Industry solutions 4.0

Industri

Speciallösningar som optimerar materialflödet inom industri

Materialflödet mellan lager och produktion kräver mer och mer integrerade lösningar, som omfattar allt från manuella och halvautomatiserade till helautomatiserade processer. Råvaror och produktionsmaterial tas emot i varumottagningen, mellanlagras, konfektioneras och levereras just-in-time eller just-in-sequence till produktionsstället eller monteringsplatsen. De färdiga produkterna förs till utleverans i korrekt sekvens och förberedas för transport. Dessutom måste alla produkter kunna spåras genom hela leveranskedjan.

Lösningar från SSI SCHÄFER

Rätt mjukvarulösning spelar en central roll. SSI SCHÄFER utvecklar den rätta lösningen för dig baserad på SAP eller vår mjukvaruprodukt WAMAS®  och täcker alla behov från lagerhantering till materialflödesstyrning. Dina prestationsnyckeltal  visas på dashboards, vilket gör att du kan optimera ditt system enkelt och effektivt.

NEDLADDNING

Rätt lösning för varje marknadssektion

Expertis inom varje bransch

SSI SCHÄFER:s expertis innefattar specifik kompetens och långsiktiga erfarenhet med individuella lösningar.

1.3 MB
Hur kan vi hjälpa?