Partner för hållbar, kostnadseffektiv, framtidssäker materialhanteringslösning

SSI SCHÄFER  deltar i 50 Sustainability & Climate Leaders initiative för att uppmärksamma hållbara, kostnadseffektiva och framtidssäkra materialhanteringslösningar. #ThinkTomorrow. 

Projektet 50 Sustainability & Climate Leaders är en reaktion från det globala näringslivet som ett uttryck för önskan, drivkraften och förmågan att vidta effektiva åtgärder i kampen mot klimatförändringar och för att nå upp till Förenta Nationernas 17 globala mål för hållbar utveckling (UNSDG).

Materialhanteringsbranschen är ryggraden inom nästan alla sektorer och tillhandahåller tjänster som inget modernt samhälle klarar sig utan och som gör det möjligt för företag att både bedriva sin verksamhet lokalt och i en global miljö. Att ha en fungerande, hållbar logistikkedja är en av framgångsfaktorerna för de flesta företag. Resurserna är begränsade och måste användas på ett klokt sätt. Genom sin erfarenhet och sitt sortiment av hållbara lösningar och innovationer har SSI SCHÄFER bjudits in till att delta i projektet. Företagets motto ”Think Tomorrow.” (tänk på morgondagen) passar verkligen.

Som global leverantör med stark lokal närvaro hjälper SSI SCHÄFER både stora koncerner och små till medelstora företag att förändra och öka effektiviteten inom sina logistikprocesser och logistikkedjor. Målet är att göra dessa företag framgångsrika och hållbara på lång sikt.


”I egenskap av en av de ledande globala leverantörerna av lösningar inom materialhantering är vi en idealisk partner för företag som har ekonomiskt genomförbara och framtidsorienterade hållbarhetsmål”, säger Steffen Bersch, CEO för SSI SCHÄFER Group. ”Vi har ett brett sortiment av innovativa produkter och lösningar som vi kombinerar för varje kunds specifika behov.”

Några exempel är:

  • energieffektivitet samt miljövänlig drift av lager och materialflöden

  • miljövänliga konstruktionsmetoder

  • korta logistikkedjor

  • förebyggande underhåll och distansunderhåll

  • sunda arbetsförhållanden och en renare atmosfär

  • mindre avfall och koldioxidavtryck

För att förklara vad hållbarhet innebär, SSI SCHÄFER har samarbetat med tre kunder för att presentera olika lösningar i ovanstående video:

  1. Hållbar innovation med Infarm (Europa)

  2. Motståndskraft mot klimatförändringar och oförutsägbara händelser som Covid-19-pandemin med ORCA Cold Chain Solutions (Asien)

  3. Ett digitalt distributionscenter med energieffektiv maskinvara och en smart lösning med förebyggande underhåll med Pepperl+Fuchs (Nordamerika)

I linje med FN:s prognos att 80 % av världens befolkning kommer att bo i städer 2030 i kombination med den förväntade befolkningsökningen kommer behovet av livsmedelsproduktion överbelasta våra viktigaste resurser. Infarm och SSI SCHAEFER samarbetade för att möjliggöra omställningen från traditionellt jordbruk till automatiserat vertikalt jordbruk. De har satt upp ett tydligt mål för att bidra till att göra städer och samhällen inklusiva, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Jämfört med traditionellt jordbrukslandskap är innovationen upp till 400 gånger effektivare (på en yta av 25 m² kan lantbrukare nästan producera vad två tunnland jordbruksmark ger), behöver 95 % mindre vatten, 75 % mindre gödning och inga kemiska bekämpningsmedel överhuvudtaget.

Livsmedelssäkerhet, säkerhet samt hög prestanda är ett annat område där SSI SCHÄFER gör skillnad. Till exempel har SSI SCHÄFER  implementerat en energieffektiv men samtidigt mycket automatiserad logistiklösning för ORCA Cold Chain Solutions i Filippinerna. Lösningen tar sig an utmaningen att upp till 37 % av de livsmedel som tillverkas i hela världen förstörs på grund av bristfällig paketering, dålig förvaring och olämplig hantering. Genom den integrerade lösningen kunde vår partner sänka elkostnaderna med nästan 35 %, minimera behovet av mänskliga ingripanden för att säkerställa att alla produkter är intakta och öka noggrannheten i bokföringen med 100 % spårbarhet för varorna i anläggningen (t.ex. transportera 4 800 pallar under en enda dag med SSI SCHÄFERS automationslösning).

Med hjälp av en innovativ metod och teknik implementerade SSI SCHAEFER ett pålitligt och framtidssäkert distributionscenter med ca 28 000 lagerplatser för Pepperl+Fuchs. Med energieffektiv maskinvara och i syfte att minska koldioxidavtrycket utnyttjar den automatiserade lösningen kraften hos Pepperl+Fuchs sensorer i kombination med SSI SCHÄFERS logistikprogramvara för en innovativ och anpassad lösning för förebyggande underhåll.

layout_web_banner_50cl_v2_final.png

Innovation och effektivitet i materialhanteringsprocesser

SSI SCHAEFER spelar en nyckelroll för att underlätta för branscher och samarbetspartner, som driver på utvecklingen mot effektivitet i kombination med hållbarhet, att hitta sätt att förbli livskraftiga och lönsamma samtidigt som de hanterar klimatutmaningarna

Detta är bara början på denna resa. Under de närmaste veckorna och månaderna kommer SSI SCHÄFER att informera om hållbara partnerskap och aktiviteter via olika kanaler. Målet är att uppmuntra ett aktivt utbyte med kunder, partner och intresserade företag för att gemensamt främja utvecklingen av hållbara lösningar inom materialhanteringsbranschen. Följ SSI SCHÄFER i sociala medier och få uppdateringar om det här projektet och andra initiativ under kommande månader

ETT LOPP VI KAN VINNA TILLSAMMANS!

Utforska hur våra lösningar, resurser och aktiviteter kan hjälpa din verksamhet att uppnå dina hållbarhetsmål. Fyll i formuläret nedan och berätta för oss vilka hållbarhetsutmaningar du står inför. Tillsammans kommer vi att hitta en lösning