Inicjatywa „50 Liderów Zrównoważonego Rozwoju i Klimatu”

50 Liderów Zrównoważonego Rozwoju i Klimatu

Partner dostarczający zrównoważone, ekonomiczne i przyszłościowe rozwiązania

SSI SCHAEFER dołącza do inicjatywy „50 Liderów Zrównoważonego Rozwoju i Klimatu” jako pierwszy dostawca usług w zakresie intralogistyki, aby mieć swój wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.#ThinkTomorrow.

W ramach inicjatywy „50 Liderów Zrównoważonego Rozwoju i Klimatu” wybrane międzynarodowe firmy wykazują się wolą, zapałem i zdolnością do podejmowania skutecznych działań w walce ze zmianami klimatycznymi. Aby przyczynić się do realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju (Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych), SSI SCHAEFER promuje zrównoważone i wydajne rozwiązania w zakresie intralogistyki i wzmacnia logistykę firmy..

Intralogistyka to trzon prawie każdego sektora, a odpowiednie usługi i rozwiązania są nieodzowne w nowoczesnym społeczeństwie. Intralogistyka pozwala firmom działać w różnych sektorach gospodarki, zarówno na poziomie lokalnym, jak i w globalnym środowisku. Funkcjonujący i zrównoważony łańcuch dostaw to jeden z czynników sukcesu dla większości firm, ponieważ zasoby są skończone i muszą być wykorzystywane w mądry sposób. W świetle doświadczenia i portfolio zrównoważonych rozwiązań i innowacji firma SSI SCHAEFER została zaproszona do przyłączenia się do tej inicjatywy – zgodnie ze sloganem firmy „Think Tomorrow”.

Steffen Bersch, CEO Grupy SSI SCHAEFER: „Inicjatywa, do której przystąpiliśmy opiera się na celach zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. W SSI SCHAEFER również angażujemy się w realizację tych celów. Jako wiodący międzynarodowy dostawca systemów przechowywania i logistycznych mamy do czynienia ze zrównoważonymi rozwiązaniami od długiego czasu. Potrzebujemy ekonomicznie efektywnej i zrównoważonej organizacji logistyki, aby zmniejszyć zużycie energii, emisję CO2 i koszty, a jednocześnie promować krótkie łańcuchy dostaw i zdrowe warunki pracy”.

SSI SCHAEFER wspiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

Jako globalny dostawca obecny również na poziomie lokalnym SSI SCHAEFER wspiera zarówno duże, jak i średniej wielkości firmy w prowadzeniu innowacji i zwiększaniu wydajności w ich procesach logistycznych i łańcuchach dostaw. SSI SCHAEFER posiada szerokie portfolio innowacyjnych produktów i rozwiązań, które eksperci dopasowują do konkretnych potrzeb każdego indywidualnego klienta. Oto kilka przykładów: wydajność energetyczna i przyjazne środowisku funkcjonowanie procesów przechowywania i logistycznych, ekologiczne metody budowania, krótkie łańcuchy dostaw, konserwacja predykcyjna i konserwacja zdalna, zdrowe warunki pracy, a także czystsze środowisko, mniej odpadów i zmniejszenie śladu węglowego.

Poniżej przedstawiono sposoby, w jakie SSI SCHAEFER, jako jeden z 50 Liderów Zrównoważonego Rozwoju i Klimatu, współpracuje ze swoimi klientami, aby zapewnić zrównoważony rozwój, ekonomiczne i przyszłościowe rozwiązania intralogistyczne, a także umożliwia klientom wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Jesteśmy Partnerem oferującym zrównoważone rozwiązania i intralogistykę

Przedstawione odniesienia, ORCA, Infarm oraz Pepperl+Fuchs pokazują, w jaki sposób SSI SCHAEFER przyczynia się do realizacji następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2: Zero głodu
Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 7: Czysta i dostępna energia
Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ 11: Zrównoważone miasta i społeczności

Dowiedz się więcej o zrównoważonych rozwiązaniach od SSI SCHAEFER tutaj.

