Co znamená skladování?

Zboží je skladováno ve skladu, s předpokladem, že bude později žádané. Skladování je tedy definováno jako „doba přemostění“ v čase kdy produkt ještě žádaný není.

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Co je skladování v logistice?

Skladováním se rozumí zadržení zboží na omezenou dobu. Je to jeden ze tří hlavních procesů v logistice spolu s dopravou a manipulací. Při skladování je zboží drženo na skladě delší dobu a umožňuje tak lepší využití provozních zdrojů.

Na základě počtu skladovacích jednotek (SKU), typů produktů, velikostí jednotek, teplotních požadavků, potřeb propustnosti a ekonomické proveditelnosti může toto kritérium určovat, jaké typy úložiště jsou pro vaše skladovací zařízení nejvhodnější. Existují různá řešení pro ukládání, která v rámci nich fungují nejlépe manuální, semi-, nebo plně automatizované systémy.

Řešení pro skladování

SSI SCHAEFER vám nabízí to správné řešení, bez ohledu na to, zda skladujete eurokontejnery, velké nosiče nákladů nebo palety. Jsme vaším komplexním zdrojem pro řešení...

Přečtěte si více
Case Study KNV

Automatizace skladů

Automatizací celého skladového systému nebo části skladu mohou zákazníci položit základy pro efektivnější vnitropodnikové toky materiálu a zvýšit svou produktivitu.

Přečtěte si více
Storage and Retrieval Machine Exyz

Modernizace skladu

Modernizace nebo „retrofiting“ skladu umožňuje postupnou obnovu nebo rozšiřování zařízení a zároveň je přizpůsobuje aktuálním podmínkám a požadavkům trhu. Se zkušeným a...

Přečtěte si více
Customer Service & Support CSS

Jaké jsou typy zásob?

 Existují různé způsoby inventarizace, které se používají v závislosti na zvoleném řešení úložiště. Rozlišuje se mezi:

 • Pohyblivé úložiště

 • Last In First Out (LIFO)

 • First In First Out (FIFO)

 • First Expired First Out (FEFO)

 • Highest In First Out (HIFO)

 • Lowest In First Out (LOFO)

Jaký je rozdíl mezi Last In First Out (LIFO) a First In First Out (FIFO)?

Pomocí metody FIFO (First In First Out) se jako první vyskladní výrobky, které byly uloženy jako první. Metoda FIFO je také často označována jako metoda spotřebitelské sekvence. Výhodou je, že se nejdříve vyskladňují nejstarší produkty. Metoda FIFO se používá především u zboží podléhajícího rychlé zkáze, které nelze skladovat neomezeně z důvodu data minimální trvanlivosti.

U metody LIFO (Last In First Out) opouštějí sklad jako první produkty, které byly uloženy jako poslední. Metoda LIFO se používá především v maloobchodě a je vhodná zejména pro trvanlivé produkty bez data spotřeby.

Pro ocenění zásob lze použít jak metodu FIFO, tak metodu LIFO, protože je umožňuje daňový zákon.

Rozšířením metody FIFO je metoda First Expired First Out (FEFO), která zohledňuje i datum spotřeby produktů. Zde jsou nejprve vyskladněny produkty, které mají nejkratší datum minimální trvanlivosti. Tato metoda se používá především v potravinářském průmyslu.

Legbordstellingen R 3000

Manuální skladování

Pallet Racking

Poloautomatické skladování

Pallet Racking

Automatizované skladování

Automatizovaný sklad - ASRS(Automated storage and retrieval system)

Shuttles jsou součástí ASRS. Shuttle doručuje položky buď pro výrobu, nebo pro vyřízení objednávky. Shuttle pracuje v kombinaci s regálovým systémem, který umožňuje skladování s vysokou hustotou. Software pro správu skladu nasměruje shuttle na skladovací místo, a shuttle převezme položky uložené buď v kontejneru, kartonu, přepravce nebo paletě a doručí je do systému goods-to-person(G2P) k zabalení nebo montáži.

Co je to automatizovaný sklad (ASRS)?

Automatizované skladové systémy (ASRS) se skládají z velkého počtu počítačově a roboticky řízených systémů pro automatické umísťování a vyzvedávání předmětů na definovaných skladovacích místech. Systém se obvykle skládá z předem definovaných míst, kde mohou roboty sledovat nastavené trasy k získání položek. V ARSR existují různé způsoby, jak zajistit naskladnění a vyskladnění zboží. Tyto řešení se obvykle používají v podnicích, které potřebují rychle přesouvat produkty, ať už pro výrobu nebo pro plnění objednávek. Většina automatizovaných systémů využívá různé možnosti v závislosti na položce (položkách), které jsou skladovány. Výhody implementace řešení ASRS umožňují mnohem rychlejší propustnost, ale také přesné plnění objednávek, což je klíčové pro e-commerce nebo kritickou zdravotnickou infrastrukturu. Systém ASRS dále umožňuje organizacím optimalizovat skladovací prostor a snižovat práci ve skladech, kterou je v určitých oblastech obtížné najít. A protože se s produkty méně manipuluje, jsou řešení ASRS mnohem bezpečnější a méně se poškozují.

