Plánování, Konzultace a Simulace

LogiVision

Plánování a poradenství pro efektivní logistická řešení

Každá společnost má specifické požadavky na logistiku. Každé úspěšné plánování tedy zpočátku vyžaduje hloubkovou analýzu současné situace. Četné zkušenosti společnosti SSI SCHAEFER z nás činí preferovaného partnera pro všechny intralogistické projekty a procesy.

Pomocí moderních analytických nástrojů identifikujeme slabá místa v logistice společnosti, definujeme potenciální úspory a simulujeme vhodná zlepšení procesů. Krok za krokem s vámi pracujeme v neustálém dialogu, abychom naplánovali nejvhodnější, nejinteligentnější a nejefektivnější logistické řešení – od globálního toku materiálu až po proces vychystávání zakázek.

Poradenství ke zvýšení návratnosti investic (ROI) 

Ve fázi plánování se posuzují různé alternativy s ohledem na příležitosti a rizika, přičemž se porovnávají různé možnosti financování.

Do tohoto procesu integrujeme technické a obchodní odborníky, abychom zajistili budoucí životaschopnost každého aspektu řešení vašeho problému. SSI SCHAEFER také poskytuje rozsáhlé odborné znalosti v oblasti energetické účinnosti a plánování udržitelných budov.

  • Simulace

  • Konstrukce + energetická účinnost

Nabízíme...

...řešení „one-stop shop“, tj. komplexní přístup k plánování od procesů a systémů až po kompletní objekt na klíč....

Cílem každé investice do logistických inovací je zabezpečit tuto investici a zvýšit návratnost investice. Proto každé kvalitní poradenství musí začínat metodickou analýzou relevantní situace společnosti.

  • Plánovací prostředí

  • Struktury příchozího zboží

  • Objednávkové struktury

  • ABC analýzy

  • Analýza stávající situace

  • Konzistence prodeje

  • Výrobní program

  • Plánování dopravy

Green Logistics by SSI Schäfer

Plánování výstavby a udržitelnost

LogiVision

Simulace

LogiVision

Analýza dat

Máte otázky?