Kompletacja z użyciem techniki radiowej (RF)

Kompletacja z użyciem techniki radiowej (RF) sprawdza się w kompletacji ręcznej i stanowi idealne rozwiązanie, jeśli szukasz sposobu na skuteczne kierowanie i zarządzanie pracownikami w magazynie.

Kompletacja z użyciem techniki radiowej (RF)

Kompletacja z użyciem techniki radiowej (RF)

Kompletacja z użyciem techniki radiowej (RF) generuje mobilny dialog z pracownikami

Kompletacja z użyciem techniki radiowej (RF) sprawdza się w kompletacji ręcznej i stanowi idealne rozwiązanie, jeśli szukasz sposobu na skuteczne kierowanie i zarządzanie pracownikami w magazynie.

Mobilne interfejsy użytkownika (MUI) umożliwiają bezprzewodową wymianę danych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami końcowymi. Nasz system wykorzystuje okna dialogowe użytkownika niezależne od sprzętu. Kompletację z użyciem techniki radiowej (RF) można wdrożyć jako samodzielne rozwiązanie lub podłączyć online do istniejącego systemu. Radio szerokopasmowe (rozproszone widmo) umożliwiają połączenie zarówno terminali ręcznych, jak i zamontowanych na stałe terminali sztaplarek z centralnym serwerem.

Mobilny UIM to niezwykle wydajne rozwiązanie, które znajdzie zastosowanie w różnych zadaniach:

  • Rejestracja towarów przychodzących

  • Kompletacja

  • Inwentaryzacja

  • Systemy sterowania sztaplarkami

  • Kontrole załadunku

Wszechstronna wiedza specjalistyczna

Poza technologią SSI SCHAEFER dostarcza również oprogramowanie logistyczne wraz z pełnym podłączeniem do systemu magazynowego. Jako specjalista w obszarze intralogistyki na przestrzeni lat zdobyliśmy kompleksowe doświadczenie podczas realizacji wielu projektów na dużą i małą skalę. Zawsze skupiamy się na wymaganiach naszych klientów i na celu zakładającym dostarczenie kompletnego systemu, który zwiększa wydajność Twojego magazynu i zapewnia większy sukces Twojej firmy.

Mobilny dialog z pracownikami

Zawsze online dzięki naszemu przenośnym terminalowi radiowemu

Nasz terminal radiowy jest połączony ze skanerem pierścieniowym, a pracownicy kompletujący noszą urządzenie na ramieniu. Dzięki temu mogą wszędzie odbierać instrukcje dotyczące zadań, odczytywać dane zamówień bezpośrednio na wyświetlaczu oraz potwierdzać ich wykonanie przez terminal radiowy. Informacje są przekazywane bezprzewodowo do komputera stacjonarnego za pośrednictwem punkt dostępowego.

Korzyści w skrócie:

  • Łatwa, szybka i bezpieczna kompletacja za pośrednictwem radioterminali

  • Kompletacja ręczna

  • Zintegrowany skaner

  • Ograniczenie liczby ręcznie wprowadzanych wpisów

  • Ograniczenie liczby błędów przy kompletacji

Studium przypadku Pharmapool AG

Każda firma stara się zmniejszać koszty, elastycznie reagować na zmiany na rynku, a także zachować konkurencyjność. Jednak sprawdza się to tylko, jeśli wewnętrzne procesy są dobrze skoordynowane i dostrojone. Tak było w przypadku Pharmapool, szwajcarskiego sprzedawcy hurtowego produktów farmaceutycznych. Wymagania w zakresie nowoczesnej realizacji zamówień i logistyki dystrybucji były za wysokie dla dotychczasowego magazynu. W związku z tym firma zdecydowała się na nowy magazyn z nowoczesnym wyposażeniem i nową koncepcją kompletowania zamówień. Miało to pomóc w pełni wykorzystać potencjał w odniesieniu do wewnętrznych procesów.

Więcej
Referencja Pharmapool
Masz pytania albo uwagi?