Czym jest zwrot towaru?

Zwrot towaru to dostawa zamówienia z powrotem do dostawcy. Towary, wobec których zgłoszono zastrzeżenia lub które nie nadają się do sprzedaży zwracane do sprzedawcy.

SSI Carrier, Oprogramowanie logistyczne WAMAS, IT, Kompletacja RF, Kompletacja

Wdrażanie efektywnego zarządzania zwrotami

Efektywne zarządzanie zwrotami towarów to integralna część całej strategii łańcucha dostaw. Dzięki sile pozwalającej poprawić rentowność, zadowolenie klientów oraz ogólną wydajność posiadanie kompleksowej strategii zarządzania zwrotami może zapewnić znaczą różnicę.

Czym jest zarządzanie zwrotami?

W dystrybucji zarządzanie zwrotami odnosi się do procesów powiązanych ze zwrotami towarów i ekologistyki. Proces zarządzania zwrotami, który jest istotny przede wszystkim w handlu detalicznym, e-commerce oraz innych branżach z bezpośrednim kontaktem z klientem, obejmuje działania powiązane z realizacją wniosków klientów o zwrot lub wymianę produktu. Obejmuje to odbieranie, organizację i uzupełnienie zwróconych lub wymienionych zapasów. Proces zarządzania zwrotami obejmuje różne sekcje i łączy w sobie aspekty obsługi klienta, logistyki oraz zarządzania zapasami.  Ekologistyka odnosi się do procesu odbierania, inspekcji, sortowania i dostarczania zwróconych produktów do odpowiedniego centrum dystrybucji lub zewnętrznej firmy zarządzającej. Jest to integralna część procesu zarządzania zwrotami.

Poprzez wdrożenie efektywnego procesu zarządzania zwrotami organizacje mogą śledzić i realizować prośby klientów dotyczące zwrotów, zmniejszyć liczbę niechcianych zwrotów, a dodatkowo umieszczać niezwykle pożądane artykuły z powrotem w zapasach do odsprzedaży po tym, jak zostaną poddane inspekcji. Dzięki szczegółowemu badaniu i prawidłowemu sortowaniu zwróconych produktów przedsiębiorstwa mogą drastycznie zmniejszyć straty poprzez ponowne wykorzystanie nieuszkodzonych zwróconych artykułów do uzupełnienia stanu zapasów. SSI Carrier umożliwia łatwe sortowanie na potrzeby tego rodzaju zarządzania. 

Chociaż obsługa zwrotów jest powszechnie uznawana za coś niewygodnego zarówno dla klientów, jak i dla przedsiębiorstw, proces ten można ulepszyć i usprawnić przy pomocy sprzętu i oprogramowania do automatyzacji magazynowej. Sprzedaż internetowa nieustannie szybko rośnie, co prowadzi do zarówno wyższych wskaźników zwrotów, jak i większych oczekiwań po stronie klientów. Aby zachować konkurencyjność, przedsiębiorstwa muszą wdrażać i optymalizować efektywne procesy zarządzania zwrotami.

Podstawy zarządzania zwrotami

Proces zarządzania zwrotami dzieli się na kilka etapów, w zależności od tego, czy produkt był kupiony w sklepie detalicznym, czy przez Internet. Proces często dzieli się na następujące kroki:

Kiedy klient uzna, że nie jest zadowolony z dostarczonego produktu, wnioskuje o zwrot towaru, wymianę lub zwrot środków. Powodem może być uszkodzenie produktu lub dostawa nieodpowiedniego rozmiaru albo koloru.

Personel decyduje się przyjąć lub odrzucić zwrot w zależności od polityki firmy.

Po pobraniu produktu w drodze dostawy zwrotnej lub zwrotu osobistego dany produkt jest dostarczany z powrotem do zakładu dystrybucji, gdzie zostanie posortowany i poddany inspekcji. Zazwyczaj pracownik ds. zapewnienia jakości bada produkt na podstawie powodu jego zwrotu. Jeśli produkt jest w stanie nadającym się do uzupełnienia zapasów, pracownik to odnotowuje.

Jeśli produkt jest w dobrym stanie, wówczas jest dodawany z powrotem do zapasów i uzupełniany. Jeśli jest to bardzo pożądany artykuł, wówczas może trafić do systemu buforowania, dopóki nie zostanie sprzedany. Skraca to jego czas w centrum dystrybucji. 

Podjęte kroki są wystarczająco proste, jednakże usprawnienie procesu to nie lada wyczyn, kiedy ma się do czynienia z dużą ilością sprzedaży i zwrotów. W ruchliwych centrach dystrybucji nawet mały błąd lub zakłócenie przepływu zapasów może wywołać efekt motyla w postaci problemów dla magazynów i klientów.

Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania zwrotami

Firmy realizujące setki wychodzących dostaw i przychodzących zwrotów mogą mieć trudności z optymalizacją procesu zarządzania zwrotami, aby utrzymać marże zysku. Postępując zgodnie z najlepszymi praktykami, organizacje mogą planować lub optymalizować dopasowany proces zwrotów, zwiększając tym samym zadowolenie klientów i ograniczając straty.

Zrozum, co decyduje o zwrocie towaru

Podczas tworzenia lub ulepszania procesu zwrotów organizacje powinny mieć świadomość tego, co stoi za zwrotami dokonywanymi przez ich klientów. Nawet najlepszy sprzęt i oprogramowanie do automatyzacji nie są w stanie poradzić sobie z wprowadzającymi w błąd opisami produktów w Internecie albo nieprawidłowymi rozmiarami. Czy pewne artykuły są częściej zwracane? Co sami klienci mówią o powodach dokonywania przez nich zwrotów? Czy pewne miejsca przy witrynach sklepowych oznaczają większą liczbę zwrotów? Analiza tego rodzaju danych pomaga przedsiębiorstwom zmniejszyć wskaźniki zwrotów – nawet przed wprowadzeniem zmian w procesach zarządzania zapasami i dystrybucją. Dodatkowo pozyskiwanie informacji dotyczących wskaźników zwrotów dla konkretnych miejsc może pomóc firmom przydzielać zasoby pozwalające obsługiwać otrzymane zwroty.

