WAMAS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Robotics

Moduły oprogramowania WAMAS do kompletacji wspomaganej przez roboty

softwaresolutions_wamasrobotics_HD.png

Bezbłędne i wydajne rozwiązania do kompletacji

Robotom samym w sobie brakuje inteligencji – trzeba ją dostarczyć z zewnątrz. W związku z tym robot jest tylko tak dobry, jak oprogramowanie, które nim steruje. W szczególności kompletacja pojedynczych artykułów i budowanie palet, tak zwana kompletacja pojedyncza SSI, wymagają wyrafinowanych rozwiązań w zakresie oprogramowania, które zapewnią, że roboty będą nadawać się do wykonywania wymagających zadań, które można napotkać podczas przetwarzania zamówień. Kiedy jest to wykonywane prawidłowo, poprawia się również wydajność i jakość dostawy.
Jeśli rozważasz wykorzystanie robotyki w swojej firmie, możesz zaufać wiedzy specjalistycznej SCHAEFER w obszarze oprogramowania. Łączymy naszą niezbędną wiedzę z całego zakładu i oferujemy Ci inteligentne moduły oprogramowania z portfolio WAMAS, których możesz użyć do osiągnięcia bezbłędnej i wydajniejszej kompletacji. Gwarantujemy również delikatny przeładunek produktów.

Twoje korzyści w skrócie

  • Absolutna niezawodność procesów: Możliwość automatycznego wykrywania numerów seryjnych, numerów partii i dat ważności dzięki inteligentnej funkcji skanowania

  • Skalowalne rozwiązane w zakresie oprogramowania o konstrukcji modułowej, stałym poziomie wydajności i bezproblemowej integracji z całym systemem logistyczny, 

  • Robotyka i oprogramowanie stanowią podstawę ekonomicznego podejścia do Logistyki 4.0

Kompletacja skrzyń – optymalna paleta

Bezpieczne przygotowanie depaletyzacji i paletyzacji przez outlet
Nasza kompletacja skrzyń jest praktycznie rozwiązaniem typu wszystko w jednym. Nawet w obliczu różnorodnych jednostek detalicznych odpowiedni moduł oprogramowania pozwala robotom automatycznie ułożyć odpowiednią liczbę jednostek na paletach lub wózkach, oszczędzając tym samym czas. W obszarze wysyłki nie są wymagane żadne kolejne kroki w celu sprawdzenia prawidłowości lub ukończenia.
Poza paletyzacją według oddziału rozwiązanie oferuje również nowoczesne zastosowanie robotów do szybkiej i bezpiecznej depaletyzacji. Ponieważ w przeciwnym razie znaczną część tej pracy trzeba by wykonać ręcznie, aplikacje te znacznie zmniejszają nakłady ludzkie, zapobiegając tym samym opóźnieniom, które mogą hamować przepływ materiałów do magazynu. 

W jaki sposób Pack Pattern Generator wspiera roboty

Inteligentny Pack Pattern Generator w oprogramowaniu WAMAS wylicza optymalną strukturę każdej palety przy pomocy wyrafinowanych algorytmów na podstawie danych z tzw. stacji uczenia, która rejestruje wszystkie dane dotyczące opakowania, takie jak wymiary, ułożenie, współczynnik kompresji, zawartość i rodzaj opakowania. Uwzględnia również informacje przekazane przez nowoczesne systemu przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym. W celu zaspokojenia konkretnych potrzeb klienta można zważyć rożne kryteria.


Optymalizacja pod konkretnego klienta

  • Optymalizacja sklepów: Sekwencje pakowania dopasowane do układu sklepu skracają czas potrzebny na wyszukiwanie i chodzenie podczas uzupełniania półek, a także zwiększają dostępność towarów w punkcie sprzedaży. W szczególności w dużych sklepach pozwala to skrócić czas przemieszczania się podczas uzupełniania towarów, a także zmniejszyć obciążenie personelu i zoptymalizować procesy.

  • Optymalizacja stabilności: W przypadku długich tras transportowych nad słabej jakości drogach paleta jest optymalizowana w sposób wykraczający poza zwykłą niezbędną stabilność.

  • Optymalizacja objętości: W celu obniżenia kosztów transportu paleta jest optymalizowana pod kątem objętości. Pod uwagę można również wziąć szczególne warunki panujące na danym terenie, środki transportu i personel w punkcie sprzedaży.

Paleta jest wizualizowana, a robot SSI Case Picking rozpoczyna automatyczną paletyzację, jak tylko zakończy się wyliczanie. Jeśli pojawi się problem, na przykład z powodu uszkodzonej skrzyni, system może zmodyfikować wzór opakowania w czasie rzeczywistym i kontynuować pracę w kolejności pakowania na tej samej palecie, jak tylko problem zostanie rozwiązany.

Przemyślana automatyczna paletyzacja skrzyń

Automatyczna kompletacja zamówień z użyciem robotów przy pomocy WAMAS Case Picking zapewnia ogromne korzyści, zwłaszcza dla sektorów charakteryzujących się zróżnicowanym asortymentów artykułów, podczas kompletacji i budowania palet z zamówieniami. Dotyczy to przede wszystkim hurtowników żywności, ale także segmentów innych niż spożywcze albo obszarów oferujących delikatne towary.

