Intralogistická strategie

Prohlédněte si řešení SSI SCHAEFER podle strategie dodavatelského řetězce.

Software Solutions for your logistics

Co je řízení dodavatelského řetězce(SCM)?

Supply Chain Management (SCM) je proces řízení toku zboží a materiálů od dodavatelů k zákazníkům. To zahrnuje plánování, nákup, výrobu, dopravu, skladování a software.

SCM je proto chápáno jako vědomé navrhování procesů pro zásobování zákazníků nebo trhů produkty, zbožím a službami.

Jak se liší Supply Chain Management (SCM) a intralogistika?

Na rozdíl od intralogistiky bere SCM v úvahu integrované materiálové a informační toky v celém procesu tvorby hodnoty. To zahrnuje související procesy zpracování objednávek a cash flow. Manipulace s materiálem je součástí řízení dodavatelského řetězce. Týká se pohybu zboží v rámci sídla společnosti.

Co jsou intralogistické strategie?

Strategie dodavatelského řetězce je jako plán, který pomáhá společnostem dostat jejich produkty k zákazníkům co nejrychleji a nejlépe. Tento plán zajišťuje, že každá fáze dodavatelského řetězce je optimalizována, včetně získávání materiálů, výroby, dodávek a logistiky.

Protože výzvy jsou často podobné, existují modulární, standardizovaná řešení a zařízení pro manipulaci s materiálem pro mnoho oblastí intralogistické manipulace.

Storage and Retrieval Machine Exyz

Automatizace skladů

Chladírenský řetězec

Skladování v nízkých teplotách

e-commerce

E-commerce

Banner pro plnění typu Omnichannel

Omnichannel

SSI Carrier, Logistics software WAMAS, IT, RF Picking, Radio Frequency Picking,

Reverse Logistics

Images SME Brochure

Řešení pro malé a střední podniky

MPE Plastics case study, MRS, AGVs, PE solution

Kombinovaná řešení

Máte otázky?