PARTNER FOR BÆREKRAFTIGEOG FREMTIDSSIKRE MATERIALHÅNDTERINGSLØSNINGER

SSI SCHÄFER blir med i «50 Sustainability & Climate Leaders initiative»-initiativet for å ta til orde for bærekraftige, økonomiske og fremtidssikre materialhåndteringsløsninger. #ThinkTomorrow.

Med initiativet 50 Sustainability & Climate Leaders viser utvalgte internasjonale bedrifter vilje, handlekraft og evne til å treffe effektive tiltak i kampen mot klimaendringer og innfri FNs 17 klimamål.

Materialhåndteringsbransjen er ryggraden i nesten hver eneste sektor. Den tilbyr tjenester som det moderne samfunn ikke kan klare seg uten, og den setter bedrifter i forskjellige sektorer i stand til å drive virksomhet både lokalt og globalt. Å ha en fungerende, bærekraftig forsyningskjede er en av suksessfaktorene for de fleste bedrifter. Ressursene er ikke uendelige og må brukes klokt. Med sin erfaring og portefølje av bærekraftige løsninger og innovasjoner er SSI SCHÄFER blitt invitert til å delta i initiativet. Selskapets slagord «Think Tomorrow» er så avgjort passende.

Som global leverandør med sterk lokal tilstedeværelse støtter SSI SCHÄFER så vel store selskaper som små og mellomstore bedrifter med innovasjon og effektivitetsøkning i deres logistikkprosesser og forsyningskjeder. Målet er at disse selskapene skal lykkes og være bærekraftig i det lange løp. 


“Som en av de ledende globale leverandørene av materialhåndteringsløsninger er vi en ideell partner for selskaper som forfølger økonomiske, fremtidsorienterte og bærekraftige mål, sier konsernsjef Steffen Bersch i SSI SCHÄFER-konsernet. – Vi har en bred portefølje av innovative produkter og løsninger som vi kombinerer for de spesifikke behovene til hver enkelt kunde."

Her er noen eksempler:

  • energieffektivitet samt miljøvennlig drift av lagre og materialstrømmer

  • økologisk byggemetoder

  • korte forsyningskjeder

  • forebyggende vedlikehold og fjernvedlikehold

  • sunne arbeidsforhold og en renere atmosfære

  • mindre avfall og et redusert karbonavtrykk


For å presentere hva bærekraft betyr, har SSI SCHÄFER samarbeidet med tre kunder for å vise frem forskjellige løsninger i ovenstående video: 

1. Bærekraftig innovasjon med Infarm (Europa)

2. Motstand mot klimaendringer og uforutsigbare hendelser som covid-19-pandemien med ORCA Cold Chain Solutions (Asia)

3. Et digitalt distribusjonssenter med energieffektiv maskinvare og en smart programvareløsning for forebyggende vedlikehold med Pepperl+Fuchs (Nord-Amerika)


Etter FNs prognose om at 80 prosent av befolkningen vil bo i byer innen 2030, sammen med den forventede befolkningsveksten, vil etterspørselen etter matproduksjon overvelde våre mest verdifulle ressurser: Infarm og SSI SCHÄFER samarbeidet om å muliggjøre overgangen fra tradisjonelt landbruk til automatisert vertikalt landbruk. Vertikale gårder har fått en avgjørende betydning for å gjøre byer og tettsteder inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Sammenlignet med tradisjonelt landbruk er den innovative løsningen opptil 400 ganger mer effektiv (på 25 m² kan bønder produsere tilsvarende nesten 2 hektar åkerland), den trenger 95 prosent mindre vann, 75 prosent mindre gjødsel og ingen kjemiske plantevernmidler i det hele tatt. 

Matsikkerhet og høy yteevne er imidlertid også et område hvor SSI SCHÄFER utgjør en forskjell. SSI SCHÄFER innførte for eksempel en energieffektiv, men svært automatisert logistikkløsning for ORCA Cold Chain Solutions i Filippinene. Den står overfor de bransjeutfordringene at opptil 37 prosent av maten som produseres i verden, går tapt på grunn av dårlig emballasje, dårlig lagring og dårlig håndtering. Med den integrerte løsningen kunne partnerne redusere strømkostnadene med nesten 35 prosent og begrense menneskelige inngrep. Dermed kan produktenes integritet ivaretas, og ansvarliggjøring så vel som 100 prosent sporbarhet for varene sikres (dvs. med automatiseringsløsningen fra SSI SCHÄFER kan opptil 4800 paller beveges på en enkelt dag).

Med en innovativ strategi og bruk av teknologi realiserte SSI SCHÄFER et pålitelig og fremtidssikkert distribusjonssenter med ca. 28 000 lagerplasser for Pepperl+Fuchs . Med energieffektiv maskinvare og det mål å redusere plassbehovet benytter den automatiserte løsningen Pepperl+Fuchs-sensorenes yteevne sammen med SSI SCHÄFERs logistikkprogramvare for en innovativ og skreddersydd løsning for forebyggende vedlikehold.

layout_web_banner_50cl_v2_final.png

Innovasjon og effektivitet i materialhåndteringsprosesser

SSI SCHÄFER spiller en nøkkelrolle som støtte for bransjer og partnere som fremmer effektivitet og bærekraft og finner ut hvordan klimaendringene kan takles på en fremtidsrettet og lønnsom måte.

Dette er bare begynnelsen av denne reisen. I de kommende ukene og månedene vil SSI SCHÄFER dele sine bærekraftige partnerskap og aktiviteter gjennom forskjellige kanaler. Målet er å oppfordre til en aktiv utveksling med kunder, partnere og interesserte selskaper for i fellesskap å fremme utviklingen av bærekraftige løsninger i materialhåndteringsbransjen. Følg SSI SCHÄFER i sosiale medier og få oppdateringer om dette prosjektet og andre initiativer i de kommende månedene.

ET LØP VI KAN VINNE SAMMEN!

Oppdag hvordan våre løsninger, ressurser og aktiviteter kan hjelpe bedriften din å nå dine bærekraftsmål. Fyll ut skjemaet nedenfor, og fortell oss om hvilke bærekraftsproblemer du står overfor. Sammen finner vi en løsning.