Pick to Light

Pick by Light och Put to Light

Pick by Light är ett plocksystem med signallampor på produktlagringsplatsen

Pick by Light är ett semi automatiskt papperslöst system. Genom att använda Pick-by-Light, conveyor system och vårt beprövade program för materialflödesstyrning WAMAS® optimerar du inte bara dina processerdu kommer också att reducera dina logistikkostnader betydligt. Programvaran kan konfigureras och kan därmed enkelt anpassas till dina behov. Den kan användas både tillsammans med mjukvaruprodukter från SSI SCHÄFER och som separat orderplockning system i ett befintligt lagerhanteringssystem.

Genom Pick-by-Light systemet från SSI SCHÄFER kan du nästan helt eliminera felplockning. Vid varje lagerfack finns en signallampa med en display och minst en kvitteringsknapp. När lådorna når plock stationen visar signallampan användaren på det riktiga facket och det korrekta antalet varor som ska plockas visas på displayen. Uttaget bekräftas sedan med kvitteringsknappen.

Det finns tre olika system:

 • Pick by Light, en plockdisplay och en belyst kvitteringsknapp per uttagsplats

 • Pick by Light Basic, en belyst kvitteringsknapp per uttagsplats, en central display (pick face) för flera uttagsplatser

 • Put to Light, Använder Pick to Light-principen, men det handlar inte att plocka angivet antal från den angivna platsen, utan att lägga in ett angivet antal produkter på platsen.

PICK BY LIGHT KORTA ÅTKOMSTTIDER

Pick by Light-systemet består av följande komponenter:

 • Styrdator med gränssnitt till ett överordnat system (host, WMS-system etc.)

 • Linecontroller (antal beroende på systemets storlek)

 • Ett pick face per lagerplats


Ett pick face är en display- och manöverenhet. Där får användaren sin information om den kvantitet som ska plockas. När plockningen genomförts kvitterar användaren genom att trycka på den belysta knappen. Dessutom finns två korrigeringsknappar där användaren under plockningen kan korrigera den angivna kvantiteten med hänsyn till den kvantitet som finns tillgänglig.

Som helhet kan Pick by Light systemet enkelt integreras i befintliga eller planerade plockprocesser och plockstrategier. Systemet är utformat speciellt för användning i fasta hyllställ eller pallsystem.

 • Kort introduktionsutbildning i det enkla, överskådliga systemet

 • Maximal tillgänglighet genom automatisk kontroll i hårdvaran

 • U-formad layout för optimering av plockningskapaciteten

 • Lagerkontroll genom inventeringsfunktion

 • Papperslös orderplockning

 • Transparent orderspårning 

 • Enkelt underhåll

NEDLADDNING

Broschyr E-Pick

Broschyr E-Pick (EN)

1.3 MB
Hur kan vi hjälpa?