Co znamená vrácení zboží?

Vrácení je zpětné doručení objednávky dodavateli. Reklamované nebo neprodejné zboží je vráceno prodávajícímu.

SSI Carrier, Logistics software WAMAS, IT, RF Picking, Radio Frequency Picking,

Implementace efektivního řízení návratek

Efektivní řízení návratek je nedílnou součástí komplexní strategie dodavatelského řetězce. Díky schopnosti zlepšit ziskovost, spokojenost zákazníků a celkovou efektivitu může mít komplexní strategie řízení návratek zásadní význam.

Co znamená řízení návratek?

V distribuci se řízení vratek týká procesů souvisejících s vracením a reverzní logistikou. Primárně relevantní v maloobchodnictví, e-commerce a dalších průmyslových odvětví orientovaných na zákazníky, proces řízení vratek zahrnuje činnosti spojené s plněním požadavků zákazníků na vrácení nebo výměnu produktu. To zahrnuje shromažďování, organizování a doplňování zásob vrácených nebo vyměněných produktů. Proces řízení vratek je průřezový a zahrnuje aspekty zákaznických služeb, logistiky a řízení zásob. Reverzní logistika se týká procesu přijímání, kontroly, třídění a dodávání vrácených produktů do příslušného distribučního centra nebo do manažerské firmy třetí strany. Je nedílnou součástí procesu řízení vratek.

Zavedením efektivního procesu řízení vratek mohou organizace sledovat a plnit požadavky na vracení, snižovat nechtěné vracení a navíc po kontrole vrátit velmi žádané položky zpět do skladu k dalšímu prodeji. Přesnou kontrolou a tříděním vrácených produktů mohou podniky dramaticky snížit ztráty tím, že znovu použijí nepoškozené vrácené položky k doplnění zásob. SSI Carrier umožňuje snadné řešení třídění pro tento typ řízení. 

Přestože je manipulace s vrácenými zásilkami běžně považována za nepříjemnost pro zákazníky i podniky, proces lze zlepšit a zefektivnit pomocí vybavení a softwaru pro automatizaci skladů. Prodeje e-commerce nadále rychle rostou, což má za následek jak vyšší návratnost, tak očekávání zákazníků. Aby podniky zůstaly konkurenceschopné, musí implementovat a optimalizovat efektivní procesy řízení návratnosti.

Základy vracení zboží

Proces řízení vracení má několik fází v závislosti na tom, zda byl produkt zakoupen v maloobchodě nebo prostřednictvím elektronického obchodu. Proces se často řídí těmito kroky:

Když se zákazník rozhodne, že není spokojen s dodaným produktem, požaduje vrácení, výměnu nebo vrácení peněz. Může to být způsobeno poškozeným produktem nebo dodáním nevhodné velikosti nebo barvy.

Zaměstnanci se rozhodnou přijmout nebo odmítnout vrácení na základě firemní politiky.

Po vyzvednutí produktu doručením nebo osobním vrácením je produkt doručen zpět do distribučního zařízení k roztřídění a kontrole. Zaměstnanec pro zajištění kvality obvykle provádí kontrolu produktu na základě důvodu vrácení. Pokud je produkt v řádném stavu pro naskladnění, poznamenají to.

Pokud je produkt v dobrém stavu, je přidán zpět do inventáře a znovu naskladněn. Pokud se jedná o vysoce žádanou položku, může položka přejít do rezervní zásoby, dokud nebude prodána. To zkracuje čas v distribučním centru. 

Jednotlivé kroky jsou dostatečně jednoduché, nicméně zefektivnění procesu není maličkost při řešení velkého objemu prodeje a vracení zboží. V rušných distribučních centrech může i malá chyba nebo narušení toku zásob způsobit skladům a zákazníkům veliké škody.

Nejlepší postupy pro řízení vratek

Pro společnosti se stovkami odchozích dodávek a příchozích návratek může být obtížné optimalizovat proces řízení vratek, aby si udržely ziskové marže. Dodržováním osvědčených postupů mohou organizace vytvořit strategii nebo optimalizovat proces vracení, a zvýšit tak spokojenost zákazníků a snížit ztráty.

Pochopte hlavní faktory, které stojí za vracením zboží

Při vytváření nebo zlepšování procesu návratek by si organizace měly být vědomy proč zákazníci produkt vracejí. Ani nejlepší automatizační zařízení a software nemohou vyřešit matoucí online popisy produktů nebo nepřesné rozměry. Jsou některé položky vráceny často? Co říkají sami zákazníci na důvody jejich vrácení? Dochází u některých prodejen k většímu vracení zboží? Analýza tohoto typu dat pomáhá podnikům snižovat návratnost – ještě před provedením změn v procesech řízení zásob a distribuce. Kromě toho může získání informací o míře návratnosti v konkrétní lokalitě pomoci společnostem alokovat zdroje pro zvládnutí objemu vrácení.

