Wyzwania dla logistyki:

  • Przemysł motoryzacyjny: Specjalne rozwiązania do automatyzacji produkcji i zaopatrzenia montażu z wykorzystaniem procesów just-in-time i just-in-sequence.

  • Przemysł chemiczny: Przechowywanie niebezpiecznych substancji na paletach i transport w różnych zakresach temperatury zgodnie z konkretnymi regulacjami i przepisami prawa.

  • Przemysł celulozowo-papierniczy: Ciężkie ładunki i duże wolumeny

  • Przemysł elektroniczny: Specjalne wymagania środowiskowe

  • Inżynieria mechaniczna: Złożone procesy i wymagające wytyczne dotyczące projektu miejsca pracy.