50 Sustainability and Climate Leaders

PARTNER FÖR HÅLLBARA OCH FRAMTIDSSÄKRA MATERIALHANTERINGSLÖSNINGAR

SSI SCHÄFER medverkar, som första företag inom materialhantering, i projektet 50 Sustainability & Climate Leaders initiative för att bidra till Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling. #ThinkTomorrow.

Projektet 50 Sustainability & Climate Leaders är ett svar från det globala näringslivet som ett uttryck för önskan, drivkraften och förmågan att vidta effektiva åtgärder i kampen mot klimatförändringar. Allt för att aktivt bidra till att Förenta Nationernas 17 globala mål för hållbar utveckling (UNSDG) ska uppnås. Där SSI SCHÄFER främjar både hållbara och effektiva materialhanteringslösningar och stärker företagens logistik.

Materialhanteringsbranschen är ryggraden inom nästan alla sektorer och tillhandahåller tjänster som inget modernt samhälle klarar sig utan och som gör det möjligt för företag att både bedriva sin verksamhet lokalt och i en global miljö. Att ha en fungerande, hållbar materialhantering och logistikkedja är en av de avgörande framgångsfaktorerna för de flesta företag. Resurserna är begränsade och måste användas på ett klokt sätt. Genom sin erfarenhet och sitt sortiment av hållbara lösningar och innovationer har SSI SCHÄFER bjudits in till att delta i projektet. Företagets motto ”Think Tomorrow.” (tänk på morgondagen) passar verkligen.


Steffen Bersch, VD för SSI SCHÄFER-koncernen, förklarar: ”Projektet som vi har anslutit oss till baseras på Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling. Vi på SSI SCHÄFER är hängivna dessa mål. Som ledande global leverantör av lager- och logistiksystem har vi arbetat med hållbara lösningar sedan länge. Vi behöver en ekonomiskt effektiv samt hållbar logistikorganisation för att sänka energiförbrukningen, minska CO2-utsläppen och kostnaderna samtidigt som korta logistikkedjor och sunda arbetsförhållanden främjas.”

SSI SCHÄFER STÖDER FÖRENTA NATIONERNAS 17 GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Som global leverantör med stark lokal närvaro hjälper SSI SCHÄFER både stora koncerner och små till medelstora företag att förändra och öka effektiviteten inom sina logistikprocesser och logistikkedjor. SSI SCHÄFER har ett brett sortiment av innovativa produkter och lösningar som specialister kan kombinera för varje enskild kunds unika behov. Några exempel: energieffektivitet samt miljövänlig drift av lager och materialflöden, ekologiska konstruktionsmetoder, korta logistikkedjor, förebyggande underhåll, sunda arbetsförhållanden och en renare atmosfär, mindre avfall och mindre koldioxidavtryck.

Nedan kan du se hur vi på SSI SCHÄFER, som en av 50 Sustainability & Climate Leaders, samarbetar med våra kunder för att skapa hållbara, ekonomiska och framtidssäkra materialhanteringslösningar och göra det möjligt för dem att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling.

Vi är en partner som möjliggör hållbara lösningar och hållbar materialhantering

Referenserna till ORCA, Infarm och Pepperl+Fuchs visar hur SSI SCHÄFER bidrar till flera av UNSDG-målen:
 

UNSDG 2: Ingen hunger

UNSDG 7: Hållbar energi för alla

UNSDG 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

UNSDG 11: Hållbara städer och samhällen


Läs mer om SSI SCHÄFER:s hållbara lösningar här.

SSI SCHÄFER:s hållbara lösningar

Infarm_555x370.jpg

Hållbar innovation för att skapa en skalbar lösning för ett nytt lokalt livsmedelssystem med Infarm (Europa)

I linje med FN:s prognos att 80 % av världens befolkning kommer att bo i städer 2030, i kombination med den förväntade befolkningsökningen kommer behovet av livsmedelsproduktion överbelasta våra viktigaste resurser: Infarm och SSI SCHÄFER samarbetade för att möjliggöra omställningen från traditionellt jordbruk till automatiserat vertikalt jordbruk. De har satt upp ett tydligt mål för att bidra till att göra städer och samhällen inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Jämfört med traditionellt jordbrukslandskap är innovationen upp till 400 gånger effektivare (på en yta av 25 m² kan lantbrukare nästan producera vad två tunnland jordbruksmark ger), behöver 95 % mindre vatten, 75 % mindre gödning och inga kemiska bekämpningsmedel överhuvudtaget.
Orca_555x370.jpg

Motståndskraft mot klimatförändringar och oförutsägbara händelser som Covid-19-pandemin med ORCA Cold Chain Solutions (Asien)

Livsmedelssäkerhet, säkerhet samt hög prestanda är ett annat område där SSI SCHÄFER gör skillnad. Till exempel har SSI SCHÄFER implementerat en energieffektiv men samtidigt mycket automatiserad logistiklösning för ORCA Cold Chain Solutions i Filippinerna. Lösningen tar sig an utmaningen att upp till 37 % av de livsmedel som tillverkas i hela världen förstörs på grund av bristfällig paketering, dålig förvaring och olämplig hantering. Genom den integrerade lösningen kunde vår partner sänka elkostnaderna med nästan 35 %, minimera behovet av mänsklig hantering för att säkerställa att alla produkter är intakta och öka noggrannheten i redovisningsansvaret med 100 % spårbarhet för varorna i anläggningen (t.ex. transportera 4 800 pallar under en enda dag med SSI SCHÄFER:s automationslösning).
LÄS MER
pepperl+fuchs_555x370.jpg

Ett digitalt distributionscenter med energieffektiv maskinvara och en smart lösning för förebyggande underhåll med Pepperl+Fuchs (Nordamerika)

Med hjälp av en innovativ metod och teknik implementerade SSI SCHÄFER ett pålitligt och framtidssäkert distributionscenter med ca 28 000 lagerplatser för Pepperl+Fuchs. Utrustad med energieffektiv hårdvara och designad i syfte att minska ytbehovet utnyttjar den automatiserade lösningen kraften hos Pepperl+Fuchs sensorer i kombination med SSI SCHÄFERS logistikprogramvara för en innovativ och anpassad lösning för förebyggande underhåll.

OM: FÖRENTA NATIONERNAS 17 GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH AGENDA 2030

SSI SCHÄFER stöder målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 för hållbar utveckling som alla Förenta Nationernas medlemsstater sedan 2015 undertecknat utgör en gemensam plan för fred och välgång för alla människor och hela planeten, både nu och i framtiden. De 17 globala målen för hållbar utveckling (SDG:er) är en akut uppmaning till handling för både industriländer och utvecklingsländer i ett globalt partnerskap för att skapa en bättre och mer hållbar framtid för alla. De tar upp de globala utmaningarna som fattigdom, orättvisor, klimatförändring, miljöförstöring, fred och rättvisa. Allt hör ihop.

LÄS MER


ETT LOPP VI KAN VINNA TILLSAMMANS!

Utforska hur våra lösningar, resurser och aktiviteter kan hjälpa din verksamhet att uppnå dina hållbarhetsmål. Fyll i formuläret nedan och berätta för oss vilka hållbarhetsutmaningar du står inför. Tillsammans kommer vi att hitta en lösning