Nákupní obchodní podmínky

SSI SCHAEFER úspěšně spolupracuje se dodavateli, kteří zaujímají vedoucí pozice ve svých tržních sektorech. Nákupní aktivity sahají do národních i mezinárodních nákupních trhů.

Důležitou složkou úspěchu SSI SCHAEFER je vysoká kvalita našich produktů, kterou také zajišťujeme díky intenzivním a dlouhodobým partnerským spolupracím se našimi dodavateli.

Rostoucí úroveň propojení a globalizace také otevírají nové příležitosti v nákupním managementu. Využijte tuto příležitost k představení vaší společnosti jako možného budoucího dodavatele.