E-komercijas disciplīna: intraloģistikas risinājumi pārtikas mazumtirdzniecībai

Klasiskajā pārtikas mazumtirdzniecības nozarē izaicinājumi ir produkcijas svaiguma nodrošināšana, piegāžu savlaicīgums un pakalpojumu kvalitāte. Ņemot vērā mainīgos patēriņa modeļus un tiešsaistes uzplaukumu pārtikas mazumtirdzniecības nozarē, rodas jauni loģistikas izaicinājumi, kurus var atrisināt tikai ar mūsdienīgu programmatūru. 

Pirms vairāk nekā desmit gadiem vācu valodā runājošajā tirgū tika ieviestas pirmās digitālās tiešsaistes pārtikas preču tirdzniecības koncepcijas ar pilna sortimenta piedāvājumu. Viņi nereti tika izsmieti un kritizēti – vai tiešām ir iespējams tiešsaistē pasūtīt pārtikas produktus un nodrošināt to piegādi līdz durvīm? Un vai tas tiešām ir nepieciešams? Straujā attīstība pēdējā desmitgadē sniedz skaidru atbildi uz šiem jautājumiem, jo pieprasījums pēc pārtikas precēm tiešsaistē ir piedzīvojis patiesu uzplaukumu. Šo attīstību vēl vairāk veicināja 2020. gada koronavīrusa krīze. Tomēr pat bez Covid-19 pandēmijas izraisītā radikālā pieauguma tiešsaistes pārtikas preču tirdzniecības nozīme un izpratne par to ir ievērojami palielinājusies[1].

Pašreizējā krīze ir veicinājusi digitālās pārdošanas apjoma pieaugumu, kā arī akcentējusi digitalizācijas nozīmi un priekšrocības šajā jomā. Eksperti ir vienisprātis: šai tendencei, kas pašlaik ir labi pamanāma, būs ilgstoša un ilgtspējīga ietekme uz visu rūpniecības nozari. Patērētāji ir pamazām pieraduši pie tā, kā rīkoties krīzes laikā. Šobrīd piegādes pakalpojumu tirgus daļa vācu valodā runājošajās valstīs ir aptuveni 1%. Saskaņā ar PricewaterhouseCoopers datiem līdz 2023. gadam tirgus daļa palielināsies par 3–4%[2]. Jau tagad tirgus daļa Šveicē ir salīdzinoši liela: 2–3%.

Augstākā e-komercijas disciplīna

Tiešsaistes pārtikas preču uzņēmējdarbība tiek uzskatīta par augstāko e-komercijas disciplīnu. Izaicinājumi, kas skar piegādes un pakalpojumu vērtību ķēdi, jo īpaši attiecībā uz svaigumu, savlaicīgumu un pakalpojumu kvalitāti, sasniedz jaunus apmērus. Galu galā primārais mērķis ir uzturēt nepārtrauktu un elastīgu piegādes ķēdi.

Papildus pārtikas preču mazumtirgotājiem, kas darbojas tikai tiešsaistē un ir e-pārtikas preču tirgus dalībnieki, arī tādi e-tirgotavu operatori kā, piemēram, Amazon, savā produktu klāstā iekļauj pārtikas preces. Pat tradicionālās tirdzniecības ķēdes paplašina savu piedāvājumu, iekļaujot tiešsaistes pārdošanas kanālus, un kļūst par daudzkanālu pakalpojumu sniedzējiem gan tiešsaistē, gan bezsaistē.

Lai saglabātu konkurētspēju, pārtikas mazumtirgotājiem ir jāpaaugstina sava elastība un jāapkalpo vairāki tirdzniecības kanāli vienlaicīgi.[3] Stacionārajai tirdzniecībai ir jāmaina domāšanas veids, pielāgojot savu uzņēmējdarbības struktūru, lai tā kļūtu par tiešsaistes un mazumtirdzniecības veikalu kombināciju, tādējādi tā varētu izmantot lielāku potenciālu. Ideālā gadījumā izplatīšanas kanāli papildinās viens otru, sniedzot abpusēju labumu. Tomēr vai tas ir tik vienkārši īstenojams, kā šķiet?

Daudzkanālu izplatīšana ‒ kā tas darbojas?

Modernākās programmatūras sistēmas veido e-komercijas pamatus, lai apmierinātu piegādes ķēdes loģistikas prasības.

  • Nepārtrauktas procesu ķēdes dažādās sistēmās: no tiešsaistes veikaliem līdz ERP un noliktavas pārvaldības sistēmām (WMS), un efektīvai maršrutu plānošanai.

  • Visaptveroša noliktavas un krājumu pārvaldība, jo veikalā izvietotajam daudzumam ir jābūt pieejamam pilnā apjomā.

  • Garantēta svara vienību un cenu marķēšanas pārvaldība preču apstrādes procesos un visās sistēmās.

  • Konsekventa derīguma termiņa un partijas izsekošana.

  • Rūpīga preču apstrāde un dažādu temperatūras zonu preču apvienošana.

  • Izmantotajām programmatūras sistēmām ir jābūt pietiekami elastīgām, lai varētu sniegt papildpakalpojumus.  Tie ir pievienotās vērtības pakalpojumi klientam, piemēram, bezmaksas preces vai īstermiņa vai īslaicīgu akciju piemēri.

