LV_ITC_BCS_assets_1.jpg

SSI SCHAEFER Latvijas mācību centra attīstība sadarbībā ar Globālo instalāciju

Mācību centrs Latvijā tika izveidots 2018.gadā ar vīziju attīstīt un pilnveidot montāžas darbinieku iemaņas, tādējādi nodrošinot viņu profesionālāku sagatavotības līmeni, dodoties uz montāžas projektiem SSI SCHAEFER grupas ietvaros Eiropā un ne tikai.  2021.gadā kopsolī ar SSI SCHAEFER Graz uzsākām padziļinātu sadarbību projektu ietvaros, kas nozīmē, ka esošā Mācību centra darbība kļūst stratēģiski nozīmīgā ne tikai lokāli Latvijā, bet globāli SSI SCHAEFER grupā. Jau šobrīd un arī turpmākajos gados uzsvars tiks likts uz augsta līmeņa speciālistu, topošo darba vadītāju, attīstīšanu standartizēto produktu grupās, kas atbilst globāli noteiktajai SSI SCHAEFER grupas stratēģiskajai vīzijai.

Speciālistu sagatavošanā Mācību centrā, vislielākais fokuss tiek vērsts uz viņu nodrošināšanu ar bāzes pamatzināšanām, profesionālākas pieejas veidošanu, lai dodoties uz projektiem speciālisti maksimāli efektīvi spētu koncentrēties uz projekta izpildes stadijām, operatīvo jautājumu risināšanu un termiņiem. Īsumā raksturojot iepriekš teikto – SSI SCHAEFER Latvija mērķis ir noturēt jau sasniegto kvalitāti un attīstīt kompetences montāžas biznesā, saglabājot konkurētspēju mainīgajā un izaicinājumiem bagātajā tirgū.

Lai to paveiktu, paralēli mācību spēka resursiem, liela nozīme ir arī produktu paraugu klāstam, kas atrodas uz vietas Mācību centrā un kalpo kā platforma praktiskās apmācības mērķiem. Līdz šim centra telpās atradās mobilo plauktu instalācijas, Logimat, plaukti, un nu tiem ir piebiedrojies kastīšu konveijers (Bin conveying system). Tas neapšaubāmi ir liels ieguvums Mācību centram, ņemot vērā uzņēmuma stratēģisko virzienu automatizēto produktu montāžas kapacitātes un kvalitātes izaugsmē. Par šo vērtīgo ieguldījumu vēlamies personīgi pateikties  SSI Globālās Instalācijas vadītājam Florianam Grosam (Florian Groß), kurš atbalstīja un organizēja šī jaunā mācību rīka piegādes realizāciju uz Latviju.

LV_ITC_BCS_assets_2.jpg

“Macību centrs nākotnē iegūs arvien lielāku nozīmi In-house training koncepcijas attīstībā un pildīs nozīmīgu funkciju Montāžas departamenta turpmākajā attīstībā. Šeit uz vietas, topošais speciālists varēs iepazīties ar SSI SCHAEFER produktiem, kas ir tā komponentes, izprast to elektrisko uzbūvi, kā veic to montāžu. Iegūtās zināšanas nodrošinās, ka darbinieks, dodoties uz projektiem, jutīsies daudz labāk sagatavots. Tāpat sadarbības pilnveidošanās palīdzēs attīstīt mentoringa sistēmu. Šobrīd tāda notiek projekta realizācijā Sievi, Somijā, kur atrodas darbinieki, kas nākotnē atbildīs topošo darba vadītāju profilam, kas saskan ar izvirzītajiem nākotnes stratēģiskajiem mērķiem un uzņēmuma globālo kvalitātes standartu.”- komentē esošais Mācību centra vadītājs Kaspars Zemešs.

“Šis notikums kalpo kā labs piemērs, kvalitatīvai un produktīvai sadarbības formai starp iekšējām SSI SCHAEFER grupas struktūrvienībām un iezīmē vēl vienu atskaites punktu turpmākajai SSI SCHAEFER Latvija integrācijai SSI globālajā automatizēto produktu montāžā.” – savu gandarījumu pauž SSI SCHAEFER Latvija uzņēmuma vadītāja Diāna Ivančenko.

Kontaktpersona

Pārdošanas un mārketinga nodaļa Tālruņa nr.: +371 25493555 Adrese: info.lv@ssi-schaefer.com