Warunki zakupów

SSI SCHAEFER prowadzi pomyślną współpracę z dostawcami, którzy zajmują wiodące pozycje w swoich sektorach rynku. Działania zakupowe obejmują krajowe i międzynarodowe rynki zamówień.

Ważnym komponentem sukcesu SSI SCHAEFER jest wysoka jakość naszych produktów, które zapewniamy również dzięki intensywnej i wieloletniej współpracy partnerskiej z naszymi dostawcami.

Nasilające się wzajemne powiązania i globalizacja również otwierają nowe możliwości w zarządzaniu zamówieniami. Wykorzystaj tę możliwość, by przedstawić swoją firmę jako potencjalnego przyszłego dostawę.