Preventive Maintenance: Optimum System Protection

Zapewniamy ochronę i konserwację poprzez nieustanne przeglądy i stałą dostępność

Usługi prewencyjne Customer Service & Support

Dlaczego precyzyjna analiza i działania prewencyjne są tak ważne dla systemu?

Procesy logistyczne w Twojej firmie są złożone - tym bardziej wszystko musi ze sobą idealnie współgrać. Wszelkie zakłócenia zagrażają płynności operacji i mogą prowadzić do kosztownych opóźnień, a w najgorszym przypadku do przestoju systemu. 

Nie pozwól, by do tego doszło! Dzięki naszym usługom konserwacji zapobiegawczej jesteś zawsze o krok do przodu. Identyfikują one braki i zużycie, zanim staną się one problemem. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej konserwacji zapobiegawczej? Porozmawiajmy!

Konserwacja

Konserwacja zapobiegawcza jest przeprowadzana przez naszych specjalnie przeszkolonych techników serwisowych przy pomocy skomputeryzowanego systemu zarządzania konserwacją WAMAS Maintenance Center (dawniej SSI CMMS).

Nasze usługi konserwacji zapobiegawczej są równie wszechstronne, jak potrzeby logistyczne klientów. Jak możemy Ci pomóc? 


Konserwacja

Dzięki konserwacji prewencyjnej wydłużamy żywotność systemu i skutecznie zapobiegamy awariom. Nasi certyfikowani technicy serwisowi SSI SCHAEFER identyfikują słabe punkty i naprawiają je podczas konserwacji. 

Korzyści:  

 • Minimalny czas przestoju systemu 

 • Niższe koszty napraw 

 • Dłuższa żywotność przy optymalnej wydajności 

Inspekcja

Nasze inspekcja gwarantują, że zawsze otrzymujesz jasne informacje o stanie swojego systemu. Korzystanie z usług doświadczonych techników-serwisantów zapewnia wiarygodną ocenę bieżącego stanu całego systemu.

 • Regularne inspekcje przeprowadzane przez wykwalifikowany personel

 • Znajomość bieżącego stanu systemu na podstawie raportu z inspekcji

 • Szczegółowy raport ze stanu systemu

 

Inspekcja bezpieczeństwa

Operatorzy w Unii Europejskiej muszą przeprowadzać inspekcję bezpieczeństwa co najmniej raz w roku, aby zweryfikować bezpieczny stan systemu zgodnie z dyrektywami danego kraju. SSI SCHAEFER przeprowadza takie inspekcje przy pomocy specjalnie przeszkolonych techników-serwisantów.

 • Dowód na to, że wszystkie środki ochrony indywidualnej działają prawidłowo i są skuteczne

 • Obniżenie kosztów, ponieważ nie są konieczne żadne dodatkowe inspekcje prowadzone przez inny organ

 • Niższe koszty administracji i mniejsze ograniczenia produkcji, ponieważ inspekcja bezpieczeństwa jest przeprowadzana razem z innymi inspekcjami i działaniami konserwacyjnymi

Inspekcja regałów

Norma EN 15635 „Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania” reguluje zakres i procedurę inspekcji obiektów do przechowywania.                                                                                                                               Urzędowo certyfikowani inspektorzy systemów regałów firmy SSI SCHAEFER przeprowadzają inspekcje podczas kontroli wizualnych. Wyniki są dokumentowane i oznaczane przy pomocy odznak inspekcji. Jeśli konieczne są naprawy, wymiana jest realizowana szybko i przez wykwalifikowanego pracownika.


Następujące systemy regałów wymagają inspekcji:

Inspekcja regałów

Norma EN 15635 „Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania” reguluje zakres i procedurę inspekcji obiektów do przechowywania.

Więcej

Monitorowanie systemów

Monitorowanie systemów obejmuje wszystkie działania niezbędne do zapewnienia, że magazynowe systemy obliczeniowe pozostają zdolne do działania w długim terminie. SSI SCHAEFER prowadzi monitorowanie przy pomocy specjalnego narzędzia i przez wykwalifikowanych techników w drodze serwisu zdalnego.

