Zgodność z przepisami

Odpowiedzialne i etyczne postępowanie, przestrzeganie wymogów prawnych i uczciwa konkurencja to podstawowe zasady naszego sukcesu biznesowego

Ikony zgodności SSI SCHAEFER

Zgodność z przepisami

W SSI SCHAEFER zgodność z przepisami oznacza coś więcej, niż samo przestrzeganie prawa – prawość, uczciwa konkurencja i zrównoważone praktyki biznesowe tworzą podstawę sukcesu naszej firmy i odzwierciedlają wartości rodziny założycieli.

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania Grupy SSI SCHAEFER podsumowuje nasze wartości w formie dziesięciu zasad zachowania. Jest on ważny dla wszystkich pracowników i kierowników na całym świecie, a także pełni rolę wytycznych podczas codziennej pracy oraz pomoc w podejmowaniu decyzji w złożonych sytuacjach.

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych

Przestrzeganie wszystkich regulacji prawnych jest kwestią najwyższej wagi także w ramach współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych Grupy SSI SCHAEFER objaśnia tę kwestię poprzez zasady postępowania istotne dla partnerów biznesowych, a także stanowi podstawę relacji biznesowych opartych na uczciwości.

Polityka w zakresie praw człowieka

W Polityce w zakresie praw człowieka kierownictwo Grupy SSI SCHAEFER zobowiązuje się do przestrzegania strategii firmy w zakresie praw człowieka, a także potwierdza swój cel polegający na wzmacnianiu praw człowieka i zapobieganiu naruszeniom praw człowieka. Obejmuje to dążenie do sprzedawania wyłącznie tych projektów i wytworzonych produktów, które są zgodne z prawami człowieka.

System zgłaszania nieprawidłowości

System zgłaszania nieprawidłowości Grupy SSI SCHAEFER zapewnia chroniony kanał, który jest zgodny z dyrektywą UE o ochronie sygnalistów. Platformy tej można używać do zgłaszania istniejących, potencjalnych lub nadchodzących nadużyć – zarówno w samej grupie SSI SCHAEFER, jak i w ramach naszego łańcucha dostaw. System zgłaszania nieprawidłowości jest dostępny dla naszych pracowników, a także klientów, dostawców i wszystkich innych osób, które są powiązane z SSI SCHAEFER. Jest on dostępny przez siedem dni w tygodniu i przez całą dobę na całym świecie. Menu jest dostępne w języku niemieckim i angielskim. Uwagi o ewentualnym nieprawidłowym zachowaniu można wprowadzać w dowolnym języku w polu tekstowym.

Za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości można przekazywać informacje o następujących tematach:

  • Korupcja

  • Oszustwa, sprzeniewierzenie i kradzież

  • Wykroczenia przeciwko prawu konkurencji

  • Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie nielegalnej działalności

  • Naruszenia regulacji podatkowych i księgowych

  • Naruszenia kontroli wywozu i regulacji dotyczących sankcji, a także wymogów podatkowych lub celnych

  • Naruszenia praw człowieka, w tym zastraszanie, dyskryminacja i molestowanie

  • Naruszenia regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Inne naruszenia cywilne i karne Kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych

Poniżej znajduje się link do systemu zgłaszania nieprawidłowości:

www.bkms-system.com/ssi-schaefer

Zasady systemu zgłaszania nieprawidłowości Grupy SSI SCHAEFER

Masz pytania albo uwagi?