Czym jest przechowywanie?

Towary są przechowywane w magazynie, jeśli są potrzebne na późniejszym etapie. Dlatego też przechowywanie jest definiowane jako „okres przejściowy”.

Magazyn wysokiego składowania z układnicą Exyz

Czym jest przechowywanie w logistyce?

Przechowywanie odnosi się do „zaparkowania” towarów na ograniczony okres. Jest to jeden z trzech głównych procesów w logistyce, wraz z przenoszeniem i przeładunkiem. Podczas magazynowania towary są przechowywane na składzie przez dłuższy okres, co pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów operacyjnych.

Na podstawie liczby jednostek magazynowych (SKU), rodzajów produktu, rozmiarów jednostki, wymogów dotyczących temperatury, potrzeb w zakresie przepustowości oraz wykonalności ekonomicznej kryterium to może dyktować, które rodzaje przechowywania najlepiej sprawdzą się dla Twojego obiektu magazynowego. Istnieją znacznie różniące się od siebie rozwiązania do przechowywania, które najlepiej sprawdzają się w systemach ręcznych, półautomatycznych lub w pełni automatycznych.

Rozwiązania do przechowywania

SSI SCHAEFER oferuje idealne rozwiązanie bez względu na to, czy przechowujesz pojemniki EURO, duże nośniki ładunków czy palety. Jesteśmy źródłem dostarczającym kompleksowe...

Więcej
Studium przypadku KNV

Automatyzacja magazynowa

Dzięki automatyzacji całego systemu magazynowego lub części magazynu klienci mogą położyć fundament pod wydajniejsze wewnętrzne przepływy materiałów i zwiększyć swoją...

Więcej
Układnica Exyz

Modernizacja magazynu

Modernizacja magazynu pozwala na sukcesywną wymianę lub rozbudowę obiektów przy jednoczesnym dopasowaniu ich do bieżących warunków i wymogów rynkowych. Z tak doświadczonym i...

Więcej
Customer Service & Support CSS

Jakie rodzaje inwentaryzacji towarów wyróżniamy?

 Istnieją różne metody inwentaryzacji, które są stosowane w zależności od wybranego rozwiązania do przechowywania. Wyróżnia się:

 • Przechowywanie chaotyczne

 • Last In First Out (LIFO), czyli ostatnie weszło, pierwsze wyszło

 • First In First Out (FIFO), pierwsze weszło, pierwsze wyszło

 • First Expired First Out (FEFO), czyli pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło

 • Highest In First Out (HIFO), czyli najdrożej kupione, pierwsze sprzedane

 • Lowest In First Out (LOFO), czyli najtaniej kupione, pierwsze sprzedane

Jaka jest różnica pomiędzy Last In First Out (LIFO) a First In First Out (FIFO)?

W metodzie First In First Out (FIFO) gotowe produkty, które zostały zmagazynowane jako pierwsze są pozyskiwane w pierwszej kolejności. Metoda FIFO często jest nazywana także metodą sekwencji zużycia. Jej zaletą jest to, że najstarsze produkty są usuwane z magazynu jako pierwsze. Metoda FIFO jest stosowana głównie w przypadku łatwo psujących się towarów, które nie mogą być przechowywane bez końca ze względu na datę ważności.

W metodzie Last In First Out (LIFO) magazyn jako pierwsze opuszczają produkty, które zostały zmagazynowane jako ostatnie. Metoda LIFO jest stosowana głównie w handlu detalicznym i w szczególności nadaje się do produktów innych niż łatwo psujące się bez daty ważności.

Zarówno metoda FIFO, jak metoda LIFO mogą być stosowane do wyceny zapasów, ponieważ są dozwolone na mocy prawa podatkowego.

Rozszerzeniem metody FEFO jest metoda First Expired First Out (FEFO), która również uwzględnia datę ważności produktów. W tym przypadku z zapasów usuwane są w pierwszej kolejności produkty, które mają najkrótszą datę ważności. Ta metoda jest stosowana głównie w przemyśle spożywczym.

