Schäfer Miniload Crane - Stroage and Retrieval Machine for totes, cartons and trays

SSI Miniload

SSI Miniload  är den idealiska staplingskranen för helautomatiserade smådelslager

SSI Miniload  är den idealiska staplingskranen för den helautomatiserade smådelshanteringen. SSI Miniload möjliggör lagring och plockning av lagerlådor , kartonger och tablar men även ökad genomströmning i smådelslagret. Staplingskranen utnyttjar utrymmet optimalt, även i små lager och garanterar säker förvaring av känsliga eller värdefulla varor. SSI Miniload fungerar utmärkt i fryslager.

Tack vare de många olika typerna av lastaggregat så går det bra att buffra och lagra nästan vilka produkter som helst oavsett yta eller form. Tillsammans med SSI Miniload som en- eller tvåmastvariant är lastaggregaten optimalt utformade för att motsvara dina behov. Den modulära byggsatspricipen ger en anpassad layout och ett optimalt pris-prestanda-förhållande. SMC är konstruerad för kvalitet och lång livslängd.

Ständig utveckling

Innovation, kundåterkoppling och nya energieffektiva tekniker är bara några av orsakerna till att vi ständigt optimerar den elektromekaniska utformningen av SSI Miniload

AUTOMATISERING FÖR SMÅDELSLOGISTIK

SSI Miniload är utformad för maximal kundnytta. Användning av högkvalitativt stål garanterar pålitlighet och säkerhet samtidigt som kostnaden hålls i schack. Genom mastens diagonala stagning har både låg vikt, hög hastighet och hög genomströmning uppnåtts. Även det rullande chassit med stålskena och den beprövade Omega-drivningen är utformat för att ge hög tillgänglighet. Eftersom vi också har utvecklat styrsystemet till SSI Miniload själva, kan den anpassas till just dina förhållanden, till exempel genom lämpliga värden för acceleration och bromsning. Som alternativ till SSI SCHÄFERs mjukvarulösning WAMAS®  kan SSI Miniload även styras direkt från SAP Extended Warehouse Management.

  • Flexibel anpassning till ändrade logistikparametrar och -processer

  • Optimering av lagervolymen (flerdubbeldjup lagring möjlig)

  • Hög leveranstillgänglighet (same day/next day delivery)

  • Tillförlitlig plockning av lagerlådor, kartonger och tråg

  • Ökad genomströmning i smådelslagret

  • Lämplig för användning i djupfryslager

  • Minimal energiförbrukning

  • Kortar orderledtiden

SSI MINILOAD GALLERI

NEDLADDNING

Broschyr Lagerinredning (EN).pdf

Lagerinredning - lösningar för lagring och transport

2.1 MB
Hur kan vi hjälpa?