SSI Carrier, Logistics software WAMAS, IT, RF Picking, Radio Frequency Picking,

Identifikujte oblasti s potenciálem ke zlepšení rychlosti, obratnosti a kontroly

Rychlost, viditelnost a kontrola, které jsou označovány jako hlavní pilíře zpracování vratek, jsou hlavními oblastmi chytrého a rychlého procesu.

Rychlost

Chcete-li ušetřit co nejvíc času a udržet spokojenost zákazníků, zvažte automatizaci procesů souvisejících se schvalováním vratek a zpracováním vráceného materiálu. Toho lze dosáhnout využitím automatizovaných pracovních postupů a štítků. To umožňuje technologii kontrolovat opakovatelné procesy, zvyšovat přesnost a pracovní kapacitu zaměstnance. Zásilky, které jsou automaticky adresovány a označeny přesnou dokumentací, mají méně logistických problémů.

Viditelnost

Zachyťte informace o každém návratu ještě předtím, než vůbec dorazí do zařízení. Zajistěte, aby každé vrácení bylo spojeno se spolehlivým sledovacím číslem a vybaveno přesnými informacemi o příchozí přepravě, včetně množství, stavu a dalších relevantních údajů. Když vrácené zboží dorazí, může zůstat viditelné a pod kontrolou po zbytek procesu s využitím spolehlivého softwareu pro řízení skladu

Řízení

Udržení kontroly nad tokem zásob je náročné pro vytížené provozy, zejména při vyřizování vratek. Implementujte systém pro sledování účtenek, dokumentů o shodě a dosažených řešení. Nejen, že to může snížit odpovědnost společnosti, ale také upozornit zúčastněné strany na problémy s kvalitou produktu a procesu. Kromě toho jsou označování a integrace podnikových dat účinnými způsoby, jak si udržet kontrolu při zpracování vratek. Tyto kontaktní body kombinují informace o vrácení s fyzickými informacemi o zásilce a finančními informacemi a vytvářejí tak včasnější řešení.

Investujte do technologie automatizace a řízení skladu

Moderní vybavení a software pro automatizaci skladů přinášejí ziskové výsledky, když se používají k zefektivnění manipulace s vrácenými zásilkami. Díky začlenění systému řízení skladu, který dokáže efektivně zpracovat vrácené zboží, je klíčový proces kontroly a dostání položky zpět do zásob pro další prodej. Dobrý WMS(warehouse management system- systém řízení skladu) by měl být schopen vědět, kdy se položka vrací, a být schopen ji mít připravenou k rychlému zpracování po přijetí. 

Software pro řízení skladu, jako je WAMAS, umožňuje organizacím efektivně řídit objednávky, upřednostňovat důležité zásilky, včetně vracení, a zajistit, aby byly uspokojeny potřeby vašich zákazníků.

SSI SCHAEFER také nabízí přizpůsobená řešení, která pomohou skladům rychle získat vrácené zásoby zpátky k prodeji. Speciálně navržený pracovní stanice pomáhají rychle zpracovat vrácené zboží. Modulární kapsový třídič SSI SCHAEFER navíc umožňuje neuvěřitelně efektivní postupy pro krátkodobé skladování, rezervní skladování a doplňování zásob.

Výběr nejlepšího řešení pro váš požadavek

Investice do technologií ke zlepšení procesu řízení návratek mohou přinést pozitivní dlouhodobé výsledky. Obraťte se na tým odborníků ve společnosti SSI SCHAEFER, abyste se dozvěděli více o přizbůsobitelných řešeních, která pomáhají optimalizovat řízení vracení zboží, zlepšovat provozní náklady a vztahy se zákazníky.

Související produkty

  • Softwarová řešení s WAMAS nebo SAP

  • Speciální pracovní stanice

Případová studie Fenix Outdoor Logistics - Omnichannel Distribuce

Přečtěte si více o řešení pro Fenix Outdoor Logistics

Přečtěte si více
SSI Carrier, overhead conveying system, pouch sorter, pouch conveyor, conveying
Software Solutions for your logistics

Co znamená příjem zboží?

Overview of store order picking area with conveyor
Country Road Group fashion Omni Fulfilment Centre - Melbourne, Australia

Co je dopravník a jak funguje?

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Co znamená skladování?

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Co znamená vychystávání?

Shipping buffer

Co znamená expedice zboží?

SSI Carrier, Logistics software WAMAS, IT, RF Picking, Radio Frequency Picking,

Co znamená vrácení zboží?

Máte otázky?