Speciallösningar som optimerar materialflödet inom industri

Håll produktionen flytande

Materialflödet mellan lager och produktion kräver mer och mer integrerade lösningar, som omfattar allt från manuella och halvautomatiserade till helautomatiserade processer. Råvaror och produktionsmaterial tas emot i varumottagningen, mellanlagras, konfektioneras och levereras just-in-time eller just-in-sequence till produktionsstället eller monteringsplatsen. De färdiga produkterna förs till utleverans i korrekt sekvens och förberedas för transport. Dessutom måste alla produkter kunna spåras genom hela leveranskedjan.

Lösningar från SSI SCHÄFER

Rätt mjukvarulösning spelar en central roll. SSI SCHÄFER utvecklar den rätta lösningen för dig baserad på SAP eller vår mjukvaruprodukt WAMAS®  och täcker alla behov från lagerhantering till materialflödesstyrning. Dina prestationsnyckeltal  visas på dashboards, vilket gör att du kan optimera ditt system enkelt och effektivt.

Referenser Industri

Integrerade materialflödeslösningar för produktionslagring och lager.

017_Klingspor_External_View.jpg

Case Study Klingspor

Automated guided vehicle WEASEL® with carton as load carrier

Referens Bachmann Forming AG

cs_brose_tugger train_highlight.jpg

Referens Brose

Karl Storz SSI Trolley Hängefördertechnik

Referens Karl Storz

Referens Schaeffler Europeiskt distributionscenter

Referens Schaeffler

Inga tillgängliga möjligheter

NEDLADDNING

Rätt lösning för varje marknadssektion

Broschyr Automation  Skräddasydda lösningar inom olika marknadssektioner.

Broschyr Automation 2017 Tyskland. Skräddarsydda lösningar inom olika marknadssektioner. SSI Schäfer skräddarsyr intralogistiska lösningar inom en mängd olika branscher. Lösningar som effektiviserar din lagring. 1.1 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]