RF Picking

Systém RF Picking (vychystávání pomocí mobilního terminálu) je vhodný pro ruční vychystávání a je optimálním řešením, jestliže hledáte způsob, jak své pracovníky efektivně navádět a řídit ve skladu.

RF Picking

RF Picking

RF Picking – pro mobilní dialog s pracovníky

Systém RF Picking (vychystávání pomocí mobilního terminálu) je vhodný pro ruční vychystávání  a je optimálním řešením, jestliže hledáte způsob, jak své pracovníky efektivně navádět a řídit ve skladu.

Mobilní uživatelské rozhraní vám umožňuje bezdrátovou výměnu dat mezi jednotlivými koncovými zařízeními. Náš systém pracuje s uživatelskými dialogy, které jsou nezávislé na hardwaru. Systém RF Picking je možné instalovat jako samostatné řešení (stand alone) nebo spojit online s vaším systémem. Na základě širokopásmového vysílání (spread spectrum) můžete také propojit do sítě s centrálním serverem jak ruční, tak pevně instalované terminály pro vysokozdvižné vozíky.

Mobilní uživatelské rozhraní je mimořádně vhodné pro zvýšení efektivity v nejrůznějších aplikacích:

  • Příjem zboží na sklad

  • Vychystávání

  • Inventury

  • Řídicí systémy pro navádění vysokozdvižných vozíků

  • Kontroly překládky

Komplexní know-how

Společnost SSI SCHAEFER dodává kromě technického zařízení také logistický software a kompletní připojení do vašeho skladového systému. Jako dlouholetí specialisté na intralogistiku máme rozsáhlé zkušenosti z nesčetných velkých a malých projektů. Orientujeme se přitom vždy na potřeby zákazníka a na požadavek dodávky celého systému, abychom váš sklad udělali efektivnější a vaši firmu ještě úspěšnější.

Všude online: S naším přenosným radiofrekvenčním terminálem

Náš radiofrekvenční terminál je spojený s kruhovým skenerem a vaši pracovníci jej jednoduše nosí na ruce. Mohou tak všude přijímat zakázky, přečíst si na displeji údaje o zakázce a potvrdit nakonec její provedení na radiofrekvenčním terminálu. Rádiový přenos k počítači probíhá přes přístupový bod.


Stručný přehled výhod:

  • Jednoduché, rychlé a bezpečné  vychystávání  s bezdrátovými terminály

  • Ruční vychystávání

  • Integrovaný skener

  • Snížení počtu ručních záznamů

Případová studie Pharmapool AG

Každá firma se snaží snižovat náklady, pružně reagovat na změny na trhu a zůstat konkurenceschopná. To ale funguje pouze tehdy, jsou-li vnitřní procesy dobře koordinované a vyladěné. To byla zkušenost pro Pharmapool, švýcarského velkoobchodníka s léčivy. Požadavky na moderní vyřizování objednávek a distribuční logistiku byly pro stávající skladové řešení příliš vysoké. Proto se společnost rozhodla pro nový sklad s moderním vybavením a novou koncepcí vychystávání. To mělo plně využít potenciál s ohledem na interní procesy.

Přečtěte si více
Reference Pharmapool
Máte otázky?