Halvautomatisk plockning Batch Pick’n Scan Sorter

Semi Automatisk Plockning

Semi automatisk plockning enligt Goods-to-Person principen 

I många avseenden är och förblir människan en väsentlig och ekonomisk faktor när det gäller plockningsaktiviteter. Men med våra semi automatiska plocknings system enligt Goods-to-Person principen kan effektiviteten i ditt lager ökas väsentligt.

Enkel integrering

Våra semi automatiska plocknings system kan enkelt integreras i dina nuvarande eller planerade plockprocesser och plockstrategier. De är optimala för användning med conveyor systemhyllställ och pallställ. De kan dessutom installeras snabbt och är enkla att använda och underhålla.

Ergonomikonceptet ergonomics@work!® 

SSI SCHÄFER lägger stor vikt vid arbetsplatsergonomi och har därför utvecklat konceptet ergonomics@work!®. Exempelvis reduceras arbetsbelastningen av den genomtänkta ”uppifrån och ned”-gripsekvensen i vårt plocksystem Advanced Pick Station. Dessutom använder vi naturliga, hudvänliga men ändå robusta material.

Perfekt samverkande komponenter 

Med all semi utomatisk plockning levererar SSI SCHÄFER samtliga komponenter, från lagerlådor  via teknologin till våra mjukvaruprodukter. Du får en snabb installation och samverkande komponenter. 
VARA-TILL-PERSON-PRINCIPEN

 • Lätt att integrera i dina existerande plockprocedurer

 • Plockning enligt Goods-to-Person principen

 • Maximalt skonsamt mot dina produkter

 • Ergonomiska arbetsplatser 

 • Minimerar felfrekvensen

 • Snabb implementering

 • Optimalt materialflöde

 • Högsta plock kvalitet

 • Enkelt underhåll

 • Hög kapacitet

 • Skalbarhet

Advanced Pick Station

Advanced Pick Station

SSI Order Verifier

Order Verifier

Ergonomics®@work arbetsplats

ergonomics@work!® (arbetsplats)

Workstation with semi-open fronted containers with touch panel and pick-by-light

E-Pick

Inga tillgängliga möjligheter

Hur kan vi hjälpa?