Semi Automatisk Plockning

Plockning enligt Goods-to-Person principen 

I många avseenden är och förblir människan en väsentlig och ekonomisk faktor när det gäller plockningsaktiviteter. Men med våra semi automatiska plocknings system enligt Goods-to-Person principen kan effektiviteten i ditt lager ökas väsentligt.

Vi erbjuder en rad olika modulära lösningar:

Hög flexibilitet

Våra semi automatiska plocknings system kan enkelt integreras i dina nuvarande eller planerade plockprocesser och plockstrategier. De är optimala för användning med rullfacksställ, statiska hyllsystem och pallställ. De kan dessutom installeras snabbt och är enkla att använda och underhålla.

Ergonomikonceptet ergonomics@work!® 

SSI SCHÄFER lägger stor vikt vid att arbetsplatsergonomi och har därför utvecklat konceptet ergonomics@work!®. Exempelvis reduceras arbetsbelastningen av den genomtänkta ”uppifrån och ned”-gripsekvensen i vårt plocksystem Pickt-to-ote  Dessutom använder vi naturliga, hudvänliga men ändå robusta material som bidrar till produktiviteten hos dina medarbetare.

Perfekt samverkande komponenter 

För alla halvautomatiska plocksystem levererar SSI SCHÄFER samtliga komponenter från en enda källa – från lagerlådor  via teknologin till mjukvaruprogramvaran. Vår omfattande erfarenhet garanterar att du får en snabb installation och perfekt samverkande komponenter. Vi ger dig gärna råd om vilken lagerlösning som passar bäst till dina logistiska behov.

 

Halvautomatisk plockning Batch Pick’n Scan Sorter

Batch Pick’n Scan Sorter

Parallellt plocklager

Parallel Picking Systems (PPS)

Pick to Tote

Pick to Tote

Pick to bucket

Pick-to-Bucket

SSI Order Verifier

SSI Order Verifier

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]