SSI Carrier, Oprogramowanie logistyczne WAMAS, IT, Kompletacja RF, Kompletacja

Określ obszary możliwości w celu zwiększenia prędkości, zwinności i kontroli

Prędkość, widoczność i kontrola, które nazywa się głównymi filarami obsługi zwrotów, to obszary, na które kładziony jest nacisk w ramach inteligentnego i szybkiego procesu.

Prędkość

Aby zaoszczędzić maksimum czasu i utrzymać zadowolenie klientów, rozważ automatyzację decyzji związanych z zatwierdzaniem zwrotów i przetwarzaniem zwróconych materiałów. Można to osiągnąć dzięki wykorzystaniu automatycznych przepływów pracy i etykiet. Pozwala to technologii nadzorować powtarzalne procesy, zwiększając dokładność oraz przepustowość pracowników. Przesyłki, które są automatycznie adresowane, etykietowane i w wyposażane w prawidłową dokumentację, doświadczają mniej problemów.

Widoczność

Rejestruj informacje o każdym zwrocie, zanim w ogóle dotrze on do zakładu przyjmującego. Upewnij się, że każdy zwrot ma przypisany wiarygodny numer śledzenia i jest wyposażony w prawidłowe informacje o wysyłce przychodzącej, w tym ilość, stan i inne istotne dane. Kiedy zwrot dotrze, może zostać widoczny przez pozostałą część procesu z wykorzystaniem niezawodnego oprogramowania do zarządzania magazynem

Kontrola

Utrzymywanie kontroli nad przepływem zapasów stanowi wyzwanie w przypadku licznych operacji, w szczególności podczas obsługi zwrotów. Wdróż system do śledzenia przyjęć, dokumentów zgodności i osiągniętych rozwiązań. Może to nie tylko zmniejszyć odpowiedzialność firmy, ale także powiadamiać interesariuszy o problemach z jakością produktu i procesu. Dodatkowo etykietowanie i integracja danych przedsiębiorstwa to skuteczne sposoby na utrzymanie kontroli podczas obsługi zwrotów. Te punkty kontaktu łączą w sobie informacje o zwrocie z fizyczną przesyłką i informacjami finansowymi, tworząc bardziej terminowe rozwiązania.

Zainwestuj w automatyzację i technologię zarządzania magazynem

Nowoczesny sprzęt i oprogramowanie do automatyzacji magazynowej zapewniają korzystne rezultaty, kiedy są wykorzystywane do usprawnienia obsługi zwrotów. Przy wprowadzeniu systemu do zarządzania magazynem, który jest w stanie efektywnie obsługiwać zwroty, kluczowy jest proces inspekcji i odsyłania artykułu z powrotem do zapasów na potrzeby odsprzedaży. Dobry WMS powinien wiedzieć, kiedy artykuł jest zwracany i być w stanie zapewnić szybką dostępność tego artykułu do szybkiego przetworzenia po jego otrzymaniu. 

Oprogramowanie do zarządzania magazynem takie jak WAMAS umożliwia organizacjom skutecznie kontrolować pulę zamówień, nadając priorytet najważniejszym przesyłkom, w tym zwrotom, zapewniając zaspokojenie potrzeb Twojego klienta oraz jego lojalność wobec Twojego przedsiębiorstwa.

SSI SCHAEFER oferuje także spersonalizowane rozwiązania, dzięki którym magazyny szybko udostępniają zwrócone zapasy do dalszej sprzedaży. Specjalnie zaprojektowane stanowiska pracy pomagają szybko przetwarzać zwrócone towary. Dodatkowo modułowy system do sortowania toreb SSI SCHAEFER zapewnia niezwykle wydajne procedury na potrzeby krótkoterminowego przechowywania, buforowania i uzupełniania zapasów.

Wybór najlepszego rozwiązania do Twojego zastosowania

Inwestycja w technologię poprawiającą proces zarządzania zwrotami może przynieść pozytywne długoterminowe rezultaty. Skontaktuj się z zespołem ekspertów ds. łańcucha dostaw w firmie SSI SCHAEFER, aby dowiedzieć się więcej o spersonalizowanych rozwiązaniach, które pomagają optymalizować zarządzanie zwrotami, poprawiając tym samym strukturę kosztów operacyjnych i relacje z klientami.

Powiązane produkty

Studium przypadku Fenix Outdoor Logistics – dystrybucja wielokanałowa

Dowiedz się więcej o naszym rozwiązaniu dla Fenix Outdoor Logistics

Więcej
SSI Carrier, podwieszany system przenoszący, system do sortowania toreb
Rozwiązania w zakresie oprogramowania dla Twojej logistyki

Czym jest przyjęcie?

Podgląd obszaru kompletacji zamówień z przenośnikiem
Modowe centrum dystrybucyjne Country Road Group – Melbourne, Australia

Czym jest przenoszenie?

Magazyn wysokiego składowania z układnicą Exyz

Czym jest przechowywanie?

Ręczna kompletacja zamówień z kodami kreskowymi przy użyciu skanera RFID

Czym jest kompletacja?

Bufor wysyłkowy

Czym jest wysyłka?

SSI Carrier, Oprogramowanie logistyczne WAMAS, IT, Kompletacja RF, Kompletacja

Czym jest zwrot towaru?

Masz pytania albo uwagi?