WAMAS® GO!

Grundlösningen för lagerstyrning

WAMAS® GO! är den idealiska lösningen för medelstora manuella lagersystem. Denna högt standardiserade grundversion är till 100 procent baserad på det framgångsrika logistikprogrammet WAMAS® från SSI SCHÄFER med mer än 1 200 installerade system. 

Basen för manuella lager, WAMAS® GO! 

Vår logistikprogramvara WAMAS® GO! erbjuder en lång rad funktioner för lagerstyrning samt ett brett spektrum av gränssnitt till ERP och andra tredjepartssystem.
WAMAS® GO! växer med dina behov tack vare sin modulbaserade skalbarhet och sina uppgraderingsmöjligheter. Dessutom kan systemet utan problem kombineras med SSI SCHÄFERs lagertekniker. såsom de halvautomatiska lagerlösningarna lagerautomaten LogiMat®och våra mobila pallställ.
​​​​​​​
WAMAS® GO! stöder och optimerar följande lagerprocesser

WAMAS® GO!

WAMAS® GO! - den idealiska lösningen för medelstora manuella lagersystem

WAMAS® GO! - den idealiska lösningen för små till medelstora företag

Är du inte helt uppdaterad avseende ditt lager? Letar du efter optimeringspotential för ditt lager? Är inventering av lagret en börda? Om så är fallet, har du kommit rätt! Medan du koncentrerar dig på ditt företag, tar vi hand om optimering av ditt lager för dig!

WAMAS® GO! är ett expanderbart lagerstyrningssystem som stöder kunderna i sina lagrings- och uttagsprocesser såväl som vid orderplockning,. Därigenom optimeras godsflödet.

WAMAS GO!

WAMAS® GO! är den perfekta lösningen för medelstora, manuella lagringssystem

Med WAMAS® GO! har du alltid grepp om det aktuella lagerbeståndet och dina leveransorder. Systembaserad in- och utlagring och permanent lagerinventering ger hög lagersäkerhet. Automatisk planering och styrning av plockningen garanterar att leveranserna sker i rätt tid och att leveranskvaliteten ökar. Med WAMAS® GO! kontrollcenter har du alltid överblick över processerna och kan ingripa vid behov.

 • Modernt användningskoncept

 • Regelbundna uppgraderingar

 • Öppet för framtida ändringar

 • Intuitiva materialflödesvyer

 • 24/7 support i hela världen

 • Beprövad serverarkitektur

 • Låga underhållskostnader

 • Hög investeringssäkerhet

 • Dashboard och nyckeltal

 • Hållbara besparingar

 • Ständigt tillgängligt

 • Snabb ROI

Med WAMAS® GO! kan du förbättra ditt lagerutnyttjande och optimera transportvägarna i lagret. Systemet stöder dina medarbetare i det dagliga arbetet. Och det leder till en tydligt ökad effektivitet. WAMAS® GO! är det perfekta sättet att minska dina kostnader. Den intuitiva användningen gör att nya medarbetare snabbt sätter sig i systemet. Vid behov kan du också själv modifiera lagerprocesserna med WAMAS® GO!

 • Genomgående processäkerhet

 • Standardiserande processer

 • Reducerade orderledtider

 • Tids- och ruttoptimering

 • Transparent lagerföring

 • Lagerplatsoptimering

NEDLADDNING

Broschyr Effektivt lager - WAMAS® GO! – IT lösningar

Effektivt lager - WAMAS® GO! – IT lösningar

809.1 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]