Najwyższa wydajność dzięki złożonym strukturom zamówień
WAMAS Case Picking obejmuje różnorodne struktury zamówień i gwarantuje maksymalną wydajność, efektywność oraz bezbłędny przeładunek, jak również bezproblemowe śledzenie i monitorowanie artykułów bez względu na warunki środowiskowe lub wymagania ergonomiczne.


Obniżenie kosztów w całym łańcuchu dostaw
Paletyzacja jest przeprowadzana przy maksymalnym wykorzystaniu objętości i optymalnie dopasowana do procesu dostawy towarów wychodzących. Zmniejsza to znacząco nakłady na kompletację i sortowanie w sklepie, a także prowadzi do istotnego obniżenia kosztów w całym łańcuchu procesu.


Pełna integracja
WAMAS Case Picking można użytkować jako w pełni zintegrowany moduł oprogramowania zintegrowanej instalacji SSI SCHAEFER. WAMAS 360 stopni: Stworzenie „idealnej palety” wymaga sekwencyjnego podawania wszystkich powiązanych jednostek ładunku do komórki paletyzującej. W zintegrowanym środowisku oprogramowania WAMAS Warehouse Management System (WAMAS WMS) oraz Material Flow System (WAMAS MFS) są wykorzystywane do zapewnienia, że towary są pobierane z magazynu kompletacji w odpowiedniej sekwencji i przenoszone do robotów paletyzujących w optymalnej sekwencji.
 

Kompletacja pojedynczych artykułów

Kompletacja pojedynczych artykułów do pojemnika do wysyłki, zwana również kompletacją pojedynczą, jest jednym z najbardziej kosztownych procesów w logistyce i wymaga maksymalnej koncentracji po stronie pracowników. Jeśli chcesz ułatwić ten proces dla swojego personelu, a jednocześnie zwiększyć wydajność obsługi, Twoim pierwszym wyborem powinno być połączenie robotów kompletujących i inteligentnego oprogramowania. Sprawdza się to również w scenariuszach, kiedy wymagany jest szczególnie delikatny przeładunek produktów.
Sektory e-commerce, kosmetyki i ochrona zdrowia w szczególności muszą optymalizować kompletację pojedynczych artykułów. Ogromną liczbę regulacji dotyczących bezpieczeństwa leków, mających chronić pacjentów, trzeba wziąć pod uwagę zwłaszcza w sektorze farmaceutycznym. W tym kontekście nowoczesne roboty do kompletacji pojedynczej ze zintegrowanym przetwarzaniem obrazów i funkcją skanowania nie tylko zapewniają wydajną kompletację, ale również umożliwiają precyzyjną identyfikację produktów i ich weryfikację pod kątem zgodności prawnej w ramach śledzenia i monitorowania.

Funkcje kompletacji pojedynczej WAMAS

Oprogramowania do kompletacji pojedynczej firmy SSI SCHAEFER można używać jako w pełni zintegrowanego komponentu instalacji WAMAS albo jako samodzielnego rozwiązania, które bez problemu można połączyć z zewnętrznymi systemami ERP i przepływów materiałów.
Moduł oprogramowania Vision zawarty w standardowym oprogramowaniu logistycznym WAMAS pełni rolę „mózgu” rozwiązania do przetwarzania obrazów przemysłowych. Jest w stanie w wiarygodny sposób zidentyfikować każdy kompletowany artykuł bez popełniania błędów, określić idealny obszar uchwytu i wykryć artykuły w pojemniku w celu zaoszczędzenia miejsca.
Proces ten wykorzystuje zarówno nowoczesne algorytmy przetwarzania obrazów, jak również sztuczną inteligencję (AI). Kamery 3D, które modelują zawartość pojemników, są oczami oprogramowania na prawdziwy świat. Wygenerowane w ten sposób dane są przekazywane do sterownika robota, gdzie są przetwarzane w czasie rzeczywistym. Aby zoptymalizować procesy kompletacji, system bierze również pod uwagę mobilność robota i właściwości fizyczne jego chwytaka. Samo oprogramowanie jest zintegrowane z niezwykle złożonym systemem technologii czujników i robotów.

Kompletacja pojedynczych artykułów w magazynie

Aplikacja do kompletacji pojedynczej nadaje się szczególnie do towarów średnio i wolno rotujących i można ją połączyć z różnymi systemami przenoszącymi, tworząc w ten sposób inteligentne całe systemy. Jest powszechnie wykorzystywana w e-commerce, kosmetyce i ochronie zdrowia ze względu na wysoką niezawodność systemu.

  • Inteligentne rozwiązania oparte na robotach zapewniające maksymalną dostępność systemów przy stałym poziomie wydajności.

  • Najwyższa niezawodność procesów i jakość kompletacji.

  • Optymalne chwytanie i przyspieszenie robotów dla konkretnych produktów, które radzą sobie w godzinach szczytu i z sezonowymi wahaniami.

Armin Grüb – Blog Kompletacja skrzyń i pojedyncza

Kawałek po kawałku – kompletacja pojedyncza od SSI SCHAEFER

W pełni automatyczne koncepcje, które są bezproblemowo zintegrowane z procesami intralogistycznymi, stanowią idealną bazę pod szyty na miarę, delikatny i niezawodny...

Więcej
System regałów paletowych

Robotyka

Inteligentne rozwiązania w robotyce od SSI SCHAEFER

Więcej
Masz pytania albo uwagi?