Referens Schaeffler

Schaeffler, ett av Europas modernaste logistikcenter

Öppnandet av EDZ Mitte betyder att Schaeffler Gruppen nu har en av de modernaste logistikcentren i Europa. Som totalentreprenör för intralogistik åtog SSI SCHÄFER sig design, planering och implementering av detta turn-key system.

Dimensionerna hos det nya EDZ är verkligt imponerande: det täcker en bebyggd yta av 94.000 m², av vilken logistiken ockuperar över 25.000 m² i två våningar – på en nära 15 hektar stor tomt.

De helautomatiserade processerna i det högdynamiska systemet tydliggör det interna materialflödet från registrering av inkommande gods till organiserande av utleveranser och hjälper Schaeffler att uppnå sina mål. Förutom det nödvändiga transport systemet för lådor och pallar har SSI SCHÄFER också installerat ett helautomatiskt höglager med 7 arbetsgångar för 28.000 pallar, ett automatiserat miniload lager i två våningar med ca 95.000 lagerplatser för lådor samt ergonomiska arbetsstationer.

En 900 meter lång, elektrisk palltransportör med 50 vagnar bidrar till det effektiva förflyttandet av pallar. Helautomatiska robotinstallationer för avpalletering och palletering av lådor gör systemet komplett. Transportsystemet är också anslutet till vardera ett sekvensieringstorn med 20 buffert-platser for att säkra en effektiv och sekvensiell försörjning av packstationerna i utleverans-avdelningen. Logistikprogramvaran WAMAS från SSI SCHÄFER fungerar som server-system. SSI SCHÄFERs IT-specialister har anslutit programvaran med Schaefflers SAP EWM.

Vid sidan av automatisering av det interna materialflödet, så har SSI SCHÄFER och Schaeffler arbetat tillsammans för att utveckla ”Maintenance 4.0 for intralogistics” lösningspaket. Det omfattar intelligent, anpassat underhåll av operativa drivsystem och ett semi automatiskt underhållssystem.

Upplev projektets interagerande delar genom att klicka på animeringen nedan

Referens Schaeffler

Upplev projektets integrerade delar i animationen nedan.

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]