Sustainability Report 2022

SustainabilityDice_Small.jpg

Sustainability Report 2022

SSI SCHAEFER Group, a leading global solution provider for all areas of intralogistics, published in September 2023 its second sustainability report. The report documents the company's progress in 2022 towards a more sustainable future. Activities focused on implementing measures that were defined in the sustainability strategy developed back in 2021. The sustainability strategy takes equal account of ecological, social and economic aspects.

In this report we'll give you a detailed overview over:

  • Sustainability Management at SSI SCHAEFER

  • How we define value-oriented corporate culture

  • How to ensure innovative and sustainable solutions

  • How we organize responsible management

  • Show facts and figures including GRI Index

You can download the entire Sustainability Report 2022 here

Duurzaamheidsrapport 2022

De SSI SCHÄFER Groep, wereldwijd toonaangevend leverancier van oplossingen op alle gebieden van de intralogistiek, heeft in september 2023 zijn tweede duurzaamheidsverslag gepubliceerd. Het verslag documenteert de vooruitgang van de onderneming in 2022 op weg naar een duurzamere toekomst. De activiteiten waren gericht op het implementeren van maatregelen die waren gedefinieerd in de duurzaamheidsstrategie die al in 2021 werd ontwikkeld. De duurzaamheidsstrategie houdt in gelijke mate rekening met ecologische, sociale en economische aspecten.

Lees meer
SSI_NHB_2022_mockUp_EN.tif

50 Initiatief Duurzaamheids- en Klimaatleiders

Samenwerking voor duurzame, economische en toekomstbestendige oplossingen voor intern transport.
Als eerste materiaalverwerkingsbedrijf is SSI SCHÄFER uitgenodigd om deel te nemen aan het initiatief "50 Sustainability and Climate Leaders". Het toont aan dat het internationale bedrijfsleven op het gebied van het klimaat transformerende maatregelen neemt en de uitdaging van de klimaatverandering wil aangaan en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN wil verwezenlijken.

Meer weten
50 Sustainability and Climate Leaders
Vragen of opmerkingen?