Preventivní údržba: Optimální ochrana systému

Chcete zvýšit dostupnost svého systému a vyhnout se nákladům na zbytečné opravy nebo prostoje? Na naši preventivní údržbu se můžete spolehnout!

CSS_2024_preventice_maintenance_ querformat.png

Proč je přesná analýza a prediktivní údržba pro váš systém tak důležité?

Logistické procesy ve vašem podnikání jsou složité – o důvod víc, aby vše dokonale fungovalo. Jakékoli narušení ohrožuje hladký provoz a může vést k drahým zpožděním nebo v nejhorším případě k výpadkům systému.

Nenechte to dojít až sem! S našimi službami preventivní údržby jste vždy o krok napřed. Identifikují nedostatky a opotřebení dříve, než se stanou problémem.

Chcete se dozvědět více o naší preventivní údržbě? Čtěte dál!

Naše služby preventivní údržby

Preventivní údržbu provádějí naši speciálně vyškolení servisní technici s pomocí Computerized Maintenance Management System WAMAS Maintenance Center (dříve SSI CMMS).

Jak rozsáhlé jsou vaše logistické potřeby, naše služby preventivní údržby jsou stejně komplexní. Jak vás můžeme nejlépe podpořit?

Prostřednictvím preventivní údržby prodlužujeme životnost vašeho systému a účinně předcházíme poruchám. Naši certifikovaní servisní technici SSI SCHAEFER identifikují slabá místa a opraví je během údržby.

Vaše výhody:

 • Minimální prostoje systému

 • Nižší náklady na opravy

 • Delší životnost s optimálním výkonem

Kontrola

Naše kontroly zajišťují, že jste vždy jasně informováni o stavu vašeho systému. Využití zkušených servisních techniků zajišťuje spolehlivé posouzení aktuálního stavu celého systému.

 •  Pravidelné kontroly kvalifikovanými pracovníky

 •  Znalost aktuálního stavu systému na základě kontrolní zprávy

 • Podrobná zpráva o stavu systémuBezpečnostní kontrola

Provozovatelé v Evropské unii musí aspoň jednou ročně provádět bezpečnostní kontroly s cílem ověřit stav bezpečnosti systému v souladu se směrnicemi dané země. Společnost SSI SCHAEFER provádí tyto kontroly prostřednictvím speciálně školených servisních techniků.

 •  Doklad o tom, že všechny prostředky osobní ochrany fungují správně a jsou účinné

 •  Snížené náklady, jelikož nejsou nutné žádné další kontroly jiným orgánem

 • Méně administrativních režijních nákladů a výrobních omezení, jelikož se bezpečnostní kontroly provádí spolu s dalšími kontrolami a údržbou

Kontrola regálů

Norma ČSN EN 15635 „Používání a údržba skladovacího zařízení“ upravuje rozsah a postup kontroly skladovacích zařízení.

Vlastní, oficiálně certifikovaní inspektoři regálových systémů společnosti SSI SCHAEFER provádějí kontroly prostřednictvím vizuálních kontrol. Výsledky jsou zdokumentovány a označeny kontrolním štítkem.

Pokud jsou nezbytné opravy, jsou provedeny rychle a kvalifikovaným zaměstnancem.Kontrola regálů

Norma ČSN EN 15635 „Používání a údržba skladovacího zařízení“ upravuje rozsah a postup kontroly skladovacích zařízení.

Přečtěte si více

Monitorování systému

Monitorování systému zahrnuje všechna opatření nezbytná k zajištění dlouhodobého provozu skladových počítačových systémů. Společnost SSI SCHAEFER provádí monitorování s pomocí speciálního nástroje a kvalifikovaných techniků prostřednictvím vzdáleného servisu.

 •  Manuální posouzení v pravidelných intervalech s cílem identifikovat a odstranit závady

 •  Identifikace potencionálních poruch prostřednictvím dlouhodobého pozorování

 •  Pohotová reakce na chybové zprávy systému

 •  Zajištění návrhů řešení a dat o výkonnosti v měsíční zprávě


Školení a certifikace

Vaše zařízení a systémy se musí správně používat, aby bylo možné plně využít jejich potenciál a zabránit zbytečným prostojům. Společnost SSI SCHAEFER nabízí potřebná školení přímo po uvedení do provozu a v případě potřeby. Školení je vždy ukončeno certifikátem.

 • Školení údržby v lokalitě systému, nebo v našem technologickém centru

 •  Školení operátora a administrátora (volitelná rekvalifikace po změnách pracovníků)

 •  Kvalifikovaní školitelé s rozsáhlými odbornými znalostmi (dostupní v různých jazycích)

 •  Online učební platforma pro neustálé a nezávislé školení vašich techniků

Kybernetická bezpečnost

Vzhledem k rychlému rozvoji malwaru a zvyšující se složitosti systémového prostředí nabízejícího zvýšený cíl kybernetických útoků nabývají stále většího významu technologicky vyspělé integrované ochranné mechanismy firemních sítí. Metody „virtuálního záplatování“ a „zpevňování“ jsou rozšířené a dostupné v portfoliu SSI SCHAEFER.

Pomocí „Active Patching“ jde SSI SCHAEFER ještě o krok dále: Servisní moduly průběžně přizpůsobují všechny běžné IT systémy v definovaných, pravidelných intervalech. Identifikovaná slabá místa jsou okamžitě označena a opravena, zatímco bezpečnostní mezery jsou eliminovány přímo u zdroje. Neustálé vyhledávání a vyhodnocování i vlastní záplatování umožňují neustálé vyhodnocování příslušné situace.

Správu patchů provádějí naši kvalifikovaní zaměstnanci a definovaná časová okna jsou upravena servisními smlouvami. Pokud je potřeba zasáhnout v případě akutního potenciálního rizika, je kdykoli k dispozici naše vzdálená podpora, kterou lze kontaktovat prostřednictvím horké linky.

Vaše výhody:

 • Proaktivní odstranění bezpečnostních mezer pomocí „Active Patching“

 • Průběžné vyhodnocování situace neustálým hledáním, posuzováním a záplatováním.

 • Eliminace bezpečnostních mezer přímo u zdroje

 • Aktuální přehled možných bezpečnostních mezer v systému kdykoliv

 • Instalace bezpečnostních aktualizací v pravidelných intervalech

Centrum údržby WAMAS: Chytrý nástroj pro efektivní procesy údržby

Naše centrum údržby WAMAS je součástí Customer Service Tools Suite společnosti SSI SCHAEFER. Umožňuje digitální plánování a řízení požadovaných opatření údržby a vizualizuje všechny zúčastněné činnosti pouhým stisknutím tlačítka.

Přečtěte si více
Rack Inspection
CSS_2024_reactive_maintenance_ querformat.png

Reactive Maintenance: Problém vyřešen!

CSS_2024_lifecycle_ management_ querformat.png

Life Cycle Management: Delší životnost pro váš systém

HR Campaign Brochure

Bezpečnost skladu: Nebezpečí? Odvráceno!

Máte otázky?