Waste Technology Service

GMT eXtra

Enkel hantering, mobila och med stor kapacitet 

Robusta och hållbara – våra stora soptunnor används i många kommuner och industriföretag. De kontrolleras kontinuerligt av ett oberoende neutralt provningsinstitut. Användarvänlighet och mobilitet, effektiv bullerdämpning och en stor lagringsvolym garanterar en effektiv avfallshantering. 

Soptunnans koniska form har extra stabiliserande ribbor vid överkanterna, och kamlisten och bottnen är förstärkta. Snedställda lockhandtag och lättrörliga hjul gör behållaren lätt att hantera. GMT eXtra från SSI SCHÄFER är förberedd för användning av elektroniska databärare för identifiering och vägning. 

 

GMT EXTRA EN EFFEKTIV LÖSNING

  • Det ökade antal stödribbor samt den förstorade stödytan absorberar de dynamiska krafter som uppkommer vid tömning av behållaren

  • Extrautrustning möjlig, bl.a. lock med 2 gångjärn, individuella präglingar på behållaren, dokumentinkast eller ergonomisk grepplist

  • Bullerdämpning enligt EU-direktiv 2000/14/EG  samt bullerdämpande locköppning tack vare 4 gångjärn

  • Särskilt lämpad för de dynamiska påfrestningarna vi användning av sidolastade fordon

  • Stor stabilitet genom lodräta förstyvningar på framsidan och baksidan av soptunnan

  • Förstärkning av sidoväggarna genom ytterligare profiler

  • Lämplig för snabbare och modernare tippsystem

  • Tillverkas av polyeten med hög densitet (HDPE)

  • GMT eXtra 180 liter med integrerad fotpedal

NEDLADDNING

Brochyr GMT EXTRA (EN)

Brochyr GMT EXTRA - Den klassiska soptunnan

188.2 KB
Hur kan vi hjälpa?