Future city

Aktuālie pasākumi saistībā ar jauno koronavīrusu

Darbinieku un klientu veselība ir mūsu prioritāte 


Cienījamie klienti un partneri!

Jaunā koronavīrusa straujās izplatības dēļ ir radusies grūti novērtējama situācija. Tomēr mēs varam kontrolēt to, kā mēs reaģējam uz to. Pēdējo nedēļu laikā mēs ik dienas uzturam ciešu kontaktu ar iekšējiem un ārējiem avotiem, lai precīzi novērtētu esošo situāciju un tās radītās sekas attiecībā pret mūsu darbiniekiem, klientiem un mūsu uzņēmumu kopumā. Balstoties uz augstāk minēto, esam noteikuši šādas vadlīnijas:
 


Iespējamās sekas uz SSI SCHÄFER grupas ražošanas un piegādes termiņiem


Ražošana dažādās vietās tiek turpināta. Tomēr, situācijai strauji attīstoties un mainoties, mūsu ražošana un/vai piegādātāji var tikt ietekmēti. 

Mūsu iekšējā darba grupa ir ciešā kontaktā ar globālajām ražošanas komandām un, balstoties uz jaunākajām ziņām, pārvērtē situāciju, lai īstenotu ātrus pretpasākumus. Ja piegādes ķēdē notiks kādas izmaiņas, mēs izstrādāsim atbilstošus pasākumus, lai mazinātu risku.

Pastiprināto profilakses pasākumu dēļ, tostarp dažādās valstīs slēgtās robežas, piegādes uz vai no mūsu rūpnīcām var kavēties. Mūsu darba grupa pastāvīgi ir iesaistīta notiekošajos procesos un situācijas gadījumā cenšas rast ātru risinājumu ciešā sadarbībā ar attiecīgajiem iekšējiem departamentiem un klientiem.


Digitālā klientu konsultēšana un projektu vadība jauniem un esošiem pasūtījumiem 


Mēs turpinām atbildēt uz klientu pieprasījumiem esošajiem projektiem, kā arī sniedzam konsultācijas par jauniem projektiem. Lai samazinātu iespējamo inficēšanās risku, konsultācijas un atbalsts klientiem projektu jautājumos primāri tiks sniegts pa tālruni vai video konferenču formātā. Mums jau ir izstrādāts digitāls risinājums klientu sistēmu plānošanai reāllaikā.


Klientu apkalpošana & atbalsts un attālinātais serviss pieejami 24/7


Mēs vēlamies apliecināt, ka, neraugoties uz pašreizējiem izaicinājumiem, mēs kā pakalpojumu uzņēmums būsim saviem klientiem vienmēr pieejami visu diennakti pa tālruni, pa e-pastu un veicot attālinātu apkopi. Pateicoties mūsu preventīvajai servisa pieejai, ko mēs gadiem ilgi popularizējam, daudzas no mūsu uzstādītajām sistēmām ir ideālā stāvoklī, un tehnoloģijas darbojas nevainojami. Turklāt, ja nepieciešams, sistēmu apkopi mēs varam veikt arī attālināti.
Ja tomēr nepieciešama klātienes vizīte, mūsu darbinieki apmeklēs jūsu objektu, ja vien to neierobežos vietējās regulējošās institūcijas.  


Mūsu darbinieku personīgā aizsardzība


Lai aizsargātu savus darbiniekus visā pasaulē, mēs esam izstrādājuši vispārīgas vadlīnijas, kas kalpo par pamatu vietējo pasākumu noteikšanai. Mūsu globālie un vietējie pasākumi ir saskaņoti ar attiecīgo valstu un iestāžu noteikumiem.

SSI SCHÄFER  darbiniekiem ir izstrādāts visaptverošs rīcības plāns – noteikumi strādāšanai no mājām un alternatīvi risinājumi darbiniekiem, kuri nevar strādāt no mājām, kā arī individuālas vadlīnijas darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazi bērni, un noteikumi cilvēkiem, kuri atgriežas no riska zonām. Personīgās aizsardzība pasākumi darba vietā ir obligāti, tostarp jāievēro higiēnas noteikumi un darījumu braucieni un tikšanās jāsamazina līdz absolūtajam minimumam.
Turklāt mūsu darbinieki ir aicināti nodrošināt, lai viņu atbildības jomā visos aspektos tiktu ievēroti pašvaldību un veselības aizsardzības iestāžu dotie rīkojumi. Šo pasākumu laikā pēc iespējas vairāk jāaizsargā visi riska grupās ietilpstošie darbinieki.

Mēs ceram, ka ar šie SSI SCHÄFER izvērstie visaptverošie pasākumi palīdzēs palēnināt COVID-19 infekcijas izplatīšanos un dos mūsu veselības aprūpes sistēmai vairāk laika rīkoties.
 


SSI SCHÄFER Grupa, 2020. gada 17. martāSteffen Bersch                      Bruno Krauss

CEO SSI SCHÄFER Group    CFO SSI SCHÄFER Group