Zrównoważone rozwiązania od SSI SCHAEFER

Zrównoważone innowacje pozwalające stworzyć skalowalne rozwiązanie dla nowego lokalnego systemu żywności z Infarm (Europa)

Zrównoważone innowacje pozwalające stworzyć skalowalne rozwiązanie dla nowego lokalnego systemu żywności z Infarm (Europa)
Według prognoz ONZ, zgodnie z którymi do 2030 r. 80% populacji będzie mieszkać w miastach, w obliczu spodziewanego wzrost liczby ludności, zapotrzebowanie na produkcję żywności przekroczy nasze najcenniejsze zasoby. Firmy Infarm i SSI SCHAEFER współpracowały, aby umożliwić przejście od tradycyjnego rolnictwa do zautomatyzowanego rolnictwa „wertykalnego”. Farmy wertykalne nabrały krytycznego znaczenia, jeśli chodzi o zapewnienie inkluzywności, bezpieczeństwa, odporności i zrównoważonego rozwoju miast i społeczeństw. W porównaniu do tradycyjnej produkcji rolnej innowacyjne rozwiązanie jest aż 400 razy wydajniejsze (tzn. że rolnicy są w stanie wyprodukować równoważnik prawie 2 hektarów gruntów ornych na 25 m²), zużywa o 95% mniej wody i 75% mniej nawozów i nie wykorzystuje chemicznych pestycydów.

Cel Zrównoważonego Rozwoju Infarm

Odporność na zmiany klimatyczne i nieprzewidywalne zdarzenia takie jak pandemia COVID-19 z ORCA Cold Chain Solutions (Azja)

Bezpieczeństwo żywności i wysoka wydajność to kolejny obszar, w którym SSI SCHAEFER robi różnicę. Weźmy na przykład energooszczędne, ale wysoce zautomatyzowane rozwiązanie logistyczne wdrożone dla ORCA Cold Chain Solutions na Filipinach. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na wyzwania branży spożywczej, w której do 37% żywności produkowanej na całym świecie jest marnowane z powodu nieodpowiedniego opakowania, przechowywania i obchodzenia się z nim. Pozwoliło ono także partnerom ograniczyć koszty elektryczności o prawie 35% i zminimalizować ingerencję człowieka. W ten sposób można zagwarantować integralność wszystkich towarów, a także odpowiedzialność, ponieważ można możliwość śledzenia towarów o 100% (tzn. dzięki rozwiązaniu do automatyzacji od SSI SCHAEFER jednego dnia można przenieść maksymalnie 4800 palet).

Więcej
ORCA UNSDG

Cyfrowe centrum dystrybucji z energooszczędnym sprzętem i inteligentnym oprogramowaniem do konserwacji predykcyjnej w Pepperl+Fuchs (Ameryka Północna)

Dzięki innowacyjnemu podejściu i wykorzystaniu technologii SSI SCHAEFER wdrożyła niezawodne i przyszłościowe centrum dystrybucji z ok. 28 tys. miejsc do przechowywania dla Pepperl+Fuchs. To zautomatyzowane rozwiązanie, które jest wyposażone w energooszczędny sprzęt i ma ograniczyć zapotrzebowanie na przestrzeń, łączy w sobie mocne strony klienta i dostawcy. Rozwiązanie to wykorzystuje wydajność czujników Pepperl+Fuchs w połączeniu z oprogramowaniem logistycznym SSI SCHAEFER, tworząc w ten sposób innowacyjne i spersonalizowane rozwiązanie do konserwacji predykcyjnej.

Pepperl+Fuchs UNSDG

O 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Agendzie 2030

SSI SCHAEFER wspiera cele zrównoważonego rozwoju

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju przyjęta w 2015 r. przez wszystkie państwa członkowskie ONZ określa wspólny plan działań podejmowany do osiągnięcia pokoju i dobrobytu ludzi i planety teraz i w przyszłości. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju to pilne wezwanie do działania przez kraje rozwinięte i kraje rozwijające się w ramach globalnego partnerstwa mającego na celu zapewnienie lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Cele dotyczącą globalnych wyzwań, w tym tych związanych z biedą, nierównością, zmianami klimatycznymi, degradacją środowiska, pokojem i sprawiedliwością, i są one ze sobą powiązane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Masz pytania albo uwagi?