Industry solutions 4.0

UTMANING

Med en ökning av mindre men mer frekventa ordervolymer förstod Klingspor att det är avgörande med tillräcklig kapacitet, snabba och felfria processer och ett orderbehandlingssystem med 24 timmars verkan för att förbli konkurrenskraftigt. Med det faktum att företaget har som mål att uppnå en 5 – 10% tillväxt per år gjorde att detta blev ännu viktigare. Klingspors tidigare lager klarade inte längre av sådana utmaningar. Det var dags att agera.

I början var det inte tanken att den nya lösningen skulle vara helt automatiserad. Företaget var ju vant att till en stor del förlita sig på manuella processer baserade på ett pallsystem, kombinerat med Pick by Light plockningsmetod. Men när företaget utvidgade sin befintliga frakthall till ett hus med nytt logistikcenter var det dags att tänka om. Det var ett spännande projekt och en utmaning samtidigt, eftersom det tillgängliga utrymmet var mycket begränsat på grund av platsen natur. Det är ingen hemlighet att SSI Schäfer erbjuder ett brett utbud av effektiva lagringssystem, men detta fall krävde en särskilt kreativ lösning som består av innovativa system som måste kombineras i ett skräddarsytt arrangemang.