Simulace

Inovativní softwarová platforma pro poradenství, plánování a implementaci logistických systémů

LogiVision

Celkový pohled na projekt se spolehlivými analytickými daty

Aby bylo plánování úspěšné, je nezbytný integrovaný a transparentní přehled o všech procesech. Velké množství dat z různých zdrojů musí být kombinováno, analyzováno a vizuálně připraveno. Specialista na intralogistiku SSI SCHAEFER nyní poprvé kombinuje technologie pro business intelligence (BI) s vizuální analytikou pomocí simulace a analýzy dat pro plánování logistiky.

Vznikl tak „LogiVision“.

LogiVision je interaktivní: Uživatel má svůj vlastní filtr a volí stupeň podrobnosti pro požadované informace. Díky architektuře klient-server mohou všichni účastníci projektu na celém světě přistupovat ke stejným informacím, vytvářet vlastní analýzy a sdílet svá zjištění. Výsledek: Objektivní diskuse a rozhodnutí na základě integrované image vedoucí ke zvýšení bezpečnosti plánování.

S LogiVision podporuje SSI SCHAEFER zákazníky a oddělení během celého průběhu projektu: To začíná hodnocením konceptu a workshopy před skutečným zahájením projektu a rozšiřuje se o integrovaný konzultační přístup od fáze realizace až po uvedení do provozu. S LogiVision lze kontrolovat a plánovat i potenciální budoucí upgrady.

Simulační modely jsou připravovány ve 3D pomocí softwaru Plant Simulation od Siemens PLM.

Intralogistika optimálně a interaktivně přizpůsobená

Díky inovativní softwarové platformě SSI SCHAEFER ještě více zefektivňuje poradenství, plánování a implementaci logistických zařízení. „LogiVision“ nabízí četné nástroje pro holistický pohled na projekt se spolehlivými analytickými daty a konzistentně propojený projektový proces.

LogiVision