GMT eXtra

Enkel hantering, mobila och med stor kapacitet 

Robusta och hållbara – våra stora soptunnor används i många kommuner och industriföretag. De kontrolleras kontinuerligt av ett oberoende neutralt provningsinstitut. Användarvänlighet och mobilitet, effektiv bullerdämpning och en stor lagringsvolym garanterar en effektiv avfallshantering. 

Soptunnans koniska form har extra stabiliserande ribbor vid överkanterna, och kamlisten och bottnen är förstärkta. Snedställda lockhandtag och lättrörliga hjul gör behållaren lätt att hantera. GMT eXtra från SSI SCHÄFER är förberedd för användning av elektroniska databärare för identifiering och vägning. 

 

GMT EXTRA – FÖR EFFEKTIV AVFALLSHANTERING

 • Lämplig för snabbare och modernare tippsystem

 • Finns i olika storlekar mellan 120 och 240 liter

 • Tillverkas av polyeten med hög densitet (HDPE)

 • Stor stabilitet genom lodräta förstyvningar på framsidan och baksidan av behållaren

 • Enkel upptagning tack vare ökat antal stödribbor

 • Särskilt lämpad för de dynamiska påfrestningarna vi användning av sidolastade fordon

 • Förstärkt stående kant

 • Bullerdämpning enligt EU-direktiv 2000/14/EG  samt bullerdämpande locköppning tack vare 4 gångjärn

 • Det ökade antal stödribbor samt den förstorade stödytan absorberar de dynamiska krafter som uppkommer vid tömning av behållaren

 • Extrautrustning möjlig, bl.a. lock med 2 gångjärn, individuella präglingar på behållaren, dokumentinkast eller ergonomisk grepplist

 • GMT eXtra 180 liter med integrerad fotpedal

 • Förstärkning av sidoväggarna genom ytterligare profiler

 • Lång livslängd

 • Stort urval av färger – även specialfärger är möjliga, anpassade till dina behov 

NEDLADDNING

Brochyr GMT EXTRA (EN)

Brochyr GMT EXTRA - Den klassiska soptunnan

188.2 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]