Pick by Light och Put to Light

Plockning med signallampor på lagerplats

Pick by Light är ett halvautomatiskt papperslöst system. Genom att använda Pick-by-Light, Conveyor system och vårt beprövade program för materialflödesstyrning WAMAS® optimerar du inte bara dina processerdu kommer också att reducera dina logistikkostnader betydligt. Programvaran kan konfigureras och kan därmed enkelt anpassas till dina behov. Den kan användas både tillsammans med mjukvarulösningar från SSI SCHÄFER och som separat plocksystem i ett befintligt lagerhanteringssystem.

Genom Pick-by-Light-systemet från SSI SCHÄFER kan du nästan helt eliminera felplockning. Vid varje lagerfack finns en signallampa med en display och minst en kvitteringsknapp. När behållaren når plock stationen visar signallampan användaren på det riktiga facket och det korrekta antalet varor som ska plockas visas på displayen. Uttaget bekräftas sedan med kvitteringsknappen.

Det finns tre olika system:

 • Pick by Light, en plockdisplay och en belyst kvitteringsknapp per uttagsplats

 • Multi Light, en belyst kvitteringsknapp per uttagsplats, en central display (pick face) för flera uttagsplatser

 • Put to Light, Använder Pick to Light-principen, men det handlar inte att plocka angivet antal från den angivna platsen, utan att lägga in ett angivet antal produkter på platsen.

KORTA ÅTKOMSTTIDER OCH TILLFÖRLITLIG LEVERANSKVALITET

Pick by Light-systemet består av följande komponenter

 • Styrdator med gränssnitt till ett överordnat system (host, WMS-system etc.)

 • Linecontroller (antal beroende på systemets storlek)

 • Ett pick face per lagerplats

Ett pick face är en display- och manöverenhet. Där får användaren sin information om den kvantitet som ska plockas.När plockningen genomförts kvitterar användaren genom att trycka på den belysta knappen. Dessutom finns två korrigeringsknappar där användaren under plockningen kan korrigera den angivna kvantiteten med hänsyn till den kvantitet som finns tillgänglig.

 Som helhet kan Pick by Light -systemet enkelt integreras i befintliga eller planerade plockprocesser och plockstrategier. Systemet är utformat speciellt för användning i fasta hyllsystem eller pallsystem.

 • Tillförlitligt användargränssnitt och ökad plockkvalitet jämfört med plockning efter orderlistor

 • Kort introduktionsutbildning i det enkla, överskådliga systemet

 • Maximal tillgänglighet genom automatisk kontroll i hårdvaran

 • U-formad layout för optimering av plockningskapaciteten

 • Flexibel orderbehandling och exakt lagerföring

 • Lagerkontroll genom inventeringsfunktion

 • Papperslös orderplockning

 • Transparent orderspårning

 • Maximal leveranssäkerhet

 • Enkel och säker betjäning

 • Korta plock vägar  

 • Enkelt underhåll

NEDLADDNING

Brochure E-Pick EN

Brochure E-Pick EN

1.3 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]