Fördelar

  • Förpackningar i individuella storlekar, perfekt anpassade till dina produkter

  • Skyddar produkterna mot yttre påverkan under transport eller lagring

  • Förpackningarna kan återanvändas, vilket minskar avfallet

  • Transporterbara enheter i standarddimensioner

  • Kostnaderna för engångsförpackningar minskar

  • Möjliggör automatiserad hantering

[---Error_NoJavascript---]