Kā jau sen zināmi uzņēmumi reaģē uz e-pārtikas tendenci: Coop.ch

Daudzas pazīstamas lielveikalu ķēdes vilcinās uzsākt digitalizāciju un e-komerciju, taču Coop ir atšķirīgs. Sākotnēji neliels mazumtirdzniecības kooperatīvs tagad ir starptautisks mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmums ar aptuveni 90 000 darbinieku.

Veiksmīgais interneta veikals coop.ch tika izveidots jau 2001. gadā. Šveices lielveikalu milža tiešsaistes pārdošanas apjoms jau 2019. gadā veidoja 1,5% kopējā Coop lielveikalu pārdošanas apjoma (10 452 miljoni Šveices franku)[4], nodrošinot apgrozījumu vairāk nekā 150 miljonu Šveices franku apmērā.

2020. gada pavasarī, kad Covid-19 pārvietošanās ierobežojumu laikā pēkšņi palielinājās pieprasījums, uzņēmums sasniedza savas jaudas robežas. Lai nepieļautu piegādes sastrēgumus, bija jārod ātrs risinājums. Coop pamatojās uz divu pīlāru stratēģiju.

Kā pirmo pīlāru Coop noteica savu 100 vislabāk pārdoto preču izlasi e-komercijas nozarei, kas aptvēra 100 būtiskākos produktus vidusmēra Šveices mājsaimniecībai. Ar šo pasākumu Coop spēja ātri atbrīvoties no tiešsaistes atlases, kurā parasti ir 11 000 izstrādājumu, sarežģītības, un tas tika paveikts, būtiski nemazinot klientu prasības. Turklāt, samazinot preču klāsta apjomu, pircējiem tika vienkāršota iepirkšanās pieredze.

Kā otro pīlāru Coop plānoja jaunu noliktavas vietu 100 vislabāk pārdoto preču sortimentam. Kāds ir ieviešanas laiks? Neticami īss – 14 dienas. Lai īstenotu šo ļoti grūto projektu, Coop iznomāja noliktavu 6000 m² platībā. SSI SCHAEFER sniedza atbalstu Coop WAMAS® uzstādīšanā. Jaunajā atrašanās vietā bija no jauna jāizbūvē IT un loģistikas infrastruktūra un jāpieslēdz Coop tīklam. Jaunās atrašanās vietas loģistikas procesi tika apzināti padarīti pēc iespējas vienkāršāki. Piemēram, tika nolemts novirzīt ienākošās preces tieši uz atlases staciju. Tas ļāva atteikties no atsevišķām rezerves zonām, nodrošinot ātru noliktavas rotāciju.

Vien 14 dienas pēc tam, kad Coop lūdza SSI SCHAEFER atbalstu, vairāk nekā 100 pasūtījumu atlasītāji ik dienu apstrādāja tiešsaistes pasūtījumus. Fakts, ka lielākā daļa darbinieku nekad iepriekš nebija strādājuši ar WAMAS®, liecina par programmatūras īpaši draudzīgo un ļoti vienkāršo lietojamību, kā arī par to, ka mācību posms bija vienkāršs.

Mazumtirdzniecība nav vienīgā uzņēmējdarbības joma, kas saskaras ar specifiskām e-komercijas uzplaukuma problēmām. Risinot šos izaicinājumus, kļuva skaidrs, ka digitalizācija un automatizācija sniedz ļoti nozīmīgu ieguldījumu ekonomiskajos panākumos. Pieprasījuma sezonālās svārstības ir vērojamas daudzās rūpniecības nozarēs. Uzņēmumi ir labi informēti par maksimumslodzes periodiem un gatavojas tiem mēnešiem uz priekšu. Tomēr dažkārt vienkārši nav iespējams paredzēt svārstības laikā un intensitātē. Tomēr piegādes ķēdei ir jādarbojas raiti. Šādās situācijās ir nepieciešami ātri risinājumi, vislielākā elastība, pārliecinoša ieviešana un, protams, kompetents partneris, kas izprot ne tikai rūpniecības nozari, bet arī klienta specifiskās prasības.

[1] Avots: Das E-Food Buch: Märkte - Player - Strategien, Matthias Schu https://www.efoodbuch.ch/wp-content/uploads/2020/08/Auszug-Schu-2020_Das-E-Food-Buch.pdf
[2] Avots: www.cash.at/handel/news/gastkommentar-harald-dutzler-der-leh-nach-corona-23205
[3] Avots: Das E-Food Buch: Märkte - Player - Strategien, Matthias Schu
[4] Avots: Das E-Food Buch: Märkte - Player - Strategien, Matthias Schu


Blog WAMAS


Par autoru

Karls Grābers (Karl Graber) ir WAMAS Enterprise programmas vadītājs. Pirmo pieredzi IT loģistikā Karls ieguva kā mobilās atlases procesu programmatūras izstrādātājs. Pēc tam viņš kā tehnisko projektu vadītājs bija atbildīgs par WAMAS ieviešanu mazumtirdzniecības un ražošanas nozarē. Šobrīd viņš kā programmas vadītājs sniedz atbalstu Šveices mazumtirdzniecības klientam tā IT loģistikas risinājuma pastāvīgas atjaunošanas un pilnveidošanas procesā.