Industry solutions 4.0

Utmaningar för intralogistiken

  • Fordonsindustri: Speciallösningar för automatisering av materialförsörjningen för produktion och montering genom just-in-time och just-in-sequence processer.

  • Kemisk industri: Lagring av farliga ämnen på pallar och transport under olika temperaturförhållanden, varvid speciella lagar och föreskrifter måste iakttas.

  • Pappersmassa och papper: Tunga laster och stora volymer

  • Elektronik: Speciella miljökrav

  • Maskinteknik: Komplexa processer och höga krav på arbetsplatsernas utformning.