Speciallösningar som optimerar materialflödet inom industri

Håll produktionen flytande

Materialflödet mellan lager och produktion kräver mer och mer integrerade lösningar, som omfattar allt från manuella och halvautomatiserade till helautomatiserade processer. Råvaror och produktionsmaterial tas emot i varumottagningen, mellanlagras, konfektioneras och levereras just-in-time eller just-in-sequence till produktionsstället eller monteringsplatsen. De färdiga produkterna förs till utleverans i korrekt sekvens och förberedas för transport. Dessutom måste alla produkter kunna spåras genom hela leveranskedjan.

Lösningar från SSI SCHÄFER

Rätt mjukvarulösning spelar en central roll. SSI SCHÄFER utvecklar den rätta lösningen för dig baserad på SAP eller vår mjukvaruprodukt WAMAS®  och täcker alla behov från lagerhantering till materialflödesstyrning. Dina prestationsnyckeltal  visas på dashboards, vilket gör att du kan optimera ditt system enkelt och effektivt.

Referenser Industri

Integrerade materialflödeslösningar för produktionslagring och lager.

017_Klingspor_External_View.jpg

Case Study Klingspor

Automated guided vehicle WEASEL® with carton as load carrier

Referens Bachmann Forming AG

Dragtruck

Referens Brose

Hyllsystem

Referens Karl Storz

Referens Schaeffler Europeiskt distributionscenter

Referens Schaeffler

Inga tillgängliga möjligheter

PRODUKTER, MODULER OCH MJUKVARA FÖR INDUSTRI SEKTORN

Ett modulärt system för lagring, överföring, plockning, transport och mjukvara.

Hyllsystem

Lagerlösningar

Hyllställ & Däckställ

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Automation med pall

Pallet rack with cartons on euro pallets

Pallställ

Container Systems by SSI SCHÄFER

Lagerlösningar

Lagerlådor

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Våra produkter

Orderplocking

AGV Autotruck 2Move

Conveyor System

AGV Autotruck

Ergonomics®@work arbetsplats

Våra produkter

Ergonomics@Work Arbetsplats

Software Solutions for your logistics

WAMAS® Logistikprogram

NEDLADDNING

Rätt lösning för varje marknadssektion

Broschyr Automation  Skräddasydda lösningar inom olika marknadssektioner.

Broschyr Automation 2017 Tyskland. Skräddarsydda lösningar inom olika marknadssektioner. SSI Schäfer skräddarsyr intralogistiska lösningar inom en mängd olika branscher. Lösningar som effektiviserar din lagring. 1.1 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]