Avfalls- och återvinningskärl av plast från 60 till 360 liter

 Avfallskärl av plast – för effektiv avfallshantering

SSI SCHÄFERs avfallskärl finns i storlekar från 60 till 360 liter och i olika färger. Vi kan erbjuda flera olika modeller:

  • PRO Wave: resursoptimerade kärl i mönsterskyddad wave-look

  • Standardsopkärl (GMT) eXtra: enkel hantering, mobilitet och stor kapacitet

  • Diamond-kärl: ekonomiskt system för avfallshantering – snabbt, säkert och kompletteringsbart

På begäran förser vi behållaren med din logotyp. Omfattande urval av tillbehör som lock (förslutningsbara sopkärl), bullerdämpning eller fotpedal för locköppning samt reservdelar kompletterar produkterna. Dessutom kan vi leverera ett intelligent avfallsidentifieringssystem, som kan övervaka avfallkvantiteter, tömningscykler och borttransportscheman.

Hög kvalitet – lång livslängd

Sammanfattningsvis spelar systemens och produkternas kvalitet en avgörande roll. Avfallsbehållarna måste vara robusta och hållbara för att klara daglig användning. Hos SSI SCHÄFER är tillverkningen utsatt för konstanta kvalitetstest, både i den löpande produktionen och av externa provningsorgan. Våra behållare har en livslängd på över 25 år.


HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]