Avfall och återvinning

Soptunnor 60 till 360 liter

Soptunnor av plast – för effektiv avfallshantering

SSI SCHÄFERs soptunnor finns i storlekar från 60 till 360 liter och i olika färger. Vi kan erbjuda flera olika modeller:

  • Diamond-behållare: ekonomiskt system för avfallshantering – snabbt, säkert och kompletteringsbart

  • PRO Wave: resursoptimerade kärl i mönsterskyddad wave-look

  • GMT eXtra: enkel hantering, mobilitet och stor kapacitet

På begäran förser vi behållaren med din logotyp. Omfattande urval av tillbehör som lock (förslutningsbara sopkärl), bullerdämpning eller fotpedal för locköppning samt reservdelar kompletterar produkterna. Dessutom kan vi leverera ett intelligent avfallsidentifieringssystem, som kan övervaka avfallkvantiteter, tömningscykler och borttransportscheman.

Hög kvalitet – lång livslängd

Sammanfattningsvis spelar systemens och produkternas kvalitet en avgörande roll. Soptunnorna måste vara robusta och hållbara för att klara daglig användning. Hos SSI SCHÄFER är tillverkningen utsatt för konstanta kvalitetstest, både i den löpande produktionen och av externa provningsorgan. Våra behållare har en livslängd på över 25 år.


Hur kan vi hjälpa?