Legbordstellingen R 3000

Przechowywanie ręczne

Regał paletowy

Półautomatyczne przechowywanie

Regał paletowy

Automatyczne przechowywanie

Automatyczny system do przechowywania i wyszukiwania (ASRS)

Wózki transportowe są częścią ASRS (automatycznego systemu do przechowywania i wyszukiwania). Wózek transportowy dostarcza przechowywane zapasy do użytkowników albo do produkcji, albo do realizacji zamówień. Wszystkie wózki transportowe pracują w połączeniu z systemem regałów, który umożliwia zagęszczone składowanie. Oprogramowanie do zarządzania magazynem kieruje wózek transportowy do odpowiedniego miejsca do przechowywania, a wózek wyszukuje zapasy przechowywane w pojemniku, kartonie, na tacy albo na palecie i dostarcza je do systemu towar do człowieka (G2P) do pakowania lub złożenia.

Czym jest automatyczny system do przechowywania i wyszukiwania (ASRS)?

Automatyczny system do przechowywania i wyszukiwania (ASRS) składa się z wielu systemów komputerowych i kontrolowanych przez roboty do automatycznego umieszczania i wyszukiwania artykułów w określonych miejscach do przechowywania. System zazwyczaj składa się z wcześniej określonych miejsc, w których maszyny mogą jeździć ustalonymi trasami w celu pozyskania artykułów. W automatycznym systemie do przechowywania i wyszukiwania (ASRS) istnieją różne sposoby na przechowywanie i wyszukiwanie towarów. Te rozwiązania są zazwyczaj wykorzystywane w przedsiębiorstwach, które muszą szybko przesuwać produkty na potrzeby produkcji dokładnie na czas (JIT) albo realizacji zamówień. Większość automatycznych systemów wykorzystuje różne opcje w zależności od artykułów, które są przechowywane. Korzyści osiągnięte z wdrożenia rozwiązania ASRS zapewniają znacznie szybszą przepustowość, ale także prawidłową realizację zamówień, która ma duże znaczenie dla e-commerce lub krytycznych zastosowań w ochronie zdrowia. Ponadto system ASRS pozwala organizacjom optymalizować przestrzeń do przechowywania i redukować pracę w magazynie, czego trudno jest doświadczyć w pewnych obszarach. A ponieważ obsługa produktów jest ograniczona, rozwiązania ASRS są znacznie bezpieczniejsze i powodują mniej uszkodzeń na produktów ze względu na mniejszą liczbę kontaktów.

Różne wózki transportowe i konkretne zastosowania

Ze względu na to, że dla rozwiązania ASRS dostępne są różne opcje wyposażenia, ekspert SSI SCHAEFER może pomóc określić, które rozwiązanie może być odpowiednie dla Twoich zastosowań. Na przykład duża liczba mniejszych jednostek, które są wysyłane indywidualnie ma zupełnie inne potrzeby, niż mniejsza liczba skrzyń przechowywanych oddzielnie lub razem i wysyłanych na palecie.  W zależności od potrzeb SSI SCHAEFER posiada szereg opcji przechowywania i wyszukiwania dla pojedynczych jednostek, skrzyń czy przechowywania na paletach. Uwzględnienia mogą wymagać również inne kryteria, jak również w zależności od konkretnego zastosowania, na przykład:

 • Omnichannel fulfillment

 • Towary o dużej wartości

 • Leki na receptę lub środki odurzające

 • Składowanie w mroźni lub chłodni

 • Kompletowanie zestawów

 • Produkcja JIT

 • Sprzedaż detaliczna żywności

Większość rozwiązań magazynowych ASRS wykorzystuje wózki transportowe do przechowywania. Te zrobotyzowane systemy wyszukiwania działają na zasadzie wyszukiwania artykułów w samej jednostce przechowywania. Wózki transportowe do przechowywania mogą być jednopoziomowe, wielopoziomowe lub wędrujące. Istnieją również inne opcje, takie jak moduły regału windowego, karuzele, a także rozwiązania do ciężkich ładunków, które wykorzystują rozwiązania paletowe. 

Która metoda przechowywania uwzględnia cenę kupna?

