Reactive Maintenance: Problem Solved!

Szybkie całodobowe wsparcie zawsze, kiedy go potrzebujesz

Usługi reaktywne Customer Service & Support

Dla Ciebie 24/7

Your system needs to keep running reliably all the time – day and night. So naturally, we’re also available 24/7 with SSI SCHAEFER Support! Because when a problem occurs, you need a rapid response and a straightforward solutions. 

To właśnie oferują nasze reaktywne działania konserwacyjne: Dzięki naszemu globalnemu zarządzaniu połączeniami możesz uzyskać dostęp do całej gamy naszych usług i szybko uzyskać wsparcie, kiedy tylko tego potrzebujesz. Zapewniamy potrzebną pomoc za pośrednictwem infolinii zdalnego wsparcia, naszego rozszerzonego wsparcia SSI lub wysyłając naszych doświadczonych techników bezpośrednio do Ciebie. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach konserwacji reaktywnej? Porozmawiajmy teraz o dostępnych opcjach - abyś wiedział, co zrobić w sytuacji awaryjnej. 

Całodobowe wsparcie techniczne

Jeśli w Twoim systemie dojdzie do awarii, nie tracimy czasu i jesteśmy gotowi do natychmiastowego wsparcia! W zależności od potrzeb możemy zapewnić wsparcie infolinii, wsparcie rozszerzone lub wsparcie na miejscu. Możesz na to liczyć.


Wsparcie techniczne 24/7

Jeżeli wydarzy się awaria, nasz serwis telefoniczny jest dostępny do 24 godzin na dobę, 365 dni w roku, na całym świecie. Nasi wykwalifikowani inżynierowie i menedżerowie produktu udzielają kompleksowych wskazówek przez telefon. 

Korzyści: 

  • Indywidualny centralny numer infolinii (24/7) i nasze narzędzie do obsługi zgłoszeń zgodne z Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 

  • Gwarantowany krótki czas reakcji (umowa)

  • Raportowanie połączeń, monitorowanie połączeń i opcje informacji zwrotnej 

  • Korzystanie z globalnych struktur eskalacji 

  • Opcjonalnie: Zarządzanie konserwacją i wersjami oprogramowania WAMAS 

Całodobowe wsparcie techniczne

Jeśli w Twoim systemie dojdzie do awarii, nasze ogólnoświatowe pogotowie serwisowe jest dostępne przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Technik na wezwanie

Jeśli usterki nie będzie można usunąć przez telefon lub w ramach serwisu zdalnego, będziesz potrzebował technika na miejscu. SSI SCHAEFER zatrudnia wykwalifikowanych inżynierów zajmujących się wszystkimi obszarami w ponad 90 lokalizacjach serwisowych na całym świecie.

  • Stała dostępność naszych wykwalifikowanych techników-serwisantów (24/7)

  • Gwarantowane krótkie czasy reakcji

  • Zdefiniowane mechanizmy eskalacji

  • Skrócony czas trwania problemu i znaczy wzrost dostępności systemu

Wizyty konserwacyjne

Działania konserwacyjne obejmują ocenę zarówno wizualną, jak i dźwiękową, a także wszystkie niezbędne czynności pozwalające utrzymać określony stan systemu.

Rozszerzone wsparcie SSI

Rozszerzone wsparcie SSI to pierwszy wielofunkcyjny, mobilny system do komunikacji wideo w czasie rzeczywistym, który zapewnia wszystko, co jest niezbędne do skutecznych prac konserwacyjnych i naprawczych. 

Technik na miejscu aktywuje system Rozszerzone wsparcie SSI, który następnie nawiązuje połączenie z centrum serwisowym SSI SCHAEFER. Działania są pokazywane w czasie rzeczywistym, co pozwala personelowi wsparcia natychmiast rozpocząć ocenę problemu i jego rozwiązanie. Usterkę można szybko usunąć dzięki wsparciu głosowemu i wideo. Dzięki temu można zapobiegać opóźnieniom, a system można szybko przywrócić do działania.

Rozszerzone wsparcie SSI

Rozszerzone wsparcie SSI to pierwszy wielofunkcyjny, mobilny system do komunikacji wideo w czasie rzeczywistym, który zapewnia wszystko, co jest niezbędne do skutecznych prac konserwacyjnych i naprawczych.

Usługi prewencyjne Customer Service & Support

Preventive Maintenance: Optimum System Protection

Moduł regału windowego LogiMat® – Montaż / konserwacja

Zarządzanie cyklem życia

Broszura Kampania HR

Warehouse Safety: Danger? Averted!

Masz pytania albo uwagi?