 • Ręczna ocena w regularnych odstępach czasu w celu identyfikacji i eliminacji niedociągnięć

 • Identyfikacja potencjalnych usterek poprzez długoterminowe obserwacje

 • Szybka reakcja na komunikaty o błędach systemowych

 • Przedstawianie propozycji rozwiązań i danych dotyczących wydajności w miesięcznym raporcie

Szkolenie i certyfikacja

Twoje zakłady i systemy muszą być prawidłowo wykorzystywane, aby mogły osiągnąć swój pełny potencjał i zapobiegać niepotrzebnym przestojom. SSI SCHAEFER oferuje Ci wymagane szkolenie bezpośrednio po oddaniu do użytkowania i kiedy jest to potrzebne. Szkolenie zawsze kończy się uzyskaniem certyfikatu.

 • Szkolenie w zakresie konserwacji w miejscu, w którym znajduje się system lub w naszym centrum technologicznym

 • Szkolenie dla operatorów i administratorów (opcjonalne ponowne przeszkolenie po zmianach personelu)

 • Wykwalifikowani trenerzy posiadający ogromną profesjonalną wiedzę (dostępność w różnych językach)

 • Internetowa platforma edukacyjna do nieustannego i niezależnego szkolenia techników
  (SSI eAcademy)

Cyberbezpieczeństwo

W świetle szybkiego rozwoju złośliwego oprogramowania i coraz większej złożoności środowiska systemowego, stanowiącego cel cyberataków, dojrzałe technologicznie, zintegrowane mechanizmy obrony dla sieci firmowych coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Metody takie jak „virtual patching” czy „hardening” są rozpowszechnione i dostępne w porfolio SSI SCHAEFER.

Stosując „Active Patching”, SSI SCHAEFER idzie o krok dalej: moduły serwisu nieustannie koordynują wszystkie wspólne systemy informatyczne w określonych regularnych odstępach czasu. Zidentyfikowane słabe punkty są wykazywane i szybko „łatane”, podczas gdy braki w zabezpieczeniach są usuwane bezpośrednio u źródła. Nieustanne poszukiwanie i ocena, a także faktyczne wprowadzanie poprawek umożliwiają stałą ocenę danego rozwiązania.

Zarządzanie poprawkami jest prowadzone przez naszych wykwalifikowanych pracowników, a określone okna czasowe są regulowane przez umowy serwisowe. Jeśli istnieje konieczność podjęcia działania w przypadku poważnego potencjalnego ryzyka, nasze zdalny dział wsparcia, z którym można skontaktować się za pośrednictwem infolinii, jest dostępny w każdej chwili.

Twoje korzyści:

 • Proaktywna eliminacja luk bezpieczeństwa dzięki „active patching”

 • Stała ocena sytuacji poprzez nieustanne poszukiwanie, ocenę i wprowadzanie poprawek.

 • Eliminacja luk bezpieczeństwa bezpośrednio u źródła

 • Aktualny przegląd ewentualnych luk bezpieczeństwa w systemie w każdej chwili

 • Instalacja poprawek bezpieczeństwa w regularnych odstępach czasu

WAMAS Maintenance Center: Inteligentne narzędzie dla wydajnych procesów konserwacji

Nasze WAMAS Maintenance Center jest częścią pakietu narzędzi obsługi klienta SSI SCHAEFER. Umożliwia cyfrowe planowanie i kontrolę wymaganych działań konserwacyjnych oraz wizualizację wszystkich zaangażowanych działań za naciśnięciem jednego przycisku.

Read more
Inspekcja regałów
Usługi reaktywne Customer Service & Support

Reactive Maintenance: Problem Solved!

Moduł regału windowego LogiMat® – Montaż / konserwacja

Zarządzanie cyklem życia

Broszura Kampania HR

Warehouse Safety: Danger? Averted!

Masz pytania albo uwagi?