Udržitelná logistická řešení

Chcete vědět, jak snížit emise CO2 a zvýšit energetickou účinnost? Ve společnosti SSI SCHAEFER se řídíme přístupem zelené logistiky.

Green Logistics by SSI Schäfer

Udržitelná logistická řešení

Požadavky zákazníků neustále rostou

Udržitelná logistika pokrývá několik aspektů, například snižování CO2 emisí a zvyšování energetické účinnosti. Jde také o používání vratných obalů místo jednorázových, zajištění zdravých pracovních podmínek a zavedení energeticky účinných automatizovaných skladovacích strojů. Kromě toho, poradenství pro zelené budovy SSI SCHAEFER a preventivní zákaznické servisní služby jsou pro naše zákazníky skutečným rozdílem. V souladu s tímto holistickým přístupem umožňujeme ve společnosti SSI SCHAEFER našim zákazníkům společně dosáhnout jejich vlastních ekonomických a udržitelných cílů.

Řešení, jak učinit logistiku udržitelnější

Rozhovory a odborné články o zelené logistice ve společnosti SSI SCHAEFER

IT, Digital, Software

IT BLOG | Sustainable Logistics with and through IT

Picking and Handling

Best Place to Work: Ergonomics Meets Efficiency

SSI Exyz C in warehouse environment

SSI Exyz C: Automating Pallet Racks at a Later Point

Think Tomorrow. - ecofriendly granulat

Sustainable plastic containers

Máte otázky?

Zjistěte více o e-commerce, udržitelnosti, automatizaci a digitálních službách

Supply Chain Solutions for E-Commerce

E-commerce a Omnichannel

Automated Guided Vehicles at SSI Schaefer

Automation meets manual processes and vice versa

Digitization

Digitalization meets Customer Services

e-commerce

Update 35