GMT eXtra

eXtra stora avfallsbehållare (GMT) – Enkel hantering, mobila och med stor kapacitet 
Robusta och hållbara – våra stora avfallsbehållare används i många kommuner och industriföretag. De kontrolleras kontinuerligt av ett oberoende neutralt provningsinstitut. Användarvänlighet och mobilitet, effektiv bullerdämpning och en stor lagringsvolym garanterar en effektiv avfallshantering. 

Behållarens koniska form har extra stabiliserande ribbor vid överkanterna, och kamlisten och bottnen är förstärkta. Snedställda lockhandtag och lättrörliga hjul gör behållaren lätt att hantera. GMT eXtra från SSI SCHÄFER är förberedd för användning av elektroniska databärare för identifiering och vägning. 

 

GMT EXTRA – FÖR EFFEKTIV AVFALLSHANTERING

 • Lämplig för snabbare och modernare tippsystem

 • Finns i olika storlekar mellan 120 och 240 liter

 • Tillverkas av polyeten med hög densitet (HDPE)

 • Stor stabilitet genom lodräta förstyvningar på framsidan och baksidan av behållaren

 • Enkel upptagning tack vare ökat antal stödribbor

 • Särskilt lämpad för de dynamiska påfrestningarna vi användning av sidolastade fordon

 • Förstärkt stående kant

 • Bullerdämpning enligt EU-direktiv 2000/14/EG  samt bullerdämpande locköppning tack vare 4 gångjärn

 • Det ökade antal stödribbor samt den förstorade stödytan absorberar de dynamiska krafter som uppkommer vid tömning av behållaren

 • Extrautrustning möjlig, bl.a. lock med 2 gångjärn, individuella präglingar på behållaren, dokumentinkast eller ergonomisk grepplist

 • GMT eXtra 180 liter med integrerad fotpedal

 • Förstärkning av sidoväggarna genom ytterligare profiler

 • Lång livslängd

 • Stort urval av färger – även specialfärger är möjliga, anpassade till dina behov 

DOWNLOADS

Brochure GMT EXTRA The classic range

Brochure GMT EXTRA The classic range

188.2 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]