Istnieją dwie metody, które uwzględniają cenę kupna: Highest In First Out (HIFO), czyli najdrożej kupione, pierwsze sprzedane, oraz Lowest In First Out (LOFO), czyli najtaniej kupione, pierwsze sprzedane. W metodzie HIFO produkty o najwyższej cenie kupna są przesuwane jako pierwsze. Metoda ta jest względnie złożona, ponieważ potrzeba wiele przesunięć zapasów, żeby pozbyć się najdroższych produktów ze stanu. Metoda jest stosowana przez firmy, które wykorzystują lub przechowują drogie surowce. 
W metodzie LOFO jako pierwsze z zapasów pobierane są produkty o najniższej cenie kupna. Podobnie jak w metodzie HIFO metoda ta jest bardzo czasochłonna i zamraża dużą część kapitału, ponieważ drogie produkty pozostają w magazynie. Zaletą jest to, że koszty wykorzystania wyrobów gotowych są względnie niskie w porównaniu z przechowywanymi produktami.

Czym jest technologia przechowywania?

Technologia magazynowa jest niezbędnym komponentem wewnętrznej logistyki firmy. Jest to idealne przechowywanie i transport towarów w firmie w celu optymalizacji łańcucha dostaw, jak również procesów, ograniczenia kosztów, zwiększenia produktywności i optymalnego wykorzystania przestrzeni. Ustrukturyzowany i dobrze przemyślany system przechowywania usprawnia codzienne operacje wszystkich pracowników magazynu i jest niezbędny do zapewnienia wydajności pracy pod względem ekonomii i kosztów.

Poza korzyściami ekonomicznymi jednym z obszarów, na jakie technologia magazynowa kładzie główny nacisk jest bezpieczne i kompatybilne z przepisami środowiskowymi przechowywanie materiałów niebezpiecznych. Do przechowywania wykorzystywane są specjalne komponenty, takie jak pojemniki ognioodporne i stanowiska napełniania baryłek, zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Dostępnych jest kilka różnych opcji przechowywania, w zależności od produktu i wymagań. Zależy to od tego, jak duże i ciężkie są towary, czy muszą być przechowywane w pojemnikach, jaka powinna być temperatura, a także jak i jak często uzyskuje się do nich dostęp. W celu zapewnienia płynnego działania przedsiębiorstwa warto zainwestować czas w zaprojektowanie systemu do przechowywania tak, aby zoptymalizować produktywność i sukces firmy w długim okresie.

Jakie zadania odgrywa oprogramowanie intralogistyczne w przechowywaniu towarów?

Jakie towary znajdują się w poszczególnych miejscach i strefach przechowywania, a także jak się tam dostają zależy od wybranej strategii alokacji i przesuwania. A bez względu na to, czy magazyn jest ręczny, półautomatyczny, czy w pełni automatyczny, ważne jest stosowanie oprogramowania magazynowego w celu zoptymalizowania wykorzystania zasobów, tj. osiągnięcia maksymalnej wydajności w procesach przechowywania, przenoszenia i wyszukiwania.

Dzięki danych rejestrowanym w oprogramowaniu systemu zarządzania magazynem (WMS) można śledzić klientów, zapasy, partie i miejsca do przechowywania. Wszystkie informacje są dostępne za jednym wciśnięciem przycisku. WMS jest centralną instancją sterującą, monitorującą i optymalizującą w złożonych systemach magazynowych i dystrybucyjnych. Obejmuje to także sterowanie statusami systemu w magazynie, a także przekazywanie rozbudowanych raportów i wskaźników KPI.

Aby móc w pełni wykorzystać zalety automatycznego rozwiązania w magazynie, na przykład pod kątem szybkości, dynami i bezpieczeństwa, w oprogramowaniu mapowany jest także sprzęt automatycznej technologii magazynowej i przenośników. Tak zwany system przepływów materiałów (MFS) synchronizuje i harmonizuje przepływ informacji i towarów, uwzględniając Twoją strategię magazynową.

Rozwiązania w zakresie oprogramowania dla Twojej logistyki

Czym jest przyjęcie?

Podgląd obszaru kompletacji zamówień z przenośnikiem
Modowe centrum dystrybucyjne Country Road Group – Melbourne, Australia

Czym jest przenoszenie?

Magazyn wysokiego składowania z układnicą Exyz

Czym jest przechowywanie?

Ręczna kompletacja zamówień z kodami kreskowymi przy użyciu skanera RFID

Czym jest kompletacja?

Bufor wysyłkowy

Czym jest wysyłka?

SSI Carrier, Oprogramowanie logistyczne WAMAS, IT, Kompletacja RF, Kompletacja

Czym jest zwrot towaru?

Masz pytania albo uwagi?