Palletering

Effektiv och flexibel hantering med robotar

Lagstadgade föreskrifter ställer allt strängare krav på plockarbetsplatser, vilket är en orsak till den ökande användningen av robotstödda plocklösningar.

Helautomatiska system för palletering och avpalletering är en ekonomiskt fördelaktig lösning för implementering av en genomgående automatiserad processkedja. Samtidigt säkras jämn prestanda oberoende av yttre omständigheter. Från lagerlådor via conveyor system  till helautomatiska lager – SSI SCHÄFER tillhandahåller ekonomiska intralogistiklösningar från en enda källa.

De automatiska lösningarna för palletering och avpalletering från SSI SCHÄFER utmärker sig genom hög dynamik och funktionssäkerhet, oberoende av produkternas storlek och vikt eller miljöförhållandena.

OLIKA ANDVÄNDINGSOMRÅDEN OCH KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

Robottekniken är ett kärnelement i Schäfer Case Picking (SCP) system. Robotarna används för lagervis avpalletering. Kombinationen av tre beprövade gripprinciper, vakuum-multigrip, vakuumkammare och mekanisk fastspänning garanterar en hög dynamik och funktionssäkerhet vid avpalleteringen, samtidigt som produkterna hanteras skonsamt. Å andra sidan används dessa principer också vid palletering av blandade pallar för leverans till filialer.

SSI SCHÄFER erbjuder en bred portfölj av olika avpalleterings- och palleteringssystem med robotteknik, som kan anpassas exakt till de specifika behoven i respektive bransch.

Detaljhandel, Lagerpalletering (regnbågspalleterinig)

Drycker, Kartongpalletering, tornplockning

Detaljhantel, automotive, 3PL, Behållarpalletering

Fordonsindustri, Behållaravpalletering (lagerlådor)  

Parametrarna för alla uppgifter inom palletering och avpalletering kan anpassas individuellt till dina behov. Beroende på lagrets organisation kan ledarms- eller portalrobotar användas.

Dessutom garanterar de automatiserade processerna en friktionsfri integration av robottekniken i ett befintligt system.

Fullständig automatisering är dock inte en optimal lösning för alla användare. Därför erbjuder vi också lösningar för en successivt växande automatisering, och därmed en stegvis robotisering. Användning av teknik och automationslösningar måste kunna visa sig vara förnuftig, och vi erbjuder därför användarna på detta område ett omfattande urval av mycket flexibla, ergonomiska och innovativa delautomatiserade lösningar och arbetsplats.

Optimering av människa-maskin-gränssnittet inom områden där artikelbredden eller processerna inte kan hanteras utan mänsklig medverkan kräver en expertanalys av alla processer och ramvillkor. Arbetsprocesserna och arbetsmiljön måste kunna anpassas flexibelt till medarbetarna. Detta kan också medföra att den fysiska belastningen reduceras.

  • Konsistent prestanda, oberoende av produkternas storlek och vikt, arbetstider, omgivningsförhållanden eller ergonomiska krav

  • Ett brett spektrum av manuella, delautomatiserade och helautomatiserade avpalleterings- och palleteringslösningar

  • Individuella lösningar, perfekt anpassade till dina behov

  • Hög funktionssäkerhet, dynamik och lönsamhet

  • Ergonomiska och flexibla arbetsplatser

HUR KAN VI HJÄLPA?