Ilgtspējas ziņojums 2022

SustainabilityDice_Small.jpg

Ilgtspējas ziņojums 2022

SSI SCHAEFER grupa, vadošais globālo intraloģistikas risinājumu nodrošinātājs visām iekšējās loģistikas jomām, 2023. gada septembrī publicēja savu otro ilgtspējas ziņojumu. Ziņojumā dokumentēti uzņēmuma panākumi 2022. gadā, ceļā uz ilgtspējīgāku nākotni. Tika realizētas aktivitātes un ieviesti mērķi, kuri bija paredzēti  2021. gadā izstrādātajā ilgtspējas stratēģijā. Šajā stratēģijā vienlīdz tiek ņemti vērā ekoloģiskie, sociālie un ekonomiskie aspekti.

Turpmāk mēs sniegsim jums detalizētu pārskatu par:

  • Ilgtspējas vadība SSI SCHAEFER

  • Kā mēs definējam, uz vērtībā orientētu, korporatīvo kultūru

  • Kā nodrošināt inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus nozarē

  • Atbildīgas vadības organizācija

  • Faktu un skaitļu atspoguļošana, tajā skaitā GRI indeksa rādītāji

Ilgtspējas ziņojums 2021

2022.gada augustā SSI SCHAEFER publicēja savu pirmo ilgtspējas ziņojumu. Pārskats par 2021.finanšu gadu sagatavots, pamatojoties uz starptautiski atzītajiem Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) standartiem. Visaptverošas analīzes rezultātā, tika noteiktas četras darbības jomas. Katrā darbības jomā SSI SCHAEFER izvirza konkrētus mērķus, pamatojoties uz izmērāmiem galvenajiem rādītājiem vai iniciatīvām un ar skaidriem termiņiem.

Lasiet vairāk
Sustainability Report 2021 SSI SCHAEFER Web Teaser EN.jpg

50 ilgtspējas un klimata līderu iniciatīva

50 ilgtspējas un klimata līderu iniciatīva ir starptautiskās biznesa kopienas reakcija, kas pauž vēlmi, tieksmi un spēju efektīvi rīkoties cīņā pret klimata pārmaiņām un sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas 17 ilgtspējas attīstības mērķus (UNSDG).

Uzziniet vairāk
50 Sustainability and Climate Leaders
Kā varam Jums palīdzēt?