Schou_0003_jpg

Virzīties tālāk: automatizēts loģistikas risinājums uzņēmumam Schou

Uzņēmums Schou - lielākais nepārtikas preču mazumtirgotājs Skandināvijas reģionā, ir izvēlējies SIA SSI SCHÄFER kā ģenerāluzņēmēju sava jaunā automatizētā loģistikas centra aprīkošanai, kas atrodas Dānijas pilsētā Koldingā. Uzņēmums Schou darbojas B2B segmentā, tirgojot preces lielākajai daļai Ziemeļvalstu mazumtirdzniecības ķēdēm un ārvalstu mazumtirdzniecības klientiem.

SSI SCHÄFER tika izvēlēts, jo spēj pielāgoties uzņēmuma vajadzībām un piedāvāt uz risinājumu orientētu pieeju. Ģenerāluzņēmējs ieteica dažas svarīgas izmaiņas izkārtojumā, lai sasniegtu maksimālu projekta rezultātu par optimizētām izmaksām.

Līdz šim uzņēmums Schou darbojās, izmantojot manuālās noliktavas. Ņemot vērā uzņēmuma neseno izaugsmi un nākotnes paplašināšanās plānus, tas identificēja nepieciešamību pēc noliktavu procesu automatizācijas. Nenoliedzami, tas uzņēmumam palīdzētu ietaupīt līdzekļus un efektīvi izmantot pieejamo telpu. Ja manuālie plaukti var sasniegt tikai 12 metru augstumu, tad automatizētai noliktavai, tēlaini izsakoties, robeža ir debesis. Tiklīdz jaunā noliktavu sistēma būs ieviesta, Schou no mazajiem manuālajiem loģistikas centriem, pārcels savu darbību uz pilnībā automatizēto noliktavu.

Jaunais loģistikas centrs ir sadalīts 7 funkcionālajās zonās un nodrošinās pilnībā visu preces aprites ciklu - no preces saņemšanas līdz pat tās nosūtīšanai klientiem. Ar SSI SCHÄFER noslēgtais līgums paredz, ka tas iekārtos 5 no 7 zonām un augsto plauktu noliktavā būs pieejamas 39,792 uzglabāšanas vietas.

Preču saņemšanas zona būs aprīkota ar iesaiņošanas iekārtu, kas paletes iepakos plastmasas iesaiņojumā to drošākai pārvietošanai un uzglabāšanai. Tur būs novietota arī Not OK stacija, lai efektīvi kontrolētu un novērstu pat vismazākās kļūdas iespējamību preču apritē. Pēc tam, izmanotojot transportēšanas sistēmu un 6 Exyz palešu cetņus, paletes tiks nogādātas 42 metrus augstajā plauktu noliktavā dubultajā uzglabāšanas dziļumā.

Pēc uzņēmuma Schou lūguma, SSI SCHÄFER izbūvēs divas funkcionālās zonas preču nosūtīšanai - tiešo automatizēto preču izsniegšanas zonu un īpaši organizētu kampaņas preču savākšanas zonu. Kampaņu atlases zona nodrošinās lielu pārdošanas apjomu realizēšanu, kā arī īpašu preču promocijas akciju nodrošināšanu. Šajā zonā manuālais autokrāvējs varēs savākt līdz pat 60 preču pozīcijām, taču preces tiks atlasītas automātiski, vienlaicīgi nodrošinot noliktavas krājumu uzskaiti, lai novērstu preču iztrūkumu noliktavā. Automatizētā preču izsniegšanas zona, kas būs izvietota pret kravas automašīnu vārtiem, būs aprīkota ar 7 konvejieriem, kas nodrošinās tiešo preču nosūtīšanu.

Uzņēmuma SSI SCHÄFER izveidotā noliktava kalpos kā pilna cikla loģistikas centrs un būs milzīgs atbalsts uzņēmējdarbībai. Projekts tiks pabeigts un nodots pasūtītājam 2023. gada vasarā.

Schou_0003_jpg

SSI SCHÄFER | Oktobris | 2021

Kontaktpersona

Pārdošanas un mārketinga nodaļa Tālruņa nr.: +371 25493555 Adrese: info.lv@ssi-schaefer.com