By Intralogistic Strategy

Przeszukaj rozwiązania SSI SCHAEFER według strategii łańcucha dostaw.

Rozwiązania w zakresie oprogramowania dla Twojej logistyki

Czym jest zarządzanie łańcuchem dostaw?

Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) to proces zarządzania przepływem towarów i materiałów od dostawców do klientów. Obejmuje to planowanie, pozyskiwanie, produkcję, transport, magazynowanie i oprogramowanie.

W związku z tym SCM należy rozumieć jako świadome projektowanie procesów pozwalających zaopatrywać klientów lub rynków w produkty, towary i usługi.

Czym różni się zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) od intralogistyki?

W odróżnieniu od intralogistyki SCM uwzględnia zintegrowane przepływy materiałów i informacji z całego procesu tworzenia wartości. Obejmuje to powiązane procesy przetwarzania zamówień i przepływów pieniężnych. Transport bliski jest częścią zarządzania łańcuchem dostaw. Odnosi się do przesunięć towarów na terenie firmy.

Czym są strategie intralogistyczne?

Strategia łańcucha dostaw jest niczym mapa drogowa, która pomaga firmom dostarczyć swoje produkty do klientów przy jak najmniejszych tarciach. Taki plan zapewnia, że każda faza łańcucha dostaw jest optymalizowana, w tym pozyskiwanie materiałów, produkcja, dostawa i logistyka.

Ze względu na to, że wyzwania często są podobne, istnieją modułowe, standardowe rozwiązania i wyposażenie do transportu bliskiego dla wielu obszarów w intralogistyce.

Układnica Exyz

Warehouse­­Automation

Łańcuch chłodniczy

Chłodnia

e-commerce

E-commerce

Baner z rozwiązaniami w obszarze omnichannel fulfillment

Omnichannel

SSI Carrier, Oprogramowanie logistyczne WAMAS, IT, Kompletacja RF, Kompletacja

Reverse Logistics

Zdjęcia Broszura SME

Rozwiązania dla MŚP

Studium przypadku MPE Plastics , MRS, AGV, rozwiązanie PE

Rozwiązania łączone

Masz pytania albo uwagi?