Industry solutions 4.0

Utfordringene som intralogistikken stilles overfor:

  • Automotivebransjen: Spesielle løsninger for automatisering av produksjons- og montasjeforsyningen just-in-time og just-in-sequence.

  • Den kjemiske industrien: Lagring av råstoffer på paller og transport i forskjellige temperaturområder der påbud og forskrifter må overholdes.

  • Cellulose og papir: Tunge laster, store volumer

  • Elektronikk: Spesielle miljøkrav 

  • Maskinteknikk: Komplekse prosesser og krevende utforming av arbeidsplasser.