Konto klienta e-commerce

Każdy rejestrujący się klient otrzymuje od nas bezpośredni, chroniony hasłem dostęp do przechowywanych danych (konto klienta). Tutaj możesz przeglądać dane dotyczące zakończonych, otwartych i niedawno przesłanych zamówień i zarządzać szczegółami adresowymi, bankowymi i newsletterem. Wyrażasz zgodę na to, aby traktować osobiste dane dostępu w sposób poufny i nie udostępniać ich nieupoważnionym stronom trzecim. Nie będziemy przyjmować na siebie odpowiedzialności za niewłaściwie użyte hasła, chyba że będziemy odpowiedzialni za niewłaściwe użycie.
Dzięki funkcji „pozostań zalogowany” chcemy sprawić, żeby Twoja wizyta na naszych stronach internetowych była jak najbardziej przyjemna. Ta funkcja pozwala Ci na korzystanie z naszych usług bez potrzeby ponownego logowania. Jednak ze względów bezpieczeństwa będziesz poproszony o ponowne wpisane hasła na przykład wtedy, gdy będziesz chciał/-a zmienić swoje dane osobowe lub jeśli będziesz chciał/-a złożyć zamówienie. Zalecamy, żebyś nie korzystał z tej funkcji, jeśli z Twojego komputera korzysta wielu użytkowników. Pamiętaj, że jeśli korzystasz z ustawienia, które usuwa zgromadzone pliki cookies po każdej sesji, funkcja „pozostań zalogowany” nie będzie dostępna.

[---Error_NoJavascript---]