Loģistikas izaicinājumi:

  • Autobūves nozare: Speciāli risinājumi ražošanas un montāžas piegādes automatizēšanai pēc principa „tieši laikā” (just-in-time) vai „tieši secībā” (just-in-sequence).

  • Ķīmiskā rūpniecība: Bīstamu vielu uzglabāšana uz paletēm un transportēšana dažādos temperatūras diapazonos, ievērojot īpašus noteikumus un likumus. 

  • Celuloze un papīrs: Smagsvara kravas un lieli apjomi.

  • Elektronika Speciālas vides prasības.

  • Mašīnbūve: Kompleksi procesi un īpašas prasības darba vietām.