komerčního...

Zjistěte více o Dopravě a dopravnících
Container and Carton Conveyor System

Související produkty

Kromě řady dopravních a přepravních řešení nabízí SSI SCHAEFER celou řadu doplňkových automatizovaných řešení. Všechny produkty automatizace jsou poháněny softwarem, který určuje, jak zařízení funguje.

Software WAMAS pro řízení skladů od SSI SCHAEFER zajišťuje efektivitu a přesnost automatizačních systémů. WAMAS je efektivní, flexibilní a spolehlivý systém pro řízení, která se může integrovat se stávajícími operacemi a rychle a přesně řídit tok interních materiálů.

Přečtěte si více
WAMAS_Man_Dashboard_CenterLeft@0,5x.jpg
Software Solutions for your logistics

Co znamená příjem zboží?

Overview of store order picking area with conveyor
Country Road Group fashion Omni Fulfilment Centre - Melbourne, Australia

Co je dopravník a jak funguje?

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Co znamená skladování?

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Co znamená vychystávání?

Shipping buffer

Co znamená expedice zboží?

SSI Carrier, Logistics software WAMAS, IT, RF Picking, Radio Frequency Picking,

Co znamená vrácení zboží?

Máte otázky?