Různé shuttle systémy a specifické použití

Protože existují různé možnosti vybavení pro řešení ASRS, odborník SSI SCHAEFER vám může pomoci zorientovat se, které řešení může být pro vaši společnost to pravé. Například velký objem menších položek, které se zasílají jednotlivě, má zcela jinou potřebu než menší objem přepravek skladovaných samostatně nebo kombinovaných a přepravovaných na paletě. V závislosti na potřebě má SSI SCHAEFER řadu možností skladování i vyskladňování pro jednotlivé bedny nebo paletové sklady. V závislosti na konkrétní provedení mohou být také zohledněna další kritéria, jako například:

 • Omnichannel fulfillment 

 • Zboží vysoké hodnoty

 • Léky na předpis nebo narkotika

 • Mrazené nebo chlazené zboží

 • Kitting

 • Just-in-Time výroba

 • Potravinářství

Většina skladových řešení ASRS využívá skladovací shuttle systém. Tyto robotické systémy fungují tak, že vyhledávají položky v samotné skladovací jednotce. Shuttle může být jednoúrovňový nebo víceúrovňový(single-level/ multi-level). Existují také další možnosti, jako jsou skladovací věž a řešení pro těžké náklady, které využívají paletová řešení. 

Který způsob skladování zohledňuje kupní cenu?

Existují dva způsoby, které berou v úvahu kupní cenu: Highest in First Out(HIFO) a Lowest In First Out (LOFO). U metody HIFO se nejdříve vyexpedují produkty s nejvyšší nákupní cenou. Tato metoda je poměrně složitá, protože k odstranění nejdražších produktů ze skladu je zapotřebí mnoho pohybů zásob. Metodu využívají firmy, které používají nebo skladují drahé suroviny.
U metody LOFO jsou nejprve vyskladněny produkty s nejnižší pořizovací cenou. Stejně jako metoda HIFO je i tato metoda časově velmi náročná a váže velké množství kapitálu, protože drahé produkty zůstávají na skladě. Výhodou je, že náklady na spotřebu hotového zboží jsou relativně nízké v poměru ke skladovaným výrobkům.

Co je technologie skladování?

Skladovací technologie je nezbytnou součástí vnitropodnikové logistiky. Ideální skladování a přeprava zboží ve firmě slouží pro optimalizaci dodavatelského řetězce i procesů, snížení nákladů, zvýšení produktivity a optimální využití prostoru. Strukturovaný a promyšlený skladový systém usnadňuje každodenní provoz všem zaměstnancům skladu a je nezbytný pro efektivní práci z hlediska ekonomiky a nákladů.

Kromě ekonomických výhod je jedním z hlavních zaměření skladové techniky bezpečné a ekologické skladování nebezpečných materiálů. Ke skladování v souladu s předpisy týkajícími se ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce se používají speciální komponenty, jako jsou protipožární kontejnery a plnicí stanice.

V závislosti na produktu a požadavcích je k dispozici několik různých možností skladování. To závisí na tom, jak je zboží velké a těžké, zda je nutné ho skladovat v kontejnerech, jaká by měla být teplota a jak často je k němu přístup. Pro hladký chod podniku se vyplatí investovat čas do návrhu skladovacího systému, aby se optimalizovala produktivita a úspěšnost firmy v dlouhodobém horizontu.

Jaké jsou úkoly intralogistického softwaru při skladování zboží?

Jaké zboží je v jakém skladovém místě a zóně a jak se tam dostane, závisí na zvolené alokaci a strategii pohybu. A bez ohledu na to, zda je sklad manuální, poloautomatický nebo plně automatizovaný, je důležité používat skladový software k optimalizaci využití zdrojů, tj. k dosažení maximální efektivity v procesech skladování, přesunu a vyskladnění.

S údaji zaznamenanými v softwarovém řešení Warehouse Management System (WMS), společnost sleduje klienty, zásoby, šarže a skladová místa. Všechny informace jsou dostupné stisknutím tlačítka. WMS je centrální řídicí, monitorovací a optimalizační systém ve složitých skladových a distribučních systémech. Patří sem také kontrola stavů systému ve skladu a poskytování komplexních reportů.

Aby bylo možné plně využít výhod automatizovaného řešení ve skladu – například z hlediska rychlosti, dynamiky a bezpečnosti – je v softwaru zmapováno i automatizované vybavení skladu a dopravníkové technologie. Takzvaný systém materiálových toků (MFS) synchronizuje a harmonizuje tok informací a zboží s přihlédnutím k vaší skladové strategii.

Software Solutions for your logistics

Co znamená příjem zboží?

Overview of store order picking area with conveyor
Country Road Group fashion Omni Fulfilment Centre - Melbourne, Australia

Co je dopravník a jak funguje?

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Co znamená skladování?

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Co znamená vychystávání?

Shipping buffer

Co znamená expedice zboží?

SSI Carrier, Logistics software WAMAS, IT, RF Picking, Radio Frequency Picking,

Co znamená vrácení zboží?

Máte otázky?